شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 145040 - 144060 145040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
درهم 31380 - 31160 31380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
یورو 127720 - 126860 127720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10290 - 10220 10290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
toman-bank-sell 113800 - 113800 113800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 12580 - 12500 12580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
پوند | خرید 144740 - 143770 144740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
درهم | خرید 31230 - 31020 31230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
دلار | خرید 113700 - 113700 113700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 127430 - 126570 127430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
دلار کانادا 87760 - 87170 87760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 113960 - 113190 113960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1628000 - 1617000 1628000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
ریال عربستان 30490 - 30280 30490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
دلار استرالیا 75920 - 75410 75920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
1000 تومان | خرید 10210 - 10140 10210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
کرون نروژ | خرید 12430 - 12350 12430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
1000کلدار پاکستانی 734080 - 729120 734080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
دلار کانادا | خرید 87470 - 86880 87470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
فرانک سوییس | خرید 113660 - 112900 113660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
1000 روپیه هند | خرید 1613200 - 1602300 1613200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
ریال عربستان | خرید 30340 - 30140 30340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
دلار استرالیا | خرید 75630 - 75120 75630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵
1000کلدار پاکستانی | خرید 732600 - 727650 732600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵