شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریپل / Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRP/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC exmo 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/RUB exmo 19.215 19.224 19.179 19.282 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD exmo 0.74 - 0.6683 0.7416 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH upbit 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/KRW upbit 346 347 346 347 1.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD huobi 0.7075 - 0.6576 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC cex-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC zb-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
XRP/ETH hitbtc 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/EUR cex-io 0.2632 0.2626 0.2626 0.2632 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/EUR kraken 0.2622 0.2621 0.2615 0.2622 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD cex-io 0.7289 - 0.6723 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD hitbtc 0.7322 - 0.6752 0.7468 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD kraken 0.7097 - 0.6572 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD zb-com 0.6974 - 0.6661 0.7184 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH binance 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/ETH bittrex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/JPY bitbank 31.781 31.703 31.669 31.781 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/KRW bithumb 348 347 346 348 2.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/KRW coinone 347 348 347 348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۱۶
XRP/TRY btcturk 1.6 - 1.58 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
XRP/USD bittrex 0.708 - 0.658 0.724 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD gate-io 0.7109 - 0.6584 0.7224 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitstamp 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinrail 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/EUR bitstamp 0.2627 0.2614 0.261 0.2627 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/KRW coinrail 250 - 250 265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۵۷
XRP/USD bitfinex 0.7082 - 0.6576 0.7225 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD bitstamp 0.7068 - 0.66 0.7241 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD poloniex 0.71 - 0.658 0.7247 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/AUD synthetic 0.426 0.4254 0.4253 0.426 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/CAD synthetic 0.3833 0.3834 0.3826 0.3834 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/CNY synthetic 2.0682 2.0683 2.0647 2.0683 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/HKD synthetic 2.2907 2.2878 2.2867 2.2907 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/ILS synthetic 1.0337 1.0324 1.0324 1.034 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/INR synthetic 20.762 20.736 20.726 20.762 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/MXN synthetic 5.5811 5.5812 5.5726 5.5812 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/MYR synthetic 1.2227 1.2211 1.2206 1.2227 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/PLN synthetic 1.1193 1.1179 1.1179 1.1195 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/SAR synthetic 1.0954 1.0955 1.0936 1.0955 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/SEK synthetic 2.8164 2.8165 2.8127 2.8165 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/TRY synthetic 1.5901 - 1.5837 1.6287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۰
XRP/VND synthetic 6776.1 6776.3 6764.5 6776.3 5.80 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/ZAR synthetic 4.3126 4.3127 4.3069 4.3132 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/THB bxthailand 7.45 - 6.7 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۵۲
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/IDR btc-indonesia 4173 - 4078 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۴
Ripple Index investing-com 0.2926 0.2925 0.2916 0.2926 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple Index investing-com 0.2624 0.2625 0.2614 0.2625 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple AUD Index investing-com 0.4275 0.4274 0.4268 0.4275 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
Ripple BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Ripple CAD Index investing-com 0.3841 0.3845 0.3831 0.3845 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple CNY Index investing-com 2.0682 2.0683 2.0647 2.0683 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
Ripple HKD Index investing-com 2.2907 2.2878 2.2867 2.2907 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
Ripple IDR Index investing-com 4173 - 4078 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۴
Ripple ILS Index investing-com 1.0337 1.0324 1.0324 1.034 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
Ripple INR Index investing-com 27.81 27.71 27.71 27.86 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
Ripple JPY Index investing-com 31.768 31.719 31.674 31.768 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple KRW Index investing-com 346.27 346.99 346.19 347.09 0.73 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
Ripple MXN Index investing-com 5.5811 5.5812 5.5726 5.5812 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
Ripple MYR Index investing-com 1.2227 1.2211 1.2206 1.2227 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
Ripple PLN Index investing-com 1.1193 1.1179 1.1179 1.1195 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
Ripple RUB Index investing-com 19.215 19.224 19.179 19.282 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple SAR Index investing-com 1.0954 1.0955 1.0936 1.0955 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
Ripple SEK Index investing-com 2.8164 2.8165 2.8127 2.8165 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
Ripple THB Index investing-com 8.8529 8.8724 8.8039 8.8725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple TRY Index investing-com 1.7107 1.7096 1.7053 1.7156 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
Ripple VND Index investing-com 6776.1 6776.3 6764.5 6776.3 5.80 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
Ripple ZAR Index investing-com 4.3126 4.3127 4.3069 4.3132 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
ریپل / Ripple 0.3145 - 0.312 0.3156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۱۶
XRP/EOS cbx 0.1395 - 0.1395 0.1395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
XRP/EOS cbx 0.1395 - 0.1395 0.1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
XRP/USD cbx 0.2925 0.2924 0.2916 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD exx 0.2925 0.2919 0.2915 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/BTC abcc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC idcm 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH abcc 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
XRP/ETH exmo 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/ETH idax 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/ETH okex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/USD abcc 0.2924 0.2923 0.2909 0.2926 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD exmo 0.3024 0.3023 0.3017 0.3024 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD idax 0.2925 0.2924 0.2916 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD idcm 0.2926 0.2922 0.2912 0.2926 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD okex 0.2923 0.2924 0.2914 0.2925 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/BTC bibox 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH bibox 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/USD bibox 0.2925 0.2923 0.2915 0.2925 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD bit-z 0.2926 0.2923 0.2913 0.2926 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD huobi 0.2925 0.292 0.2915 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/USD upbit 0.2925 0.2914 0.2914 0.2925 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/BTC bitmax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC ooobtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC zb-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
XRP/BTC zb-com 0.3309 - 0.3309 0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
XRP/CNY fatbtc 1.968 - 1.924 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
XRP/EOS hitbtc 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
XRP/EOS hitbtc 0.1017 - 0.0998 0.1024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۱
XRP/INR bitbns 27.81 27.71 27.71 27.86 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۲
XRP/INR zebpay 21.04 - 20.84 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸
XRP/JPY liquid 31.747 31.693 31.648 31.747 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/KRW korbit 346.6 346.7 346.2 346.9 1.10 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۸
XRP/TRY paribu 1.71 1.7 1.7 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۸
XRP/USD bitmax 0.2925 0.2924 0.2916 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD cex-io 0.2931 0.293 0.2929 0.2937 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
XRP/USD fatbtc 0.4693 - 0.464 0.4744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
XRP/USD hitbtc 0.2924 0.2919 0.2915 0.2925 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD kraken 0.2928 0.293 0.2918 0.293 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD zb-com 0.2924 0.2923 0.2914 0.2924 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/BTC coinegg 0.2868 - 0.2868 0.2881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
XRP/BTC coinmex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC exrates 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH coinegg 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/TRY btcturk 1.71 1.7 1.7 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/TRY koineks 1.7031 1.7149 1.7031 1.7149 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۸
XRP/USD binance 0.2925 0.2919 0.2915 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD bittrex 0.2925 0.2915 0.2915 0.2925 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/USD coinegg 0.2927 0.2923 0.2906 0.2934 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD coinmex 0.2924 0.2925 0.2915 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD exrates 0.293 0.2925 0.2918 0.293 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD gate-io 0.2923 0.2921 0.2912 0.2923 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/BRL coinbene 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۴۰
XRP/BTC bitforex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۲۴
XRP/ETH bitforex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/USD bitfinex 0.294 0.2934 0.293 0.294 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/USD bitforex 0.2926 0.2925 0.2915 0.2926 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD bitstamp 0.2934 0.2926 0.2915 0.2934 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD coinbene 0.2925 0.292 0.2916 0.2925 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/USD dragonex 0.2931 0.2932 0.2913 0.2932 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD poloniex 0.291 0.2926 0.291 0.2926 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۴۰
XRP/AED coinfield 1.0763 1.0734 1.0704 1.0763 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC vebitcoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۱۳
XRP/CAD coinfield 0.3841 0.3845 0.3831 0.3845 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/CHF bitci-com 0.2924 0.2908 0.2838 0.2924 0.01 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/ETH cointiger 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
XRP/EUR coinfield 0.2622 0.2624 0.261 0.2624 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/GBP coinfield 0.2253 0.2258 0.2251 0.2258 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۰
XRP/JPY coinfield 31.77 31.7 31.56 31.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/TRX cointiger 15.006 - 15.006 15.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۱۶
XRP/TRX synthetic 19.1144 19.1078 19.049 19.1144 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/TRY bitci-com 1.74 1.7 1.68 1.75 0.05 2.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/TRY synthetic 1.6915 1.6916 1.6894 1.692 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۵۶
XRP/TRY vebitcoin 1.71 - 1.67 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۴۰
XRP/USD coinfield 0.291 0.2929 0.291 0.2929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD cointiger 0.2927 0.2926 0.2913 0.2927 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/THB satang-pro 7.69 - 7.62 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
XRP/AUD btc-markets 0.4275 0.4274 0.4268 0.4275 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/BTC btc-markets 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۰:۳۶
XRP/BTC btc-markets 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۱۲
XRP/BTC coinbase-pro 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
XRP/EUR coinbase-pro 0.2626 0.2629 0.2617 0.2629 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۸
XRP/USD coinbase-pro 0.2932 0.2929 0.292 0.2932 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP/BRL mercadobitcoin 1.22 1.21 1.21 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
XRP BRL Index investing-com 1.22 1.21 1.21 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴