کالایاب
شاخص یاب

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 138470 139420 138470 140360 2260.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
درهم 31610 31820 31610 32040 700.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
یورو 129650 130540 129650 131420 2630.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000 تومان 9920 9990 10060 9990 270.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
toman-bank-sell 116800 - 116800 116800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 12790 12880 12790 12960 500.00 3.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
پوند | خرید 138180 139120 138180 140060 2250.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
درهم | خرید 31460 31670 31460 31890 700.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
دلار | خرید 116700 - 116700 116700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 129360 130240 129360 131120 2610.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
دلار کانادا 88200 88800 88200 89400 2100.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
فرانک سوییس 116720 117510 116720 118310 2120.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000 روپیه هند 1705200 1716800 1705200 1728400 61500.00 3.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
ریال عربستان 30720 30930 30720 31140 690.00 2.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
دلار استرالیا 76440 76960 76440 77480 2080.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000 تومان | خرید 9850 9920 9850 9980 270.00 2.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
کرون نروژ | خرید 12640 12730 12640 12810 500.00 3.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000کلدار پاکستانی 732060 737040 732060 742020 12370.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
دلار کانادا | خرید 87910 88500 87910 89100 2090.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
فرانک سوییس | خرید 116420 117220 116420 118010 2120.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000 روپیه هند | خرید 1690500 1702000 1690500 1713500 61100.00 3.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
ریال عربستان | خرید 30580 30780 30580 30990 680.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
دلار استرالیا | خرید 76150 76660 76150 77180 2070.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴
1000کلدار پاکستانی | خرید 730590 735560 730590 740530 12330.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۵۴