شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زیلیکا / Zilliqa

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZIL/ETH huobi 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۴۰
ZIL/BNB binance 0.0033 0.0032 0.0032 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۹:۲۸
ZIL/ETH binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۳۶
ZIL/ETH forkdelta 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴:۳۲
ZIL/USD synthetic 0.0204 0.0205 0.0204 0.0208 0.00 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۹:۴۰
ZIL/ETH kyber-network 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۱۶
Zilliqa Index investing-com 0.0204 0.0205 0.0204 0.0208 0.00 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۹:۴۰
Zilliqa ETH Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۸:۳۶