شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مونرو / Monero

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XMR/BTC exmo 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۶
XMR/BTC okex 0.0071 0.007 0.007 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۵۲
XMR/ETH okex 0.341 0.34 0.331 0.342 0.01 1.79% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۱
XMR/EUR exmo 50.8 50.795 50.351 51.656 0.78 1.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD exmo 234.43 - 208.31 235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD okex 235 - 206.83 235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC upbit 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
XMR/ETH upbit 0.3384 0.3371 0.3312 0.342 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۵۲
XMR/KRW upbit 67480 - 31130 67510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۱۲
XMR/USD upbit 233.7 - 204.42 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC hitbtc 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۶
XMR/BTC kraken 0.0072 0.0071 0.007 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۲
XMR/ETH hitbtc 0.3403 0.3402 0.3309 0.3405 0.01 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/EUR kraken 50.73 51.23 50.52 51.8 1.16 2.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۸
XMR/USD hitbtc 238.8 - 211.56 239.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD kraken 231.47 - 205.29 233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC binance 0.0071 0.0072 0.007 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/BTC bittrex 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
XMR/BTC gate-io 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۰
XMR/BTC qryptos 0.0177 - 0.0177 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
XMR/ETH binance 0.3417 0.3403 0.33 0.3417 0.01 2.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۶
XMR/ETH bittrex 0.3384 0.3363 0.3312 0.342 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۵۲
XMR/KRW bithumb 67100 66950 66400 67750 700.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD bittrex 233.7 - 203.7 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD gate-io 230 - 201.41 230 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC bitfinex 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
XMR/BTC livecoin 0.0027 - 0.0025 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۱۲
XMR/BTC poloniex 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۱۶
XMR/USD bitfinex 230.34 - 204.93 232.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD livecoin 232.99 - 205 232.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD poloniex 230.5 - 205 233.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/AUD synthetic 82.81 82.79 81.95 83.88 1.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/BTC btc-alpha 0.0144 - 0.0144 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۴۸
XMR/BTC cryptopia 0.008 - 0.0079 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۴۵
XMR/CAD synthetic 74.27 74.22 73.46 75.3 1.01 1.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/CNY synthetic 401.44 401.42 397.1 407.04 5.30 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/HKD synthetic 444.51 444.46 439.6 451.08 6.25 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/ILS synthetic 200.31 200.3 198.12 203.29 2.77 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/INR synthetic 4020.5 4019.6 3978 4072.7 49.20 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/LTC cryptopia 0.7078 - 0.65 0.7917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۴۵
XMR/MXN synthetic 1086.4 1086.3 1073.9 1101.3 13.50 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/MYR synthetic 237.66 237.63 235.06 240.91 3.07 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/PLN synthetic 217.66 217.64 215.36 220.77 2.88 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/RUB synthetic 3612.2 3611.8 3572.2 3665.4 50.70 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/SAR synthetic 212.59 212.57 210.24 215.73 2.98 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/SEK synthetic 548.05 548.04 541.9 555.15 6.44 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/TRY synthetic 329.19 329.11 325.48 334.08 4.67 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD cryptopia 236.13 - 207.01 236.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/VND synthetic 1315401 1315256 1300858 1334490 18103.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/ZAR synthetic 829.45 829.16 819.53 838.91 8.66 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/DOGE cryptopia 24650 - 21677 24650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۱۲
Monero Index investing-com 50.781 50.778 50.406 51.743 1.03 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero AUD Index investing-com 82.81 82.79 81.95 83.88 1.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero BTC Index investing-com 0.0074 0.0073 0.0072 0.0074 0.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۲
Monero CAD Index investing-com 74.27 74.22 73.46 75.3 1.01 1.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero CNY Index investing-com 401.44 401.42 397.1 407.04 5.30 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero HKD Index investing-com 444.51 444.46 439.6 451.08 6.25 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero ILS Index investing-com 200.31 200.3 198.12 203.29 2.77 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero INR Index investing-com 4020.5 4019.6 3978 4072.7 49.20 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero KRW Index investing-com 67100 66950 66400 67750 700.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero MXN Index investing-com 1086.4 1086.3 1073.9 1101.3 13.50 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero MYR Index investing-com 237.66 237.63 235.06 240.91 3.07 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero PLN Index investing-com 217.66 217.64 215.36 220.77 2.88 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero RUB Index investing-com 3612.2 3611.8 3572.2 3665.4 50.70 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero SAR Index investing-com 212.59 212.57 210.24 215.73 2.98 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero SEK Index investing-com 548.05 548.04 541.9 555.15 6.44 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero TRY Index investing-com 329.19 329.11 325.48 334.08 4.67 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero VND Index investing-com 1315401 1315256 1300858 1334490 18103.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Monero ZAR Index investing-com 829.45 829.16 819.53 838.91 8.66 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Investing.com XMR Index investing-com 56.685 56.712 55.823 57.514 0.71 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
مونه رو / Monero 56.64 56.512 55.947 57.564 0.68 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۲
XMR/BTC idcm 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
XMR/USD exmo 58.57 58.44 57.875 59.117 0.32 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD idcm 56.59 56.64 55.82 57.49 0.69 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD okex 56.7 56.5 55.9 57.7 0.90 1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۸
XMR/BTC dcoin 0.0072 0.0071 0.0068 0.0072 0.00 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۶
XMR/USD upbit 56.328 56.998 56.328 57.732 1.53 2.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۴
XMR/BTC chaoex 0.0071 0.0072 0.007 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD chaoex 56.7 56.77 56.03 57.63 0.80 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD hitbtc 56.76 56.723 56.034 57.595 0.81 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD kraken 56.66 56.58 56.03 57.85 0.99 1.75% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۱
XMR/BTC bitebtc 0.0087 0.0086 0.0085 0.0087 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۰
XMR/BTC panxora 0.007 0.0069 0.0069 0.007 0.00 2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
XMR/ETH bitebtc 0.4002 0.3995 0.3995 0.4084 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
XMR/USD bittrex 56.328 56.998 56.328 57.732 1.53 2.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۴
XMR/USD gate-io 56.37 56.05 55.93 57.18 0.83 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۲
XMR/USD panxora 56.897 56.384 56.384 57.39 1.71 3.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۱
XMR/USD bitfinex 56.958 56.759 56.079 57.76 0.90 1.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۱۲
XMR/USD livecoin 32.074 - 30.1 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۴۴
XMR/USD cryptopia 42.829 - 41.646 42.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۷
XMR/USD n-exchange 84.115 - 78.491 84.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸