شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نم / NEM

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نم / NEM 0.0382 0.0383 0.0382 0.0398 0.00 3.93% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۴۸
XEM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XEM/USD uex 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۲
XEM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 1140000 - 1140000 1147220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
XEM/ETH okex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۳۶
XEM/JPY zaif 4.1709 4.1708 4.1541 4.336 0.15 3.60% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/USD okex 0.0382 0.0381 0.0381 0.0397 0.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۵۶
XEM/USD okex 0.305 - 0.2621 0.3419 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC yobit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH upbit 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۱۲
XEM/KRW upbit 45 - 44.2 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۰۹
XEM/KRW upbit 45.1 45.2 45.1 47.4 2.80 6.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
XEM/USD yobit 0.0407 - 0.0407 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۴۰
XEM/USD yobit 0.0407 - 0.0407 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۴۰
XEM/USD yobit 0.4033 - 0.3729 0.4906 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH bitrue 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۳۶
XEM/ETH hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
XEM/ETH hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۲۴
XEM/USD hitbtc 0.3111 - 0.2706 0.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/USD zb-com 0.0382 0.038 0.038 0.0399 0.00 4.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۱۶
XEM/XRP bitrue 0.0746 - 0.0743 0.0746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۹
XEM/XRP bitrue 0.1369 0.1367 0.1333 0.1379 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۳۶
XEM/BNB binance 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۱۲
XEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC exrates 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۸
XEM/BTC qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
XEM/ETH binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۰۰
XEM/ETH bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
XEM/ETH bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۱۲
XEM/KRW bithumb 45.2 45 45 47 1.60 3.54% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
XEM/KRW bithumb 45.4 - 44.9 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۴۹
XEM/TRY koineks 0.232 0.233 0.232 0.2365 0.01 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۱۲
XEM/USD exrates 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۲۳:۲۰
XEM/BTC livecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC livecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH kryptono 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۲۱
XEM/ETH kryptono 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷:۵۳
XEM/ETH livecoin 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۰۸
XEM/ETH livecoin 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۰۸
XEM/USD livecoin 0.04 0.0399 0.0395 0.0421 0.00 2.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۲
XEM/USD livecoin 0.04 0.0399 0.0395 0.0421 0.00 2.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۲
XEM/USD livecoin 0.315 - 0.271 0.3459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/AUD synthetic 0.0558 0.0559 0.0558 0.0581 0.00 3.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۲
XEM/BTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/CAD synthetic 0.05 0.0501 0.05 0.0521 0.00 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/CNY synthetic 0.2705 0.2706 0.2701 0.2817 0.01 3.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
XEM/EUR synthetic 0.0343 0.0344 0.0342 0.0358 0.00 4.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/HKD synthetic 0.2995 0.2996 0.2991 0.3122 0.01 4.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
XEM/ILS synthetic 0.135 0.1349 0.1348 0.1407 0.01 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
XEM/INR synthetic 2.7086 2.7085 2.7056 2.8184 0.10 3.84% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/KRW synthetic 45.29 - 44.73 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۳۷
XEM/KRW synthetic 44.84 44.83 44.78 46.69 1.71 3.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/LTC cryptopia 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۵۳
XEM/LTC cryptopia 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۵۳
XEM/MXN synthetic 0.7316 0.7315 0.7305 0.7621 0.03 3.91% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
XEM/MYR synthetic 0.1602 0.1601 0.1599 0.1667 0.01 3.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
XEM/PLN synthetic 0.1467 0.1465 0.1465 0.1527 0.01 3.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۸
XEM/RUB synthetic 2.4338 2.4334 2.4303 2.5365 0.10 4.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
XEM/SAR synthetic 0.1432 0.1433 0.143 0.1493 0.01 4.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
XEM/SEK synthetic 0.3693 0.3692 0.3687 0.3842 0.01 3.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
XEM/TRY synthetic 0.2217 0.2218 0.2214 0.2312 0.01 4.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
XEM/VND synthetic 886.3 886.1 885 923.5 35.30 3.98% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
XEM/ZAR synthetic 0.5584 0.5583 0.5574 0.5806 0.02 3.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
XEM/DOGE cryptopia 19.98 - 19.98 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۷
XEM/DOGE cryptopia 19.98 - 19.98 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۷
XEM/BITCNY cointiger 0.2731 0.2723 0.2704 0.283 0.01 3.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
XEM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
NEM Index investing-com 0.0343 0.0344 0.0342 0.0358 0.00 4.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEM AUD Index investing-com 0.0558 0.0559 0.0558 0.0581 0.00 3.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۲
NEM BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
NEM CAD Index investing-com 0.05 0.0501 0.05 0.0521 0.00 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEM CNY Index investing-com 0.2705 0.2706 0.2701 0.2817 0.01 3.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
NEM HKD Index investing-com 0.2995 0.2996 0.2991 0.3122 0.01 4.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
NEM ILS Index investing-com 0.135 0.1349 0.1348 0.1407 0.01 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
NEM INR Index investing-com 2.7086 2.7085 2.7056 2.8184 0.10 3.84% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
NEM KRW Index investing-com 45.19 45.03 45.01 47.57 2.33 5.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
NEM MXN Index investing-com 0.7316 0.7315 0.7305 0.7621 0.03 3.91% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
NEM MYR Index investing-com 0.1602 0.1601 0.1599 0.1667 0.01 3.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
NEM PLN Index investing-com 0.1467 0.1465 0.1465 0.1527 0.01 3.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۸
NEM RUB Index investing-com 2.4338 2.4334 2.4303 2.5365 0.10 4.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
NEM SAR Index investing-com 0.1432 0.1433 0.143 0.1493 0.01 4.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
NEM SEK Index investing-com 0.3693 0.3692 0.3687 0.3842 0.01 3.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
NEM TRY Index investing-com 0.232 0.233 0.232 0.2365 0.01 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۱۲
NEM VND Index investing-com 886.3 886.1 885 923.5 35.30 3.98% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
NEM ZAR Index investing-com 0.5584 0.5583 0.5574 0.5806 0.02 3.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۸
Investing.com XEM Index investing-com 0.0382 0.038 0.038 0.0399 0.00 4.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۱۶