شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۵۶
XLM/ETH gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۵۶
XLM/ETH upbit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/KRW gopax 97.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/KRW gopax 97.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/KRW upbit 97.5 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۳
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۳۲
XLM/ETH qryptos 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.0947 - 0.0947 0.0947 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/CAD synthetic 0.0849 - 0.0849 0.0849 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/CNY synthetic 0.5934 - 0.5914 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/EUR synthetic 0.058 0.0581 0.058 0.0581 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/HKD synthetic 0.5033 - 0.5033 0.5033 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/ILS synthetic 0.2252 0.2253 0.2252 0.2253 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/INR synthetic 4.5698 - 4.5698 4.5698 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/MXN synthetic 1.2362 1.2364 1.2362 1.2364 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/MYR synthetic 0.2687 - 0.2687 0.2687 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/PLN synthetic 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/RUB synthetic 4.1242 4.1246 4.1242 4.1248 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/SAR synthetic 0.2406 - 0.2406 0.2406 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/SEK synthetic 0.6299 0.63 0.6299 0.63 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/TRY synthetic 0.5294 - 0.5001 0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۴۴
XLM/VND synthetic 1488.7 - 1488.7 1488.7 2.40 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/ZAR synthetic 0.9515 0.9516 0.9515 0.9523 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 920 - 920 920 3.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
Stellar Lumens Index investing-com 0.0581 0.0582 0.0581 0.0582 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
Investing.com XLM Index investing-com 0.0639 0.0642 0.0639 0.0642 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.0947 - 0.0947 0.0947 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۳
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.0849 - 0.0849 0.0849 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens CNY Index investing-com 0.4534 - 0.4534 0.4534 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens HKD Index investing-com 0.5033 - 0.5033 0.5033 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.2252 0.2253 0.2252 0.2253 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
Stellar Lumens INR Index investing-com 4.5698 - 4.5698 4.5698 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens KRW Index investing-com 75.66 75.9 75.66 75.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
Stellar Lumens MXN Index investing-com 1.2362 1.2364 1.2362 1.2364 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
Stellar Lumens MYR Index investing-com 0.2687 - 0.2687 0.2687 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens PLN Index investing-com 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens RUB Index investing-com 4.1242 4.1246 4.1242 4.1248 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
Stellar Lumens SAR Index investing-com 0.2406 - 0.2406 0.2406 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens SEK Index investing-com 0.6299 0.63 0.6299 0.63 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
Stellar Lumens TRY Index investing-com 0.3813 0.3811 0.3811 0.3814 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
Stellar Lumens VND Index investing-com 1488.7 - 1488.7 1488.7 2.40 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 0.9515 0.9516 0.9515 0.9523 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
استلار / Stellar 0.088 - 0.0879 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
XLM/USD aex 0.0829 0.0663 0.0663 0.0872 0.02 23.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/USD okex 0.064 - 0.064 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/ETH huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/KRW gopax 76 - 72.5 76.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
XLM/KRW upbit 75.6 75.9 75.6 75.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD bit-z 0.0637 0.0638 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/USD huobi 0.064 0.0639 0.0639 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۸
XLM/BTC fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۷
XLM/CNY fatbtc 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۵
XLM/CNY fatbtc 0.443 - 0.436 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۲۴
XLM/ETH bitmax 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۵۶
XLM/ETH hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۵
XLM/ETH hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/ETH p2pb2b 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۴۰
XLM/TRY paribu 0.38 - 0.361 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۴۰
XLM/USD bitmax 0.064 0.0639 0.0639 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD cex-io 0.0641 - 0.0641 0.0641 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/USD fatbtc 0.0617 - 0.0601 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۲۸
XLM/USD hitbtc 0.064 - 0.064 0.064 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/USD p2pb2b 0.0639 0.064 0.0639 0.064 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD zb-com 0.0882 - 0.088 0.0882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
XLM/USD zb-com 0.0642 - 0.061 0.0642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۸
XLM/BNB binance 0.0035 - 0.0033 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۵۶
XLM/BTC exrates 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۳۲
XLM/ETH binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۱
XLM/ETH bitmart 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۵۶
XLM/ETH bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/KRW bithumb 75.8 - 72.5 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۴۴
XLM/TRY btcturk 0.3804 0.381 0.3804 0.3812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/TRY koineks 0.3888 - 0.36 0.3888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۱۶
XLM/USD binance 0.0639 0.064 0.0639 0.064 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD bitmart 0.0639 - 0.0639 0.0639 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD exrates 0.064 - 0.064 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/ETH bitforex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
XLM/ETH kryptono 0.0004 - 0.0002 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۱۲
XLM/USD bitforex 0.0639 0.064 0.0638 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/USD poloniex 0.0637 - 0.0637 0.0637 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
XLM/CHF bitci-com 0.0636 0.0611 0.061 0.0636 0.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/CNY synthetic 0.4534 - 0.4534 0.4534 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۴
XLM/ETH cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۸
XLM/TRY bitci-com 0.3845 0.3763 0.3763 0.3845 0.01 2.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/TRY synthetic 0.3802 0.3799 0.3799 0.3802 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۸
XLM/TRY vebitcoin 0.383 - 0.361 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۴۸
XLM/USD cointiger 0.0639 0.064 0.0639 0.064 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/THB satang-pro 1.92 - 1.87 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۱۶
XLM/EUR coinbase-pro 0.0581 0.0582 0.0581 0.0582 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶
XLM/USD coinbase-pro 0.064 0.0641 0.0639 0.0641 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۶