شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ترون / TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ترون / TRON 0.0194 - 0.0189 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷:۴۰
TRX/ETH abcc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/ETH idax 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/USD exmo 0.0158 0.0159 0.0158 0.0159 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRX/USD idax 0.0153 0.0152 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۶
TRX/USD okex 0.0226 - 0.022 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
TRX/USD okex 0.0382 - 0.0309 0.0382 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0153 - 0.0146 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
TRX/BTC liqui 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC tidex 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
TRX/ETH bibox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۵۳
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۶:۲۸
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۵۷
TRX/ETH lbank 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۱۳
TRX/ETH liqui 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۶:۴۹
TRX/ETH tidex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH upbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۱۳
TRX/KRW upbit 25.1 - 25.1 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۹
TRX/KRW upbit 18.2 18.1 18.1 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRX/USD huobi 0.0153 - 0.0146 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۴
TRX/USD liqui 0.0376 - 0.031 0.0377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD liqui 0.0291 - 0.0282 0.0303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۲۰
TRX/USD upbit 0.0153 - 0.0153 0.0153 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۴
TRX/USD yobit 0.0161 - 0.0157 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۲۰
TRX/USD yobit 0.0394 - 0.0327 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
TRX/CNY fatbtc 0.12 - 0.11 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۲۴
TRX/ETH bitrue 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۹
TRX/ETH coinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۱۷
TRX/ETH fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
TRX/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۴۵
TRX/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH otcbtc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۴۴
TRX/INR bitbns 1.48 - 1.42 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۱۶
TRX/INR wazirx 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۱
TRX/INR zebpay 1.51 - 1.47 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۰
TRX/INR zebpay 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/LA latoken 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۹
TRX/TRY paribu 0.09 0.089 0.089 0.09 0.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRX/USD bitrue 0.0148 - 0.0148 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۸
TRX/USD hitbtc 0.0153 - 0.0146 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
TRX/USD hitbtc 0.0387 - 0.0321 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD kucoin 0.0153 0.0152 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۴
TRX/USD wazirx 0.0153 - 0.0153 0.0153 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/XRP bitrue 0.0511 - 0.0507 0.0517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
TRX/BTC binance 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC binance 0.3305 - 0.3305 0.3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹
TRX/BTC panxora 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۵
TRX/BTC panxora 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH bitmart 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۴۵
TRX/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
TRX/ETH qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/KRW bithumb 18.1 18.2 18.1 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRX/TRY koineks 0.0899 0.088 0.088 0.0899 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRX/USD binance 0.0153 0.0152 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۰
TRX/USD binance 0.0267 - 0.0258 0.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۶
TRX/USD bitmart 0.0153 - 0.0147 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
TRX/USD bittrex 0.0153 - 0.0153 0.0153 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۴
TRX/USD coinmex 0.0153 - 0.0147 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۴
TRX/USD gate-io 0.0153 - 0.0146 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۸
TRX/USD gate-io 0.0383 - 0.0305 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC coinrail 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
TRX/BTC kryptono 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۴۰
TRX/ETH bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
TRX/ETH dragonex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۱۲
TRX/ETH gatecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH kryptono 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۸
TRX/ETH mercatox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۶:۴۹
TRX/ETH tokenomy 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۴۰
TRX/KRW coinnest 22 - 20.5 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۶:۱۸
TRX/KRW coinnest 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۱۷
TRX/KRW coinnest 9.9 - 10 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
TRX/USD bitfinex 0.0154 - 0.0154 0.0154 0.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۱۲
TRX/USD bitforex 0.0153 - 0.0147 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
TRX/USD bitforex 0.0225 - 0.022 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
TRX/USD bitforex 0.0193 - 0.0191 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۲۵
TRX/USD coinbene 0.0153 - 0.0147 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۴
TRX/USD dragonex 0.0153 0.0152 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۰
TRX/USD livecoin 0.0159 - 0.0151 0.0162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۶
TRX/AUD synthetic 0.0223 0.0224 0.0223 0.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/BTC cointiger 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۴۹
TRX/CAD synthetic 0.0201 - 0.0193 0.0203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۶
TRX/CNY synthetic 0.1525 - 0.1474 0.1543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۴۵
TRX/CNY synthetic 0.1084 0.1087 0.1084 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/ETH cobinhood 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۰
TRX/ETH cobinhood 0.0213 - 0.0007 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
TRX/ETH cointiger 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
TRX/EUR synthetic 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۱۶
TRX/HKD synthetic 0.12 0.1204 0.12 0.1204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/ILS synthetic 0.0542 0.0543 0.0542 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/INR synthetic 1.9012 - 1.8454 1.9017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/INR synthetic 1.0877 1.0912 1.0877 1.0912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/MXN synthetic 0.2924 0.2933 0.2924 0.2933 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/MYR synthetic 0.0641 0.0643 0.0641 0.0643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/PLN synthetic 0.0586 0.0588 0.0586 0.0588 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/RUB synthetic 0.9756 0.9788 0.9756 0.9788 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/SAR synthetic 0.0574 0.0576 0.0574 0.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/SEK synthetic 0.1476 0.148 0.1476 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/TRY synthetic 0.0886 0.0889 0.0886 0.0889 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/USD cobinhood 0.0185 - 0.0183 0.0206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۴۰
TRX/USD cobinhood 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/VND synthetic 354.99 356.15 354.99 356.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/ZAR synthetic 0.2259 0.2267 0.2258 0.2267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRX/ETH etherdelta 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۳:۱۳
TRX/ETH etherdelta 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
TRX/BITCNY cointiger 0.1088 0.1087 0.1084 0.1092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRON Index investing-com 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۱۶
TRON AUD Index investing-com 0.0223 0.0224 0.0223 0.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON CAD Index investing-com 0.0201 - 0.0193 0.0203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۶
TRON CNY Index investing-com 0.1084 0.1087 0.1084 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON HKD Index investing-com 0.12 0.1204 0.12 0.1204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON ILS Index investing-com 0.0542 0.0543 0.0542 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON INR Index investing-com 1.4796 - 1.42 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۱۶
TRON KRW Index investing-com 18.189 18.111 18.111 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRON MXN Index investing-com 0.2924 0.2933 0.2924 0.2933 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON MYR Index investing-com 0.0641 0.0643 0.0641 0.0643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON PLN Index investing-com 0.0586 0.0588 0.0586 0.0588 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON RUB Index investing-com 0.9756 0.9788 0.9756 0.9788 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON SAR Index investing-com 0.0574 0.0576 0.0574 0.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON SEK Index investing-com 0.1476 0.148 0.1476 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON TRY Index investing-com 0.09 0.0888 0.0888 0.09 0.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۴
TRON VND Index investing-com 354.99 356.15 354.99 356.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
TRON ZAR Index investing-com 0.2259 0.2267 0.2258 0.2267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
Investing.com TRX Index investing-com 0.0153 - 0.0147 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲