شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 35.9 36.55 - 36.48 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۴۲
AED/JPY 29.6012 29.615 29.6177 29.615 29.6177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/KES 27.61 27.66 - 27.63 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۴۲
AED/KRW 323.89 324.43 324.24 324.24 324.43 0.26 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/KWD 0.0826 0.0827 - 0.0827 0.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۴۲
AED/LBP 409.87 413.41 - 413.27 413.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۵۶
AED/LKR 49.29 49.33 - 49.3 49.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۲
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.6225 2.6263 2.6253 2.6253 2.6263 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/MXN 5.241 5.2413 5.2399 5.2399 5.2413 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/MYR 1.1334 1.1342 - 1.133 1.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۴۲
AED/NAD 4.0232 4.0257 4.0268 4.0257 4.0268 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/NOK 2.4986 2.4987 2.4998 2.4987 2.4998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/NPR 30.89 30.89 - 30.87 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۲۱
AED/NZD 0.4158 0.416 0.4161 0.416 0.4161 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۲۱
AED/PAB 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۴۲
AED/PHP 13.81 13.81 - 13.81 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۴۲
AED/PKR 42.46 42.89 - 42.13 42.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
AED/PLN 1.0525 1.0526 1.0528 1.0526 1.0528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 1.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۲۱
AED/RON 1.1723 1.1739 1.1737 1.1737 1.1739 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/RUB 17.2879 17.2879 17.2904 17.2879 17.2904 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/SAR 1.0209 1.021 - 1.021 1.0211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۳:۴۲
AED/SEK 2.584 2.5851 - 2.5851 2.5851 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
AED/SGD 0.3697 0.3699 - 0.3699 0.3699 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
AED/THB 8.2436 8.2491 - 8.2463 8.2574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
AED/TRY 1.5804 1.581 1.5807 1.5807 1.581 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/TWD 8.2874 8.2967 8.2956 8.2956 8.2967 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/VEF 12114.653 12145.0155 - 12145.0155 12145.0155 261.17 2.20% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AED/XAF 161.16 161.16 - 161.16 161.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۵۶
AED/XCD 0.7351 0.7405 - 0.7405 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۳:۴۲
AED/XOF 160.35 162.25 - 159.86 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۵۶
AED/ZAR 4.0233 4.0259 4.0262 4.0259 4.0262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۴۲
AFN/GBP - 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۷
ALL/EUR - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۷
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۷:۰۷
ALL/USD - 0.009 - 0.0089 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶