شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 1.28 - 1.28 1.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۱
OMG/BTC abcc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC idcm 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC okex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC tdax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
OMG/ETH abcc 0.0082 - 0.0082 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH okex 0.0083 - 0.0082 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH tdax 0.0159 - 0.0159 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۱۶
OMG/THB tdax 121.69 - 121.69 122.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۲۴
OMG/USD abcc 2.7033 - 2.7033 3.0974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD okex 2.685 - 2.685 3.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD okex 12.5499 - 10.63 12.5499 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bit-z 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۴۱
OMG/BTC huobi 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC huobi 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC liqui 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۵:۱۶
OMG/BTC tidex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC upbit 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/ETH huobi 0.0108 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۱
OMG/ETH huobi 0.0108 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۱
OMG/ETH huobi 0.0083 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH liqui 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۵:۱۶
OMG/ETH tidex 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/ETH upbit 0.0084 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/KRW upbit 1450 - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۲۸
OMG/KRW upbit 3350 - 3320 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD dcoin 2.7267 - 2.7267 3.0729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD huobi 1.257 - 1.2553 1.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۴
OMG/USD huobi 1.257 - 1.2553 1.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۴
OMG/USD huobi 12.5 - 10.56 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD huobi 2.6848 - 2.6848 3.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD liqui 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۵:۱۶
OMG/USD liqui 12.1707 - 10.6486 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD upbit 2.7 - 2.7 3.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD upbit 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۴۱
OMG/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC kucoin 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC kucoin 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC zb-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۵:۱۶
OMG/ETH hitbtc 0.0083 - 0.0082 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH kucoin 0.0083 - 0.0082 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH kucoin 0.0083 - 0.0082 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/INR bitbns 201.25 - 193.02 223.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/INR zebpay 246.42 - 231.08 265.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸
OMG/THB bitkub 85.74 - 85.04 93.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD zb-com 2.6847 - 2.6847 3.0641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC bitmart 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۸
OMG/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC coinall 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC gate-io 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC panxora 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/ETH binance 0.0083 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
OMG/ETH bitmart 0.0083 - 0.0082 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH bittrex 0.0108 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۴۱
OMG/ETH bittrex 0.0084 - 0.008 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/ETH coinmex 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۵۳
OMG/ETH gate-io 0.0084 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
OMG/KRW bithumb 3395 - 3306 3705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/KRW coinone 3310 - 3310 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD bittrex 2.7 - 2.7 3.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD bittrex 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD gate-io 2.692 - 2.692 3.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD gate-io 12.41 - 10.46 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD panxora 2.694 - 2.694 3.0417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC btcwinex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC coinbene 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC coinrail 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۲۴
OMG/BTC ethfinex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC livecoin 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC livecoin 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/BTC poloniex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
OMG/ETH bitfinex 0.0083 - 0.008 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۷
OMG/ETH dragonex 0.0133 - 0.0125 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
OMG/ETH ethfinex 0.0083 - 0.0081 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۷
OMG/ETH livecoin 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۷
OMG/ETH livecoin 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۷
OMG/ETH poloniex 0.0083 - 0.0081 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/KRW coinnest 1050 - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/KRW coinnest 580 - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۴۱
OMG/KRW coinrail 2520 - 2520 2520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۷:۱۶
OMG/USD bitfinex 12.468 - 10.577 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD bitfinex 2.6395 - 2.6395 3.0349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD bitforex 2.6669 - 2.6669 3.0539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD coinbene 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
OMG/USD dragonex 2.6802 - 2.6802 3.0718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD ethfinex 2.6308 - 2.6308 3.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/USD livecoin 2.6664 - 2.6664 2.6664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱:۰۸
OMG/USD livecoin 2.6664 - 2.6664 2.6664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱:۰۸
OMG/USD livecoin 12.1001 - 10.6 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC cobinhood 0.0004 - 0.0001 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲۲:۲۸
OMG/BTC cointiger 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
OMG/BTC cryptopia 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۸:۱۲
OMG/ETH cobinhood 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۴۰
OMG/ETH cointiger 0.0083 - 0.0081 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/LTC cryptopia 0.0421 - 0.0421 0.0421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۴۰
OMG/LTC cryptopia 0.0421 - 0.0421 0.0421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۴۰
OMG/USD cointiger 2.6818 - 2.6818 3.0729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/DOGE cryptopia 618.6 - 618.6 618.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۸:۱۲
OMG/ETH etherdelta 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
OMG/ETH etherflyer 0.0079 - 0.0062 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۵۷
OMG/THB bxthailand 86.56 - 86.49 95.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/AUD btc-markets 3.8257 - 3.8257 4.3421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹
OMG/BTC  btc-markets 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۴۱
OMG/ETH kyber-network 0.0082 - 0.0082 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۴:۴۴
Omisego BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
Investing.com OMG Index investing-com 2.6867 - 2.6867 3.0665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۰۹