شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

Aurora

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AOAR/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
AOAR/USD synthetic 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora Index investing-com 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
بیشتر

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 88.66 88.49 84.45 93.54 0.79 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/BTC huobi 0.011 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/BTC upbit 0.011 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/KRW upbit 105450 104950 104400 111250 1050.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 88.8 88.42 87.63 93.41 0.58 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.011 0.0111 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/USD okex 88.71 88.44 88.07 93.52 0.78 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/BTC hotbit 0.0108 0.0106 0.0097 0.011 0.00 6.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BSV/ETH hotbit 0.4943 0.503 0.4481 0.5048 0.04 8.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.4 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۱۳
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۹
BSV/KRW korbit 107100 107600 104500 111200 1500.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۴
BSV/THB bitkub 2650 2659 2560 2850 44.49 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/USD hotbit 91.4 89.8 81.94 92.56 6.75 7.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/USD kraken 51.6 - 51.2 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۲۵
BCHASV/BTC abcc 0.0109 0.011 0.0107 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BCHASV/USD abcc 91.13 90.83 86.94 94.56 1.09 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/BTC bibox 0.011 0.0109 0.0108 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC bit-z 0.011 0.0109 0.0108 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC yobit 0.0102 - 0.0095 0.0102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۱۶
BCHSV/ETH bibox 0.507 0.5058 0.453 0.5244 0.05 10.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/ETH yobit 0.4044 - 0.4044 0.4044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
BCHSV/USD yobit 84 - 82.63 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۲۳:۵۲
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.011 0.0111 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
BSV/BTC panxora 0.0113 0.0112 0.0112 0.0113 0.00 8.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۴۸
BSV/ETH bittrex 0.501 0.5148 0.4889 0.5216 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BSV/KRW bithumb 105500 105300 104400 111500 600.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/USD bittrex 88.29 88.85 87.5 93.18 1.17 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BSV/USD panxora 88.62 88.41 88.41 93.27 1.34 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/CHF panxora 8037.9896 8057.9961 8037.9896 8183.8986 141.92 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/EUR panxora 7310.41 7310.29 7310.29 7434.17 118.87 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP panxora 6375.9403 6394.6952 6375.9403 6487.3007 108.06 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/HKD panxora 63245.46 63218.77 63218.77 64322.3 1047.71 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHASV/USD bibox 88.69 88.38 87.74 93.5 0.74 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/BTC bigone 0.011 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC hitbtc 0.011 0.0111 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC kucoin 0.011 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC otcbtc 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۵۲
BCHSV/DOGE yobit 33778.568 - 33778.568 33778.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۲۸
BCHSV/ETH kucoin 0.5021 0.5032 0.4917 0.5201 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/ETH otcbtc 0.3001 0.3 0.3 0.3001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۴۸
BCHSV/INR bitbns 8200 8650 8200 8650 102.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۱۶
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 88.66 88.49 84.45 93.56 0.79 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 88.42 88.86 87.89 93.42 1.13 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 88.63 88.69 87.83 93.5 0.76 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 190 - 189.99 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۵:۴۰
BCHSV/USD wazirx 87 - 87 87 2.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۴۴
BCHSV/USD zb-com 88 89.81 88 93.57 1.62 1.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BSV/BTC bitforex 0.011 0.0111 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BSV/USD bitforex 88.42 88.82 88.04 93.56 1.03 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BSV/USD dragonex 88.92 88.58 87.73 93.27 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHASV/BCH coinex 0.4015 0.3998 0.3984 0.4173 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/BTC coinex 0.011 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/USD coinex 88.8 88.53 87.77 93.49 0.68 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/BTC binance 0.0112 - 0.0105 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/BTC gate-io 0.0111 0.0109 0.0108 0.0115 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
BCHSV/IDR indodax 1251000 1272000 1251000 1337000 28000.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/USD binance 58.9 - 55.14 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 88.42 88.52 88 93.5 1.07 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/EUR synthetic 61.8 - 61.8 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/EUR synthetic 80.4 80.8 79.9 84.8 0.70 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BCHSV/BTC bitfinex 0.011 0.0109 0.0108 0.0114 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0111 0.011 0.0107 0.0115 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 88.99 88.78 88.04 93.51 0.57 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD coinbene 87.44 87.01 87.01 92.5 0.78 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 2170 - 2000 2499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۵۲
BSV/BCH southxchange 0.3997 - 0.3997 0.3997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
BSV/BTC southxchange 0.011 0.0113 0.0109 0.0115 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/USD southxchange 92.45 91.2 90 92.45 8.21 9.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۴
BCHSV/AUD btc-markets 128.02 134.05 125.96 138 2.02 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۵۶
BCHSV/BTC btc-markets 0.0121 - 0.0121 0.0121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۸
BSV/ZAR altcointrader 1496.98 1420 1420 1497.5 116.97 8.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۲۴
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0112 0.0113 0.0103 0.0114 0.00 3.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۴
BCHSV/USD trade-satoshi 91.13 91.14 83.77 94.98 3.11 3.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۵۶
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 37017.0512 34887.522 33647.4135 37017.0512 2129.53 6.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۵۲
Bitcoin Cash SV Index investing-com 88.56 88.37 87.09 92.95 0.59 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.4015 0.3998 0.3985 0.4173 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.011 0.0111 0.0108 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.4966 0.5031 0.4569 0.5068 0.04 7.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 80.4 80.8 79.9 84.8 0.70 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1251000 1272000 1251000 1337000 28000.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 8200 8650 8200 8650 102.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۱۶
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 2650 2659 2560 2850 44.49 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 1496.98 1420 1420 1497.5 116.97 8.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۲۴
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 35397.81 34333.05 33712.99 35397.81 1064.76 3.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۵۲
بیشتر

BitTorrent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTTN/TRX abcc 0.0405 - 0.0405 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD okex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/KRW upbit 1.89 - 1.89 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD huobi 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/INR bitbns 0.1121 - 0.1121 0.1207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD bitbns 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
BTTN/USD bitmax 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/USD hitbtc 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۱:۵۷
BTTN/USD wazirx 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۹
BTTN/BNB binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۲۵
BTTN/IDR indodax 23 - 22 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/KRW bithumb 2.46 - 2.46 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/TRY koineks 0.0095 - 0.0094 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD binance 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bittrex 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD gate-io 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bitfinex 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD bitforex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/TRX cointiger 0.0504 - 0.0497 0.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD cointiger 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

Cosmos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATOM/BTC okex 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۵۶
ATOM/ETH okex 0.0157 0.0158 0.0157 0.0164 0.00 3.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ATOM/USD okex 2.79 2.8 2.79 2.94 0.13 4.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ATOM/BTC huobi 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
ATOM/ETH huobi 0.0158 0.0157 0.0157 0.0164 0.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ATOM/USD huobi 2.79 2.7827 2.7827 2.9447 0.14 5.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ATOM/BTC hotbit 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
ATOM/ETH hotbit 0.0158 0.0157 0.0148 0.0166 0.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
ATOM/USD hotbit 2.7923 2.792 2.3358 2.943 0.13 4.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ATOM/BNB binance 0.1548 0.1542 0.1528 0.1612 0.01 3.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ATOM/BTC binance 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۲۰
ATOM/BTC gate-io 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
ATOM/USD binance 2.783 2.784 2.783 2.947 0.15 5.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ATOM/USD gate-io 2.785 2.7833 2.783 2.9471 0.13 4.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ATOM/BTC bitforex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۱۶
ATOM/ETH bitforex 0.0158 0.0159 0.0157 0.0164 0.00 3.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
ATOM/USD bitforex 2.7853 2.8009 2.7853 2.9446 0.15 5.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

Crypto.com Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRO/KRW gopax 46 - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۳:۴۰
CRO/USD synthetic 0.0392 - 0.0385 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۴۸
Crypto.com Chain Index investing-com 0.0334 0.0333 0.0333 0.0342 0.00 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۴۰
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۳:۴۴
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

Insight Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INB/USD dragonex 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Insight Chain Index investing-com 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC exmo 0.0615 0.0636 0.06 0.0636 0.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
MKR/ETH ddex 2.7263 - 2.7263 2.7263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۵۶
MKR/ETH ddex 3.5064 - 3.5064 3.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۱
MKR/USD okex 491.6 491.5 491.4 499.9 5.20 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
MKR/BTC bibox 0.075 - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۸
MKR/ETH bibox 2.7566 - 2.7566 2.7566 0.06 2.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۲۰
MKR/USD hitbtc 487.43 504.99 487.43 504.99 2.12 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۸
MKR/ETH gate-io 2.7039 - 2.7039 2.7039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
MKR/USD gate-io 485.68 - 485.68 485.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
MKR/BTC ethfinex 0.0607 0.0602 0.0602 0.0607 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۱۶
MKR/BTC ethfinex 0.1101 0.1089 0.1089 0.1109 0.00 3.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۵۷
MKR/ETH ethfinex 2.8085 2.776 2.6927 2.8085 0.06 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
MKR/USD ethfinex 488.1 - 488.1 525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۴۸
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
MKR/BTC coinbase-pro 0.082 - 0.082 0.0825 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۸
MKR/ETH kyber-network 2.7818 2.7521 2.7245 2.7991 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
MKR/ETH kyber-network 3.4357 3.433 3.4301 3.5026 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
Maker Index investing-com 491.6 491.5 491.38 499.83 5.15 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Maker BTC Index investing-com 0.0615 0.0636 0.06 0.0636 0.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Maker ETH Index investing-com 2.7836 2.756 2.7264 2.7967 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

Mixin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 0.9978 - 0.9977 0.9979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۲۸
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۷
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0052 - 0.0052 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۲۸
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.6808 - 3.6808 3.6933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

TaTaTu

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۴۴
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XTZ/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/ETH huobi 0.0051 0.005 0.005 0.0051 0.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
XTZ/BTC bitmax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
XTZ/CAD kraken 1.1907 1.2043 1.1907 1.2103 0.02 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
XTZ/ETH bitmax 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۴۴
XTZ/ETH hitbtc 0.005 0.0051 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۵۶
XTZ/ETH kraken 0.005 0.0051 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
XTZ/EUR kraken 0.8069 0.8086 0.8069 0.8256 0.01 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
XTZ/USD hitbtc 0.8895 0.8902 0.8895 0.9078 0.02 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
XTZ/USD kraken 0.8881 0.8899 0.8881 0.9101 0.02 2.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/ETH gate-io 0.005 - 0.005 0.005 0.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۱۲
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 1061 1077 1061 1090 28.00 2.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
XTZ/USD gate-io 0.8912 0.8902 0.89 0.907 0.01 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۴۱
XTZ/USD bitfinex 0.8969 0.9037 0.8969 0.9037 0.01 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۴
Tezos Index investing-com 0.8905 0.8907 0.8905 0.9076 0.02 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
Tezos CAD Index investing-com 1.1907 1.2043 1.1907 1.2103 0.02 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
Tezos ETH Index investing-com 0.005 0.0051 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Tezos EUR Index investing-com 0.8069 0.8086 0.8069 0.8256 0.01 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
Tezos KRW Index investing-com 1061 1077 1061 1090 28.00 2.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
بیشتر

UNUS SED LEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LEOu/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
LEOu/ETH okex 0.0053 - 0.0053 0.0053 0.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۲۸
LEOu/USD okex 0.9642 0.9899 0.9642 1.0199 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۵۲
LEOu/USD zb-com 0.9889 0.989 0.9889 0.9912 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
LEOu/USD gate-io 0.9889 0.9929 0.985 0.9965 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
LEOu/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۲۰
LEOu/ETH bitfinex 0.0055 - 0.0054 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۴۴
LEOu/USD bitfinex 1.0023 1.0027 0.9972 1.0043 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LEOu/ETH switcheo-network 0.0055 0.0054 0.0054 0.0055 0.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۲۸
UNUS SED LEO Index investing-com 1.0011 1.0013 0.996 1.0031 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
UNUS SED LEO BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۱۶
UNUS SED LEO ETH Index investing-com 0.0055 0.0054 0.0054 0.0055 0.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۲۸
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USDC/USD okex 1.0005 0.9993 0.9993 1.0005 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
USDC/BTC hotbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۸
USDC/ETH hotbit 0.0055 0.0054 0.0054 0.0055 0.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
USDC/KRW korbit 1189 1181 1181 1189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۲۱
USDC/USD hotbit 0.9867 0.9873 0.97 0.9874 0.01 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 0.978 0.9774 0.9687 0.9848 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
USD Coin Index investing-com 1.0001 1.0002 0.9993 1.0006 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USD Coin ETH Index investing-com 0.0055 0.0054 0.0054 0.0055 0.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
USD Coin KRW Index investing-com 1189 1181 1181 1189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۲۱
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 11994 11850 11850 12198.9 141.40 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 7306.5 7303.8 7303.8 7429.8 124.20 1.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR gdax 7305 7304.6 7299.7 7420 100.10 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/JPY zaif 875950 875730 875370 891130 14840.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/PLN exmo 32997.3 32831.1 32681.8 33084.6 83.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/RUB exmo 525000 526254 525000 536125 10609.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/UAH exmo 197164 197498 196872 200139 2770.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۲۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 7534 7399 7396 7534 111.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/EUR xbtce 7301.5 7388.5 7301.5 7419.7 109.70 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP xbtce 6397.6 6435.4 6397.6 6475.8 68.90 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
BTC/JPY fisco 876665 877000 876665 883000 15335.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY xbtce 877309 876665 876665 890631 14103.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
BTC/KRW gopax 9585000 9570000 9570000 9740000 130000.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/KRW upbit 9580000 9567000 9567000 9730000 131000.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/RUB xbtce 552628 - 552628 552628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 8027.9 8028.1 8027.9 8183.9 153.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/AUD quoine 11993.5 12117.1 11993.5 12117.1 92.40 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 7303 7305.9 7303 7443.7 121.60 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 7294.7 7315.5 7293.1 7417.2 112.80 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/EUR quoine 7280.5 7303.1 7272 7410.7 136.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/IDR quoine 80000000 - 80000000 80000000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/JPY btcbox 875984 876120 874915 890408 14110.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/JPY kraken 886363 873000 873000 890394 4031.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/JPY quoine 874609 874654 871279 890302 15125.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/PHP quoine 439417 - 439417 439417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۴۸
BTC/PLN bitbay 31504 31577.7 31500 31923 356.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/RUB cex-io 520887 525485 520887 530700 9113.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 11024.5 11045.6 11002.8 11218.8 183.90 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 12421 12414.5 12414.5 12576.7 127.30 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/CAD lakebtc 11038.4 11057.1 11038.4 11217.2 173.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR lakebtc 7563.3 7567.1 7563.3 7679.5 116.30 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP lakebtc 6632.7 6699.2 6632.7 6739.3 78.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/HKD tidebit 63664 63136 63136 64520 982.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
BTC/JPY bitbank 875873 875333 873656 891010 14582.00 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/JPY lakebtc 911805 913354 911805 926370 15366.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/KRW bithumb 9574000 9563000 9563000 9731000 143000.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/KRW coinone 9580000 9571000 9571000 9737000 131000.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 11477.2 11585.6 11477.2 11630 143.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 7309.4 7303.9 7300.8 7437.8 110.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR bitstamp 7307.4 7302.6 7297 7416.4 104.90 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 7765.9 7921.6 7720 7983.6 24.80 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 48088 46750 46750 49019 626.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 7302 7306.6 7302 7423.1 106.60 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP coinsbank 6352.5 6348.3 6334 6571.9 216.60 3.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/ILS synthetic 28456.1 28471.1 28456.1 28847 293.70 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/INR synthetic 574256 574526 574256 586077 9707.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/MXN synthetic 154758 154864 154758 157531 2405.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/MYR synthetic 33727.6 33743.5 33727.6 34302 492.80 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/SAR synthetic 30155.7 30173.2 30155.7 30682.1 479.30 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/SEK synthetic 79009 79053 79009 80305 1049.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 186641995 186499188 186499188 189855104 2844084.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/XAU synthetic 5.4433 5.4412 5.4412 5.5401 0.08 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/ZAR synthetic 120405 120474 120405 122888 1106.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 232449 - 220102 240000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 34010 34100 34010 34518.1 424.80 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BRL bitcointrade 34001 34199.7 34001 34600 399.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BTS cryptobridge 311242 315239 299678 321968 1829.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/BRL negocie-coins 40187.3 - 39442.7 40187.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/IDR btc-indonesia 115500000 115501000 115500000 118050000 2291000.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BRL mercadobitcoin 34229.6 34100 34100 34637.4 448.70 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 8049.5 8044.7 8044.7 8184.8 122.70 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin AUD Index investing-com 11989.9 11910 11910 12186.1 148.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin CAD Index investing-com 10693.4 10717.2 10693.4 10875.4 148.70 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin CNY Index investing-com 57218 57325 57218 57987 630.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin HKD Index investing-com 63491 63480 63239 64371 943.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin IDR Index investing-com 115500000 115501000 115500000 118050000 2291000.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin ILS Index investing-com 28456.1 28471.1 28456.1 28847 293.70 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin INR Index investing-com 574256 574526 574256 586077 9707.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin JPY Index investing-com 874801 874827 872282 890531 15248.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin KRW Index investing-com 9303333 9303198 10000019 9999999 697200.00 7.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin MXN Index investing-com 154758 154864 154758 157531 2405.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin MYR Index investing-com 33727.6 33743.5 33727.6 34302 492.80 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin PLN Index investing-com 31525.5 31598.1 31522.9 31943.2 352.80 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin RUB Index investing-com 524988 526239 524988 536101 10604.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
Bitcoin SAR Index investing-com 30155.7 30173.2 30155.7 30682.1 479.30 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin SEK Index investing-com 79009 79053 79009 80305 1049.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin THB Index investing-com 246500 246460 245800 251448 1500.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
Bitcoin TRY Index investing-com 48200 48175 48175 49200 455.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin VND Index investing-com 186641995 186499188 186499188 189855104 2844084.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 120405 120474 120405 122888 1106.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin Euro Index investing-com 7307.6 7308.8 7306.1 7425.8 105.70 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
بیت کوین / Bitcoin 8059.8 8053.3 8046.3 8203.2 125.60 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CAD anx 9410.6 - 9410.6 9410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
BTC/CHF anx 6945.2 - 6945.2 6945.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/CNY anx 48327 - 48327 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/GBP anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY anx 755852 - 755852 755852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/NZD anx 10609.3 - 10609.3 10609.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/SGD anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 8037.21 8037.15 8036.42 8178.84 130.06 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD exx 8041 8039.6 8039.6 8181.8 126.20 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 7350 7355 7350 7449.63 115.13 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/GBP gdax 6312.8 6326.6 6312.8 6437.3 97.20 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/NGN luno 3089999 - 3061305 3094099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 8042.32 8049.73 8034.9 8187.7 125.56 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 8040 8052 8024 8185 129.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD exmo 8267.8 8265 8265 8403.6 132.60 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD gdax 8038.9 8035 8025.5 8171.6 124.70 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD idax 8040.22 8038.54 8038.54 8179.69 126.87 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD idcm 8045.6 8041.38 8038.6 8189.45 122.11 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD okex 8044.4 8040.3 8025.6 8179.6 122.30 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/JPY fisco 1145000 - 1145000 1150000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/KRW cpdax 9300500 - 9300500 9300500 701000.00 7.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 8040.2 8040.5 8040.2 8181.8 126.30 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bit-z 8047.4 8039.4 8031.6 8180.4 119.40 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD huobi 8040.3 8033.2 8018.9 8181.7 126.90 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD itbit 8039 8047.8 8039 8174 127.30 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD lbank 8033.37 8040.68 8017.61 8177.79 134.03 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 7995.39 - 7936.16 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD tidex 8049.51 8041.01 8041.01 8350.14 110.96 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
BTC/USD upbit 8043 8031.2 8022.4 8184.4 118.50 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD xbtce 8129 8149 8129 8181.2 43.60 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USD yobit 8499 8461.9 8447.7 8636 63.10 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/CAD kraken 10710 10713.5 10710 10855.9 114.20 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/HKD quoine 62856 63647 62856 64066 1205.00 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 9573500 9565000 9565000 9737000 133500.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY koinim 48000 48001 47679 49790 110.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY paribu 47751 47742 47742 48940 648.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 8037.2 8053 8036.4 8178.8 130.10 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD bitmax 8040.83 8038.05 8028.92 8178.52 126.66 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bitmex 8035 8049 8023 8174.5 124.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD bitrue 8056 8059.26 8056 8181 109.36 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD cex-io 8062.5 8064 8044.1 8199.6 132.50 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD gemini 8037.2 8032.4 8032.4 8174 127.90 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 8042.8 8037.4 8019.9 8178.9 125.60 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD kraken 8039.9 8032.5 8032.5 8174.9 125.10 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD kucoin 8039.7 8036.5 8024.9 8176 122.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD okcoin 8040.9 8032 8032 8176.8 124.70 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD p2pb2b 8040.59 8037.53 7994.36 8191.1 127.67 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD quoine 8036.1 8048.1 8015.7 8182 133.90 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD zb-com 8040.9 8036.7 8036.7 8181.1 125.40 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/ARS bitinka 477130.39 - 476046.25 487042.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/BOB bitinka 54685 - 54685 54685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۴۸
BTC/CHF lakebtc 8434 8444.1 8434 8463.2 149.90 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/CLP bitinka 5870033.2 5869517.9 5834972.1 5879709.9 17567.70 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/CNY bitebtc 57218.45 57325.03 57218.45 57986.95 630.04 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 27915308 27728083.9 27191533.6 29430064.8 805549.10 2.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۳۲
BTC/EUR bitinka 7393.57 7372.88 7372.88 7415.8 22.69 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۶
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY bitbank 1140302 - 1140302 1145294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 27412.07 27411.81 27328.54 30349.79 147.36 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 11092.82 11347.87 11047.2 11436.11 160.43 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY btcturk 47685 47699 47513 48744 705.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 47990 48148.79 47990 49454.99 1308.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD allcoin 3588 - 10000 9999.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD binance 8042.3 8031.6 8031.6 8178.1 125.50 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bitinka 10500 - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/USD bitlish 8105.77 8123.7 8105.77 8189.4 39.34 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/USD bitmart 8040.64 8037.62 8033.93 8181.2 126.46 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 8044.7 8033.9 8022.4 8184.4 116.80 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD btcturk 8100 8015 8010 8237 97.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
BTC/USD coinall 8041.3 8042.8 8027.8 8179.6 125.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD coinegg 8042.74 8038.85 8035.39 8178.56 121.81 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD coinhub 8059.64 8066.54 8050.6 8181.12 114.25 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD exrates 8055.23 8051.12 8051.12 8211.74 125.43 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD gate-io 8041.7 8040 8027.2 8182.5 128.60 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD lakebtc 8351.4 8354.4 8351.4 8486.9 127.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD panxora 8053.91 8056.83 8053.91 8199.79 141.06 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 550200 549423.62 547303.64 557383.76 138.91 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL coinbene 35236.6 33937.38 33937.38 35272 1345.28 3.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/JPY bitflyer 1146389 - 1146389 1150101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/JPY bitflyer 873844 874000 873387 890905 16459.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/NGN bitbegin 3435105.12 - 3435105.12 3435105.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/NGN bitbegin 3435105.12 - 3435105.12 3902165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD bitex-la 8089 8197.93 8089 8197.93 104.10 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/USD bitflyer 8037.9 8059.5 8026.6 8181.7 133.40 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD bitforex 8045.48 8040.15 8027.06 8180.29 119.80 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD bitstamp 8033.5 8036.3 8033.5 8178 131.50 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD btcwinex 9727 - 9664.08 9800.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
BTC/USD coinbene 8040.06 8041 8031.96 8180.28 127.23 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD coinsbit 8207.34 8234.92 8127.16 8402.61 134.37 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD dragonex 8048.56 8055.16 8047.72 8188.32 116.43 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 8042.46 8037.3 8022.99 8179.68 124.22 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD livecoin 8450 8479.4 8430.5 8552.9 74.80 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD poloniex 8044 8037.7 8029.5 8178.9 117.30 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 10624.77 10653.31 10624.77 10830.86 165.32 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/CHF bitci-com 8079.3179 8065.1861 8060.0471 8224.2526 120.16 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/ETH synthetic 45.65 45.58 45.11 45.71 0.18 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR coinfield 7300.83 7318.88 7300.83 7429.84 99.73 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 48028 48357 48028 49298 552.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/TRY vebitcoin 48200 48175 48175 49200 455.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD btc-alpha 8044 8050 8029.2 8181.7 123.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD cobinhood 10540 - 10540 10540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
BTC/USD coinfield 8125.31 8061.92 8050.05 8205.72 43.54 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD coinsbank 8046.8 8036.8 8036.8 8183.1 123.90 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD cointiger 8040.8 8037.6 8029.7 8181.4 125.30 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 28223.3448 28462.5251 27997.7964 28566.9589 219.28 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/THB satang-pro 258000 - 252821 258000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/USD n-exchange 15408.61 15448.35 15398.68 15627.17 188.76 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 11984.5 11950.5 11950.5 12199.1 180.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD cryptaldash 7761.78 8249.9 7615.58 9565.69 299.61 3.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 57256 57228 57223 58253 820.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 7304.95 7304.98 7304.95 7420 101.91 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/GBP coinbase-pro 6312.8 6326.57 6312.8 6437.28 97.23 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD coinbase-pro 8038.91 8034.96 8031.3 8171.59 124.71 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 11968.89 11984.28 11952.59 12205 112.89 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
BTC/NZD independent-reserve 12877.57 12894.13 12860.05 13136.29 121.47 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/USD independent-reserve 8075.51 8085.9 8064.52 8234.82 76.18 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin BRL Index investing-com 34165 34118 34118 34596 444.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin CHF Index investing-com 8046.3 8043.4 8043.4 8191.2 138.50 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin GBP Index investing-com 6317.3 6330.8 6317.3 6441.8 98.90 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Bitcoin SGD Index investing-com 11091.8 11339 11049.5 11431.1 161.70 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0201 - 0.0199 0.0202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC gdax 0.0219 0.022 0.0218 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC okex 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/BTC zaif 0.0219 - 0.0219 0.0219 0.00 2.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
ETH/EUR exmo 160.27 160.54 160.04 164.35 3.16 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/EUR gdax 160.08 160.13 159.82 164.23 2.83 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/JPY zaif 19200 19300 19200 19715 465.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/LTC exmo 3.273 3.2817 3.2545 3.3093 0.03 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/PLN exmo 725.22 708.67 708.26 736.31 7.74 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/RUB exmo 11513.3 11531 11507.7 11830.9 230.60 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/UAH exmo 4309.5 4321.8 4307.7 4424.7 69.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC bibox 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC bit-z 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC gopax 0.0222 - 0.0222 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/BTC huobi 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC lbank 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0219 0.022 0.0218 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC xbtce 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/BTC yobit 0.022 0.0219 0.0219 0.0222 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/CNH xbtce 1359.3 - 1359.3 1359.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۲۹
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 283.15 - 283.15 283.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۹:۲۴
ETH/EUR xbtce 162.26 162.33 161.76 164.02 0.91 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/JPY xbtce 19455 19423 19414 19626 175.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/KRW gopax 209800 210000 209800 215600 4200.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/LTC xbtce 3.275 - 3.275 3.275 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۴۴
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/AUD quoine 265.44 266.48 264.6 266.48 1.65 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC bitbay 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/BTC cex-io 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC gemini 0.0219 0.022 0.0218 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC hitbtc 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC kraken 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC kucoin 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC quoine 0.022 0.0219 0.0219 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC zb-com 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/CAD kraken 235.5 235.89 235.5 239.04 1.61 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 161 162.39 161 163.94 2.56 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/EUR cex-io 160 160.38 160 163.68 2.63 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/EUR kraken 160.21 160.04 159.99 164.05 2.66 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/EUR quoine 160.42 162.11 160.42 163.23 2.42 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/GBP kraken 141.8 144.99 138.16 144.99 2.15 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/HKD quoine 1385.8 1403.9 1385.8 1414.1 27.50 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۹
ETH/JPY kraken 19603 - 19395 20140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/JPY quoine 19193 19190 19184 19715 381.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/PHP quoine 9520.5 - 9520.5 9520.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۴۸
ETH/PLN bitbay 689.66 689.04 687.58 705.66 12.52 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/SGD quoine 242.78 246.05 242.78 247.54 3.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/BTC allcoin 0.0224 0.0223 0.0222 0.025 0.00 9.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC binance 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC bitbank 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC bittrex 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC coinegg 0.022 0.0219 0.0219 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC gate-io 0.022 0.0219 0.0219 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC lakebtc 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۸
ETH/KRW bithumb 209900 210100 209900 215200 3800.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/KRW coinone 210300 210000 210000 215200 3600.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/TRY btcturk 1043 1042 1042 1077 23.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0219 0.022 0.0218 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC bitflyer 0.0221 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/BTC bitstamp 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.022 0.0219 0.0219 0.0223 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/BTC poloniex 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/EUR bitstamp 159.97 160.18 159.71 164.27 3.06 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1195 0.1193 0.1193 0.1224 0.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC bxthailand 0.019 - 0.0183 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۵۲
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.022 0.0221 0.022 0.0221 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۸
ETH/IDR btc-indonesia 2544000 2535000 2535000 2609000 55000.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 262.38 263.24 260.92 269.54 4.98 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC cbx 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD cbx 176.34 176.3 176.27 180.82 3.34 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD exx 176.4 176.42 176.4 180.8 3.66 2.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0219 0.022 0.0218 0.0222 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/BTC idax 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC idcm 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/BTC stex 0.0219 0.022 0.0218 0.0223 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1377.45 1377.52 1377.45 1408.3 20.86 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 176.71 176.56 176.55 181.16 3.35 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 181.42 181.24 181.24 185.77 3.13 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 176.28 176.36 175.87 180.82 3.44 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 176.22 176.3 176.22 180.79 3.43 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD idcm 176.36 176.52 176.36 180.95 3.42 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD okex 176.4 176.31 176.31 180.88 3.30 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.022 - 0.0219 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC tokok 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC upbit 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 161.6 - 161.6 161.6 5.80 3.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
ETH/KRW upbit 209950 210000 209950 215350 4150.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 176.37 176.77 176.37 180.89 3.37 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD bit-z 176.63 176.41 176.41 180.7 3.33 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 176.38 176.26 176.26 180.82 3.33 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 176.15 176.35 176.15 180.95 3.65 2.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 176.32 176.12 176.12 180.89 3.32 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 175.68 - 172.55 175.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD tidex 183.54 - 182.78 187.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 176.35 176.25 176.25 180.9 3.32 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 176.2 176.6 176.2 181.24 3.30 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 178.87 179.46 178.34 180.74 0.94 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۵۲
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 186.15 187 186.15 190.51 3.85 2.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.022 0.0219 0.0219 0.022 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۱۶
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0223 - 0.0218 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC hotbit 0.0219 0.0218 0.0218 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0219 0.0221 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 1312.17 - 1290.97 1319.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1043 1047 1043 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/TRY paribu 1050 1047.1 1047.1 1074.95 22.08 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 176.34 176.3 176.3 180.82 3.34 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 176.24 176.43 176.24 180.71 3.37 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 176.89 - 176.89 176.89 6.41 3.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 176.9 177.12 176.51 180.71 2.82 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 176.38 176.14 176 180.91 3.35 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 176.5 176.26 176.26 180.89 3.32 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 181.74 180.94 179.91 183.62 0.95 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 176.48 176.28 176.15 180.93 3.07 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 176.32 176.26 176.26 180.9 3.38 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 176.47 176.45 176.45 180.82 3.73 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD p2pb2b 177.18 177.03 176.68 182.46 2.43 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD quoine 176.42 176.54 176.42 181.32 3.35 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 177.29 177.5 176.9 181.55 3.13 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 176.41 176.18 176.18 180.91 3.23 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0219 0.022 0.021 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC bitlish 0.0219 0.022 0.0219 0.022 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۸
ETH/BTC bitmart 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC coinall 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/BTC coinmex 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC exrates 0.0219 0.022 0.0219 0.0221 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC panxora 0.022 0.0221 0.022 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1265.02 1266.94 1264.17 1279.48 11.09 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/HKD tidebit 1381.2 1400 1381.2 1424.5 28.80 2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1046 1050 1046 1094.99 29.00 2.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD allcoin 81.07 82.71 100.28 96.27 47.84 59.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD binance 176.4 176.17 176.17 180.75 3.30 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 176.52 176.76 176.52 181.2 2.57 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bitlish 178.45 178.61 178.45 179.08 5.74 3.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۰
ETH/USD bitmart 176.39 176.33 176.33 180.83 3.28 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bittrex 176.2 176.6 176.2 181.24 3.30 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 176.29 176.4 176.07 180.81 3.41 1.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 176.88 177.23 176.88 180.95 3.11 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD gate-io 176.3 176.12 176.12 181.1 3.44 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 176.57 176.71 176.57 181.46 3.72 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 719 - 719 719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۴۴
ETH/BTC bitforex 0.022 0.0219 0.0219 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/BTC btcwinex 0.0207 - 0.0206 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۵:۰۸
ETH/BTC coinbene 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC coinsbit 0.0216 0.0215 0.0215 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.022 0.0221 0.0219 0.0221 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 160.11 160.62 160.11 164.48 3.41 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 138.81 138.82 138.53 141.69 2.56 1.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 19253 19286 19240 19716 373.00 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 176.8 176.66 176.66 181.46 3.43 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bitforex 176.39 176.34 176.34 181.05 3.34 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bitstamp 176.3 176.35 176.3 180.87 3.43 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 201.22 - 199.68 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
ETH/USD coinbene 176.47 176.49 176.47 180.79 3.23 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD coinsbit 181.09 180.54 179.78 205 0.39 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD dragonex 176.59 176.57 176.46 180.94 3.21 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 176.41 176.34 176.34 180.95 3.33 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD livecoin 186.38 188.1 185.21 190 2.05 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 176.16 176.17 176.09 181.07 3.38 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0218 0.0221 0.0217 0.0224 0.00 2.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC cobinhood 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
ETH/BTC cointiger 0.0219 0.022 0.0219 0.0222 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 233.31 233.6 232.96 244.4 3.86 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 175.45 175.34 175.34 183.62 7.14 4.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/CNY synthetic 1252.5 1251 1250.7 1282 19.70 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/EUR coinfield 160.22 160.45 160.22 164.04 3.01 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/ILS synthetic 626.03 625.46 625.46 638.31 8.47 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 12633.6 12621.4 12621.4 12967.2 254.30 2.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/MXN synthetic 3404.6 3402.1 3402.1 3488.4 63.90 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/MYR synthetic 742 741.29 741.29 760.36 13.23 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/SAR synthetic 663.42 662.86 662.86 680.25 12.69 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/SEK synthetic 1738.2 1736.7 1736.7 1779.3 28.70 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/TRY bitci-com 1046.02 1040.84 1040.84 1082.97 25.05 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/TRY vebitcoin 1060 1065 1060 1118.97 12.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD btc-alpha 176.33 176.29 176.24 180.86 3.52 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 176.66 177.06 176.66 180.91 3.28 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
ETH/USD cointiger 176.31 176.25 176.23 180.86 3.53 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4095128 4090951 4090951 4194896 72389.00 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/XRP coinfield 618.3034 618.7977 616.6296 627.5801 7.35 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/ZAR synthetic 2648.9 2646.6 2646.6 2714.6 32.80 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 4801 - 4501 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۴