کالایاب
شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

Aurora

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AOAR/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
AOAR/USD synthetic 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora Index investing-com 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
بیشتر

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 132.77 132.76 132.49 136.28 3.03 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/BTC huobi 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BSV/BTC upbit 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BSV/KRW upbit 159300 159650 159200 163650 4300.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 132.78 132.83 132.43 136.19 3.04 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/USD okex 132.77 132.8 132.5 136.26 3.06 2.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/BTC hotbit 0.0122 0.0123 0.0121 0.0128 0.00 4.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/ETH hotbit 0.6656 0.6605 0.641 0.6753 0.02 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.4 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۱۳
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۹
BSV/KRW korbit 159200 160000 159200 163800 2400.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
BSV/THB bitkub 4535.92 - 4535.92 4535.92 4.91 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۰
BSV/USD hotbit 126.07 127.72 122.48 134.93 6.90 5.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/USD kraken 51.6 - 51.2 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۲۵
BCHASV/BTC abcc 0.013 0.0132 0.0128 0.0133 0.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHASV/USD abcc 132.3 132.43 130.87 138.28 4.43 3.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC bibox 0.0131 0.0134 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC bit-z 0.0131 0.0132 0.0129 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/BTC yobit 0.0125 - 0.0125 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۲۸
BCHSV/ETH bibox 0.6982 0.7147 0.6883 0.735 0.02 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/ETH yobit 0.6819 - 0.5966 0.6819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
BCHSV/USD yobit 132 128.39 128.39 134 3.61 2.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۲۵
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BSV/BTC panxora 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۱۶
BSV/ETH bittrex 0.7001 0.6937 0.6937 0.7064 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BSV/KRW bithumb 156700 156900 156700 160900 3700.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BSV/USD bittrex 134.81 133.56 133.56 136.38 1.17 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۴۴
BSV/USD panxora 133.47 133.69 133.47 136.49 2.82 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۱
BTC/CHF panxora 9890.3533 9870.9126 10020.9383 9987.3053 252.50 2.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR panxora 9105.91 9071.94 9071.94 9380.43 230.83 2.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/GBP panxora 8020.3074 8011.9426 8007.988 8268.1982 212.30 2.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/HKD panxora 79581.17 79363.32 79361.98 81958.49 2090.20 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BCHASV/USD bibox 132.49 135.63 131.07 141.63 6.47 4.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC bigone 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BCHSV/BTC hitbtc 0.0131 0.0132 0.013 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۱
BCHSV/BTC kucoin 0.0131 0.013 0.0129 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BCHSV/BTC otcbtc 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۵۲
BCHSV/DOGE yobit 47881.065 - 47881.065 47881.065 1881.07 4.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۵۷
BCHSV/ETH kucoin 0.7001 0.7003 0.6961 0.7063 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/ETH otcbtc 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
BCHSV/INR bitbns 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 132.77 132.76 132.49 136.28 3.03 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 132.92 132.77 132.36 136.35 2.91 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 132.75 132.81 132.53 136.18 3.08 2.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 190 - 189.99 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۵:۴۰
BCHSV/USD wazirx 128.02 - 128.02 128.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۵۶
BCHSV/USD zb-com 132.73 132.52 132.52 134.89 2.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
BSV/BTC bitforex 0.0132 0.0131 0.0129 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/USD bitforex 132.73 132.77 132.53 136.29 3.11 2.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BSV/USD dragonex 132.48 132.5 132.48 136.11 3.28 2.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHASV/BCH coinex 0.4319 0.4322 0.4237 0.4378 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/BTC coinex 0.0131 0.013 0.013 0.0131 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/USD coinex 132.78 132.79 132.5 136.25 3.04 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC binance 0.0112 - 0.0105 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/BTC gate-io 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
BCHSV/IDR indodax 1865000 1880000 1865000 1924000 51000.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
BCHSV/USD binance 58.9 - 55.14 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 132.61 132.87 132.61 136.21 2.86 2.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/EUR synthetic 61.8 - 61.8 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/EUR synthetic 119.1 119.2 119 122.4 2.80 2.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/BTC bitfinex 0.0132 0.0131 0.013 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0132 0.0131 0.0129 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 133.13 132.94 132.89 136.61 3.10 2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
BCHSV/USD coinbene 132.94 132.44 131.13 136.12 3.18 2.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 4010.8 4011.2 4010 4100 153.17 3.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BSV/BCH southxchange 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۴۱
BSV/BTC southxchange 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۴۸
BSV/USD southxchange 130.93 - 130.93 130.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۲۴
BCHSV/AUD btc-markets 200.14 200.19 200.14 201.98 4.85 2.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۳
BCHSV/BTC btc-markets 0.016 - 0.0119 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/ZAR altcointrader 2290 2116.19 2116.19 2290 2.99 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۳۶
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0128 0.0132 0.0128 0.0133 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۲۴
BCHSV/USD trade-satoshi 134.38 132.56 132.56 135.6 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 47145.6927 47150.7962 47145.6927 47700 254.31 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Bitcoin Cash SV Index investing-com 132.8 132.66 132.65 136.04 3.14 2.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.4319 0.4322 0.4237 0.4378 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0131 0.013 0.0129 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.6996 0.6998 0.6955 0.7055 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 119.1 119.2 119 122.4 2.80 2.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1865000 1880000 1865000 1924000 51000.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 4010.8 4011.2 4010 4100 153.17 3.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 2290 2116.19 2116.19 2290 2.99 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۳۶
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 47513.38 47515.93 46572.85 47515.93 813.38 1.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

BitTorrent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTTN/TRX abcc 0.0405 - 0.0405 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD okex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/KRW upbit 1.89 - 1.89 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD huobi 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/INR bitbns 0.1121 - 0.1121 0.1207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD bitbns 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
BTTN/USD bitmax 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/USD hitbtc 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۱:۵۷
BTTN/USD wazirx 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۹
BTTN/BNB binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۲۵
BTTN/IDR indodax 23 - 22 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/KRW bithumb 2.46 - 2.46 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/TRY koineks 0.0095 - 0.0094 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD binance 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bittrex 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD gate-io 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bitfinex 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD bitforex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/TRX cointiger 0.0504 - 0.0497 0.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD cointiger 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

Cosmos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATOM/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH okex 0.0141 0.0142 0.0137 0.0142 0.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ATOM/USD okex 2.67 2.68 2.65 2.73 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ATOM/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH huobi 0.014 0.0141 0.0137 0.0142 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ATOM/USD huobi 2.6652 2.6654 2.6517 2.7251 0.02 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
ATOM/BTC hotbit 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۸
ATOM/ETH hotbit 0.0141 0.0142 0.0127 0.0142 0.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ATOM/USD hotbit 2.6813 2.6693 2.5211 2.7419 0.13 4.92% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
ATOM/BNB binance 0.1012 0.1014 0.098 0.1018 0.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ATOM/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۲۰
ATOM/BTC gate-io 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۲۴
ATOM/USD binance 2.666 2.671 2.649 2.722 0.02 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
ATOM/USD gate-io 2.6633 2.6694 2.648 2.7216 0.04 1.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
ATOM/BTC bitforex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH bitforex 0.014 0.0141 0.0137 0.0142 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
ATOM/USD bitforex 2.6678 2.6679 2.6512 2.7212 0.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
بیشتر

Crypto.com Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRO/KRW gopax 55.8 - 55.8 55.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
CRO/USD synthetic 0.0428 0.043 0.0428 0.045 0.00 5.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Crypto.com Chain Index investing-com 0.0429 0.0428 0.0427 0.043 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۴۰
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۳:۴۴
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

Insight Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INB/USD dragonex 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Insight Chain Index investing-com 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC exmo 0.0488 0.049 0.0484 0.0499 0.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
MKR/ETH ddex 2.61 - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۴۸
MKR/ETH ddex 3.5064 - 3.5064 3.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۱
MKR/USD okex 505.8 507.8 505.8 508 17.70 3.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
MKR/BTC bibox 0.0482 0.0481 0.0468 0.0487 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
MKR/ETH bibox 2.567 2.5655 2.512 2.6188 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
MKR/USD hitbtc 498.86 497.65 497.65 512.11 6.09 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
MKR/ETH gate-io 2.4283 2.5104 2.4283 2.5104 0.07 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
MKR/USD gate-io 472.2 484.23 472.2 484.23 32.01 6.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
MKR/BTC ethfinex 0.0492 0.0488 0.0485 0.0492 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
MKR/BTC ethfinex 0.1101 0.1089 0.1089 0.1109 0.00 3.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۵۷
MKR/ETH ethfinex 2.6076 2.6501 2.6011 2.6501 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
MKR/USD ethfinex 496.49 498.76 496.49 515.53 9.31 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
MKR/BTC coinbase-pro 0.082 - 0.082 0.0825 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۸
MKR/ETH kyber-network 2.58 2.5863 2.5628 2.6128 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۱۲
MKR/ETH kyber-network 3.4357 3.433 3.4301 3.5026 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
Maker Index investing-com 505.29 505.25 489.42 508.68 15.58 3.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
Maker BTC Index investing-com 0.0488 0.0489 0.0484 0.0496 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
Maker ETH Index investing-com 2.5804 2.5803 2.5659 2.6132 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
بیشتر

Mixin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

TaTaTu

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۴۴
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XTZ/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/ETH huobi 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۳۶
XTZ/BTC bitmax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
XTZ/CAD kraken 1.5799 - 1.5799 1.5799 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
XTZ/ETH bitmax 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۲۰
XTZ/ETH hitbtc 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۶
XTZ/ETH kraken 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۴۰
XTZ/EUR kraken 1.0409 1.036 1.0351 1.0593 0.02 1.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
XTZ/USD hitbtc 1.1549 1.1579 1.15 1.1799 0.03 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
XTZ/USD kraken 1.1561 1.161 1.1561 1.179 0.02 2.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/ETH gate-io 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۲۴
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 1401 1391 1383 1430 30.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۷
XTZ/USD gate-io 1.1509 1.1507 1.1507 1.1709 0.03 2.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۴۱
XTZ/USD bitfinex 1.1575 1.1674 1.1575 1.1726 0.03 2.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
Tezos Index investing-com 1.1542 1.156 1.1515 1.1799 0.03 2.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
Tezos CAD Index investing-com 1.5799 - 1.5799 1.5799 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
Tezos ETH Index investing-com 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۲۰
Tezos EUR Index investing-com 1.0409 1.036 1.0351 1.0593 0.02 1.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
Tezos KRW Index investing-com 1401 1391 1383 1430 30.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۷
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
بیشتر

UNUS SED LEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LEOu/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
LEOu/ETH okex 0.0063 - 0.0063 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۱
LEOu/USD okex 1.1899 1.1898 1.1865 1.2023 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
LEOu/USD zb-com 1.1933 1.2042 1.18 1.2206 0.01 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۵۶
LEOu/USD gate-io 1.1983 1.1928 1.1856 1.1998 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
LEOu/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۲۰
LEOu/ETH bitfinex 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
LEOu/USD bitfinex 1.1978 1.1984 1.185 1.2094 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
LEOu/ETH switcheo-network 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 3.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
UNUS SED LEO Index investing-com 1.1977 1.1979 1.1859 1.2081 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
UNUS SED LEO BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۱۶
UNUS SED LEO ETH Index investing-com 0.0064 0.0063 0.0063 0.0064 0.00 3.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USDC/USD okex 0.9985 0.9988 0.9978 0.9995 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
USDC/BTC hotbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۸
USDC/ETH hotbit 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۲۹
USDC/KRW korbit 1195 - 1195 1195 30.00 2.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۲۴
USDC/USD hotbit 0.989 0.9894 0.9844 1.0034 0.01 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 0.9875 0.9852 0.9837 1.0108 0.02 2.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
USD Coin Index investing-com 0.9986 0.9987 0.9968 0.999 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۵
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USD Coin ETH Index investing-com 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۲۹
USD Coin KRW Index investing-com 1195 - 1195 1195 30.00 2.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۲۴
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 15032.6 15000.2 14987.6 15498.5 418.10 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 9291.8 9274.5 9274.5 9547.3 235.20 2.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR gdax 9099.1 9111.7 9081.5 9373.7 245.80 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/JPY zaif 1066765 1067050 1064000 1100885 30620.00 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/PLN exmo 40418.7 41066.4 40051.9 41643.1 671.20 1.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB exmo 675672 676108 675275 696963 18967.00 2.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/UAH exmo 253203 253708 253203 262391 8261.00 3.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۲۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 9160.3 9191 9151 9365.5 182.20 1.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
BTC/EUR xbtce 9039.5 9045.5 9039.5 9355.4 296.60 3.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
BTC/GBP xbtce 8270.4 8405.5 8270.4 8504.1 210.00 2.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
BTC/JPY fisco 1067970 - 1067970 1067970 33295.00 3.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
BTC/JPY xbtce 1065878 1085711 1065878 1098633 28109.00 2.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/KRW gopax 12170000 12180000 12130000 12520000 300000.00 2.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/KRW upbit 12173000 12182000 12137000 12515000 300000.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB xbtce 723714 - 723714 723714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 10101.4 10110.8 10092.4 10428.1 276.20 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD quoine 15481.3 - 14887 15481.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۲۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 9119.3 9107.6 9097.8 9406.6 279.70 3.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 9100.6 9099.3 9080.1 9383.5 249.40 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR quoine 9087.1 9121.7 9087.1 9364.4 251.10 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/IDR quoine 80000000 - 80000000 80000000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/JPY btcbox 1069156 1069099 1065100 1100799 27118.00 2.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY kraken 1094255 1092973 1092973 1094255 10407.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۴۰
BTC/JPY quoine 1067672 1067569 1065215 1100390 28874.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/PHP quoine 495599 - 495599 495599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/PLN bitbay 39944 39971.3 39944 41035 937.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/RUB cex-io 697644 685064 685064 719871 30884.00 4.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 14035.1 14052.8 14035.1 14434.3 474.00 3.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 15458.8 15474.9 15458.8 15927.4 492.80 3.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/CAD lakebtc 13913.5 13894.1 13894.1 14324.9 397.20 2.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR lakebtc 9376.3 9384 9365.7 9658.5 255.80 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP lakebtc 8620.6 8634.7 8620.6 8878.3 229.40 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/HKD tidebit 80091 80000 80000 81880 1609.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۶
BTC/JPY bitbank 1067858 1068373 1065933 1100427 28924.00 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY lakebtc 1107608 1106097 1105996 1140642 29077.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/KRW bithumb 12180000 12182000 12140000 12532000 304000.00 2.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/KRW coinone 12181000 12182000 12130000 12517000 300000.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 14506.4 14514.3 14506.4 14930.8 399.10 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 9018.3 9024.5 9002.3 9367.9 320.80 3.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR bitstamp 9105.2 9100 9074.4 9389.3 242.50 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 9911.2 9955.9 10000.2 9999.9 114.90 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 59042 58979 58485 60948 245.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 9090.3 9102 9082.8 9372.5 266.30 2.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP coinsbank 8324.1 8322.3 8322.3 8866.5 530.00 6.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ILS synthetic 35495.5 35520.6 35395.5 36607.7 973.20 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/INR synthetic 723039 723550 721002 745695 19739.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/MXN synthetic 201412 201555 200845 207724 5283.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/MYR synthetic 42379.4 42409.3 42260 43707.3 1157.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/SAR synthetic 37917.5 37944.3 37810.7 39105.6 1035.20 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/SEK synthetic 97128 97197 100025 99983 2790.00 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 234630828 234626305 233823359 241849223 6319879.00 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/XAU synthetic 6.635 6.6369 6.617 6.8479 0.18 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ZAR synthetic 154200 154309 153765 159076 4613.00 2.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 306562 306552 306500 312900 5039.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 42163.8 42150.1 42093.4 43270 936.20 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/BRL bitcointrade 41550 41760 41506.3 42877.4 1050.00 2.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BTS cryptobridge 249142 252154 247883 255591 1487.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/BRL negocie-coins 42086 42210.5 42086 43500 1214.30 2.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
BTC/IDR btc-indonesia 145294000 145486000 144724000 148820000 3124000.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BRL mercadobitcoin 41800 41700 41700 42950 503.30 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 10115.8 10120.3 10088.7 10429.1 274.20 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin AUD Index investing-com 15065.2 15044.5 15033.6 15516.8 448.10 2.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin CAD Index investing-com 13553.3 13562.2 13531.2 14051.7 467.10 3.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin CNY Index investing-com 72896 72952 72262 73622 636.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin HKD Index investing-com 79921 79848 79812 81786 1771.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
Bitcoin IDR Index investing-com 145294000 145486000 144724000 148699000 3124000.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin ILS Index investing-com 35495.5 35520.6 35395.5 36607.7 973.20 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin INR Index investing-com 723039 723550 721002 745695 19739.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin JPY Index investing-com 1067873 1067905 1065323 1100472 28934.00 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin KRW Index investing-com 11859075 11859076 11859062 12248024 388946.00 3.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin MXN Index investing-com 201412 201555 200845 207724 5283.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin MYR Index investing-com 42379.4 42409.3 42260 43707.3 1157.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin PLN Index investing-com 39951.3 39961.3 39951.3 41041.8 931.80 2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin RUB Index investing-com 675725 676130 675299 697065 19034.00 2.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SAR Index investing-com 37917.5 37944.3 37810.7 39105.6 1035.20 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SEK Index investing-com 97128 97197 100025 99983 2790.00 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin THB Index investing-com 306813 306805 306647 312746 4692.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin TRY Index investing-com 58802 58850 58802 60450 1598.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
Bitcoin VND Index investing-com 234630828 234626305 234024588 241849223 6319879.00 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 154200 154309 153765 159076 4613.00 2.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin Euro Index investing-com 9097 9101.7 9077 9377 256.30 2.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
بیت کوین / Bitcoin 10136 10144 10121 10455 270.00 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CAD anx 9410.6 - 9410.6 9410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
BTC/CHF anx 6945.2 - 6945.2 6945.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/CNY anx 48327 - 48327 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/GBP anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY anx 755852 - 755852 755852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/NZD anx 10609.3 - 10609.3 10609.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/SGD anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 10101.5 10117.52 10086.95 10420.7 286.92 2.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD exx 10157.6 - 10061.7 10192.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 9499.75 9056 9056 9637 443.74 4.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/GBP gdax 8228.4 8254.4 8228.4 8498.1 246.70 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN luno 3630900 3630901 3620000 3725200 91100.00 2.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 10110.96 10114.11 10077.73 10424.04 281.11 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 10080 10125 10080 10433 319.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
BTC/USD exmo 10300.9 10302.9 10294 10620 286.40 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gdax 10130.6 10138.4 10100 10451.9 281.20 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD idax 10113.02 10117.75 10079.46 10427.78 272.88 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD idcm 10113.03 10117.14 10077.57 10433.36 276.07 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD okex 10110.9 10114.3 10081.1 10426.8 274.70 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY fisco 1145000 - 1145000 1150000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/KRW cpdax 11859000 12199500 11859000 12207500 389000.00 3.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 10110 10115.9 10079.3 10420 275.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bit-z 10107.8 10117.5 10077.7 10432.5 281.60 2.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD huobi 10110 10112.4 10082.2 10427.2 275.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD itbit 10140 10129.5 10102.5 10448.5 275.00 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD lbank 10107.48 10110.36 10087.27 10420.19 278.46 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 9989.05 - 10001.85 9999.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/USD tidex 10290.87 - 10219.86 10290.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۲
BTC/USD upbit 10116.9 10122.6 10097.4 10427.9 260.40 2.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD xbtce 10127.2 10263.3 10127.2 10432.6 273.30 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۹
BTC/USD yobit 10626 10630.8 10626 10877 204.80 1.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CAD kraken 13527.9 13435.5 13435.5 13897.9 362.10 2.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/HKD quoine 79348 81609 79348 81736 2175.00 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 12180500 12187500 12131500 12531000 300000.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY koinim 59000 58565 58565 61750 1350.00 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY paribu 58616 58799 58473 60150 1372.00 2.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 10101.5 10117.5 10087 10420.7 286.90 2.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD bitmax 10114.71 10119.99 10082.79 10427.82 269.79 2.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitmex 10132 10133.5 10107 10445 278.50 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD bitrue 10100 10117.98 10100 10408.64 286.29 2.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/USD cex-io 10153.3 10151.8 10110 10449.9 269.70 2.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gemini 10131.9 10137.2 10100.1 10458.4 276.80 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 10115.5 10116.6 10081.6 10432.6 274.30 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD kraken 10130.2 10136 10100 10449.5 275.30 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD kucoin 10114.8 10109 10083.2 10416.5 268.50 2.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD okcoin 10138.2 10128.6 10103.3 10436.1 267.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD p2pb2b 10099 10092.57 10092.57 10415.61 289.81 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD quoine 10135 10133 10124.9 10457.4 290.50 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD zb-com 10106.2 10116.9 10084.2 10423.5 273.70 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ARS bitinka 555253.6 555239.69 555239.69 574662.4 19010.12 3.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BOB bitinka 70059.71 70054.08 70054.08 72213.99 1937.58 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CHF lakebtc 10387.4 10451 10387.4 10470.4 137.70 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
BTC/CLP bitinka 7285344.4 7285451 7285344.4 7501920.5 185878.30 2.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/CNY bitebtc 72895.92 72952.13 72261.57 73622.01 636.23 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 34452563.6 34448509.7 34448509.7 35489793.2 904656.70 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR bitinka 9100 9261.84 9100 9369.15 266.49 2.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY bitbank 1140302 - 1140302 1145294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 34466.28 34446.32 34446.32 35257.5 633.58 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 14500.41 - 13947.84 14534.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/TRY btcturk 58426 58416 58102 59995 1474.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 58800 58500 58500 60650 1650.00 2.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/USD allcoin 3588 - 10000 9999.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD binance 10110 10116.6 10083.6 10427.5 274.60 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitinka 10000 - 10000 10190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۲۰
BTC/USD bitlish 10365.41 10445.8 10365.41 10447.79 58.09 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitmart 10112.09 10118.14 10078.69 10429 278.88 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 10116.9 10122.6 10093.3 10427.9 260.40 2.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcturk 10400 10295 10024 10400 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinall 10111.1 10112.5 10076.6 10426.8 274.50 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinegg 10118.54 10119.21 10097.44 10431.39 270.11 2.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinhub 10406.95 - 10069.36 10420.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/USD exrates 10128.1 10131.87 10105.16 10447.06 279.66 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gate-io 10120.2 10110.3 10079 10423.2 267.80 2.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD lakebtc 10460.6 10475.1 10449 10784.3 294.30 2.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD panxora 10141.99 10145.78 10125.99 10452.17 264.05 2.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 590000 596407.97 590000 600537.49 10249.19 1.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BTC/BRL coinbene 43600 42900 42900 43600 60.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۴
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/JPY bitflyer 1146389 - 1146389 1150101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/JPY bitflyer 1067776 1068215 1065088 1100779 29224.00 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 3902165.25 - 3902165.25 3902165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
BTC/USD bitex-la 10250 10330 10250 10435.79 185.93 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
BTC/USD bitflyer 10115.6 10158.1 10107.1 10437 303.10 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/USD bitforex 10111.12 10116.3 10080.96 10427.67 262.42 2.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitstamp 10124.5 10125.1 10109.8 10450 285.30 2.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcwinex 10117.59 10114.76 10078.49 10425.41 279.66 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinbene 10113.81 10119.2 10080.33 10426.73 271.94 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinsbit 10137 10150 10122 10452 273.00 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD dragonex 10112.78 10121.04 10095.01 10422.48 280.06 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 10112.12 10113.72 10100.01 10428.57 274.07 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD livecoin 10395 10377 10365.1 10680 234.00 2.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD poloniex 10115.4 10125.6 10080.2 10427 282.50 2.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 13471.85 13484.2 13448.33 14000 531.47 3.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CHF bitci-com 9797.4386 9844.3385 10002.4789 9999.2066 366.80 3.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ETH synthetic 53.34 53.36 53.24 54.34 0.23 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR coinfield 9068.32 8997.63 8974.32 9346.24 244.17 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 58703 58103 58047 60326 1311.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY vebitcoin 58802 58850 58802 60450 1598.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/USD btc-alpha 10113.1 10115 10078.8 10428.6 271.90 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cobinhood 11500 11300 11300 11500 200.00 1.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۴۴
BTC/USD coinfield 10118.63 10100.87 10090.47 10420.73 264.82 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinsbank 10128.7 10140.4 10104.8 10451.8 291.20 2.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cointiger 10117.7 10113.8 10078.6 10425.5 270.40 2.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 37528.6493 37581.3114 37268.9177 38125.9484 183.61 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/THB satang-pro 310848 309000 309000 310848 1381.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۶
BTC/USD n-exchange 11760.73 11776.7 11744.77 12157.63 339.95 2.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 15059.5 15025.6 15001.5 15500 440.50 2.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cryptaldash 10260.76 10882.6 10014.99 9989.72 88.13 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 71671 71703 71365 73849 1877.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 9099 9111.73 9075 9373.34 245.86 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP coinbase-pro 8228.4 8254.35 8228.4 8498.09 246.73 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinbase-pro 10130.57 10138.4 10100 10451.93 281.26 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 15082.13 15134.1 15082.13 15575.92 500.02 3.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
BTC/NZD independent-reserve 15917.02 15971.86 15917.02 16438.14 527.69 3.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/USD independent-reserve 10163.43 10198.45 10163.43 10496.18 336.94 3.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
Bitcoin BRL Index investing-com 42084 42208 42084 43493 1211.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
Bitcoin CHF Index investing-com 9890.4 9870.9 10020.9 9987.3 252.50 2.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin GBP Index investing-com 8232.4 8257.7 8232.4 8500.7 246.00 2.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SGD Index investing-com 14440.4 14440.2 14440.2 14498 61.50 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0189 - 0.0188 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۴۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0187 0.0188 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC gdax 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/BTC okex 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC zaif 0.0187 0.0186 0.0185 0.0187 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/EUR exmo 174.24 174.41 173.39 177.89 3.90 2.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/EUR gdax 170.69 170.38 170 174.9 3.89 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/JPY zaif 19950 19995 19950 20630 610.00 3.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/LTC exmo 2.5883 2.5918 2.5635 2.5964 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/PLN exmo 748.83 759.17 740.49 778.69 5.35 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/RUB exmo 12669.5 12690.4 12624.7 12985.9 270.50 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/UAH exmo 4769.3 4765.1 4761.1 4896.9 87.50 1.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC bibox 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC bit-z 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC gopax 0.0186 0.0188 0.0186 0.0188 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۴۸
ETH/BTC huobi 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC lbank 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0186 0.0185 0.0184 0.0187 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۸
ETH/BTC xbtce 0.0186 0.0187 0.0185 0.0187 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۴۰
ETH/BTC yobit 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/CNH xbtce 1495.1 - 1495.1 1495.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۵:۱۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 216.14 216.45 212.8 220.34 2.93 1.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/EUR xbtce 169.76 169.57 169.52 174.42 4.68 2.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/JPY xbtce 20052 20181 20052 20470 403.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
ETH/KRW gopax 228100 228200 227500 233200 5500.00 2.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/LTC xbtce 2.5801 2.5773 2.5773 2.5919 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۴۸
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/AUD quoine 282.2 - 281.63 284.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/BTC bitbay 0.0187 0.0185 0.0185 0.0187 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
ETH/BTC cex-io 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/BTC gemini 0.0188 0.0186 0.0186 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
ETH/BTC hitbtc 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC kraken 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC kucoin 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC quoine 0.0186 0.0185 0.0185 0.0187 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/BTC zb-com 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/CAD kraken 250.05 253.29 250.05 259.95 7.36 2.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 170.66 171.85 168 183.73 3.55 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
ETH/EUR cex-io 171.34 170.93 170.58 175.7 4.41 2.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/EUR kraken 170.67 170.66 170.01 175.04 3.98 2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/EUR quoine 170.15 170.49 170.15 174.39 4.26 2.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/GBP kraken 156.49 160.1 156.49 160.1 0.85 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
ETH/HKD quoine 1485 1515.7 1485 1515.7 38.90 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۹
ETH/JPY kraken 18830 17956 17956 20456 874.00 4.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۴
ETH/JPY quoine 20003 20034 19926 20531 472.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/PHP quoine 10865.7 - 10865.7 11163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/PLN bitbay 747.96 749 745.08 767.76 19.12 2.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/SGD quoine 262.61 264.32 262.61 268.23 8.03 3.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC allcoin 0.0188 0.0189 0.0186 0.019 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۴
ETH/BTC binance 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC bitbank 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/BTC bittrex 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC coinegg 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC gate-io 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC lakebtc 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۳:۴۸
ETH/KRW bithumb 228100 228300 227200 233200 4700.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/KRW coinone 228100 228500 227300 233100 4650.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/TRY btcturk 1096 1093 1087 1119 25.00 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
ETH/BTC bitflyer 0.0188 0.0185 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۸
ETH/BTC bitstamp 0.0188 0.0186 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC poloniex 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/EUR bitstamp 170.78 170.17 170 175.17 3.54 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1244 0.1243 0.1239 0.1278 0.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC bxthailand 0.0186 0.0187 0.0184 0.0188 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0187 0.0186 0.0185 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/IDR btc-indonesia 2721000 2720000 2720000 2783000 58000.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 281.32 281.77 280.27 289.94 6.10 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC cbx 0.0188 0.0187 0.0186 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/USD cbx 189.72 189.75 188.9 194.42 4.17 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD exx 191.12 - 15.85 194.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC idax 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC idcm 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC stex 0.0188 0.0186 0.0184 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1485.24 1484.95 1477.23 1520.78 30.32 2.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 189.74 189.39 189.06 194.14 4.55 2.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 193 193.17 192.81 197.99 4.53 2.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 190.13 190.11 189.27 194.99 4.24 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 189.81 189.63 188.8 194.46 4.06 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/USD idcm 189.59 189.44 188.62 194.4 4.41 2.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD okex 189.68 189.75 188.94 194.48 4.18 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0186 0.0185 0.0185 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۴۴
ETH/BTC tokok 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC upbit 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 170.55 - 170.55 170.55 6.40 3.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۵۲
ETH/KRW upbit 228200 228450 227050 233600 4950.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 189.73 189.89 188.82 194.43 4.16 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bit-z 189.81 189.82 188.95 194.39 3.94 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 189.75 189.87 188.78 194.45 4.08 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 190.05 189.8 189.45 194.8 4.50 2.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 189.74 189.89 188.64 194.27 4.07 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 186.69 - 183.47 188.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
ETH/USD tidex 188.44 190.91 188.44 190.91 4.93 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 189.76 189.85 188.9 194.46 4.38 2.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 189.9 189.25 189 194.25 3.93 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 189.54 189.48 189.48 194.66 4.76 2.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 198.91 199.9 198.05 203.04 3.29 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0278 - 0.0246 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۵۷
ETH/BTC hotbit 0.0186 0.0188 0.0185 0.0189 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0188 0.0187 0.0185 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 2164.83 - 1950.13 2200.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1105 1135 1105 1150 5.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/TRY paribu 1097.9 1094.01 1094 1123.82 23.55 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 189.72 189.75 188.9 194.42 4.17 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 189.9 189.58 189 194.44 3.79 2.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 191.18 192.76 191.18 192.76 3.97 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 190.9 189.67 189.67 195 3.80 1.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 189.63 189.41 189.41 195.18 5.00 2.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 189.8 189.72 188.83 194.49 4.06 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 195.52 195.46 194.78 196.76 0.75 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 190 189.87 189.32 195 4.72 2.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 189.58 189.68 188.93 194.18 4.12 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 190.91 190.3 190.28 194.16 3.04 1.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/USD p2pb2b 190.72 190.86 190.12 196.91 4.30 2.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/USD quoine 190.16 189.57 189.2 194.75 4.31 2.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 190.03 190.34 189.5 195.71 4.10 2.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 189.52 189.75 189.05 194.37 4.19 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0186 0.0183 0.0181 0.0191 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/BTC bitlish 0.0188 - 0.0188 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/BTC bitmart 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC coinall 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC coinmex 0.0188 0.0187 0.0186 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC exrates 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC panxora 0.0188 0.0187 0.0186 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۱۳
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1358.68 1358.75 1358.68 1374.98 14.75 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/HKD tidebit 1494 1510 1494 1550 35.40 2.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1096.01 1119.98 1096.01 1119.99 23.99 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۲۴
ETH/USD allcoin 162.11 161.14 156.27 170.48 0.53 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD binance 189.71 189.85 188.88 194.48 4.17 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 189.88 190 189.88 194.69 4.31 2.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitlish 191.8 - 191.8 191.8 2.87 1.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/USD bitmart 189.81 189.84 188.8 194.48 4.06 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bittrex 189.9 189.25 189 194.25 3.93 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 189.68 189.82 188.74 194.48 4.18 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 190.05 190.1 189.52 194.77 4.35 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD gate-io 189.68 189.79 188.96 194.39 4.36 2.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 189.85 189.69 189.54 195 4.57 2.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 794 - 786 798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
ETH/BTC bitforex 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/BTC btcwinex 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC coinbene 0.0188 0.0187 0.0185 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC coinsbit 0.0188 0.0187 0.0186 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0186 0.0188 0.0184 0.0189 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 169.06 169.02 168.2 174.7 5.90 3.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 154.48 154.57 154.48 158.88 3.97 2.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۷
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 20031 20018 19990 20559 436.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 190 190.02 189.26 195.12 4.45 2.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitforex 189.74 189.87 188.81 194.45 4.11 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitstamp 189.97 190.22 189.19 194.86 4.54 2.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 189.81 189.79 188.75 194.45 3.99 2.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD coinbene 189.89 189.82 188.82 194.47 3.97 2.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD coinsbit 190.05 190.57 190.05 195.94 4.41 2.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD dragonex 189.62 189.66 189 194.24 4.21 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 189.72 189.79 188.96 194.46 4.14 2.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD livecoin 193.67 195 192.41 198.4 4.25 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 189.89 189.81 188.72 194.32 3.99 2.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0189 0.0185 0.0183 0.019 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC btc-alpha 0.0187 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۹
ETH/BTC cobinhood 0.0184 - 0.0184 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/BTC cointiger 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 252.68 252.46 252.1 262.81 5.23 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۱