شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پاپیولوس / Populous

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پاپیولوس / Populous 22.145 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC okex 0.0025 - 0.0025 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH okex 0.0368 - 0.0354 0.0374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC hitbtc 0.0025 - 0.0024 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH hitbtc 0.0359 - 0.035 0.0394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC binance 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH binance 0.0357 - 0.0355 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/EUR synthetic 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/USD synthetic 16.155 - 14.4978 16.3966 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH etherdelta 0.0356 - 0.0356 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous Index investing-com 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous Index investing-com 22.6857 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous BTC Index investing-com 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰