شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 36561.95 - 36561.95 36561.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Bolsa G 1570995 - 1570995 1570995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۱
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 31802.96 - 31802.96 31802.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 49065.21 - 48924.2 49203.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
South Africa 40 5519.8 - 5505.2 5537.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
FTSE South Africa 3308.58 - 3308.58 3308.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
FTSE/JSE All Share 55307.31 - 55159.84 55388.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7317.04 - 7266.07 7317.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
SDAX 12269.66 - 12191.2 12269.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap 27343.84 - 27164 27349.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
TecDAX 3054.96 - 3030.75 3054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5399.33 - 5362.06 5399.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
XETRA DAX Price 13166.58 - 13070.78 13166.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Classic All Share 9228.34 - 9165.29 9228.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Technology All Share 3714.67 - 3689.92 3717.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
DAX 13166.58 - 13065.06 13167.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Euro Stoxx 50 3692.34 - 3655.87 3692.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1402.31 - 1402.31 1403.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 855.04 - 854.97 855.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 8397.37 - 8395.18 8397.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 9201.18 - 9198.31 9201.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 13588.29 - 13588.29 13604.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10708.54 - 10708.54 10710.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
NYSE AMEX Composite 2453.46 - 2453.46 2453.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۱
Dow 30 28015.06 - 27997.03 28015.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3145.91 - 3144.38 3145.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 8656.53 - 8654.97 8656.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
SmallCap 2000 1633.5 - 1632.5 1633.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 13.62 - 13.62 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1428.94 - 1428.94 1428.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
ATX Prime 1586.11 - 1586.11 1586.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
FTSE Austria 305 - 305 305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Immobilien ATX EUR 419.19 - 419.19 419.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 1177.53 - 1177.53 1177.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
ATX 3144.5 - 3116.76 3149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1795.72 - 1791.38 1797.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
Amman SE AllShare 3490.26 - 3490.26 3490.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 936.07 - 923.49 936.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Small Cap 6616.6 - 6570.6 6616.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Medium Cap 14157.4 - 14031.5 14157.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Latibex   2431.3 - 2401.7 2431.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX 35 9382.7 - 9259 9394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3674.4 - 3664.7 3674.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 50 6670.7 - 6655.4 6671.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 100 5563.7 - 5548.5 5563.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 300 6664.3 - 6647.9 6665.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 7167.1 - 7114.5 7167.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
ASX All Ordinaries 6813.5 - 6796.4 6814.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
ASX Small Ordinaries 2869.9 - 2865.4 2875.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 6617.7 - 6601.8 6618.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 6651.6 - 6634.4 6652.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 200 6707 - 6689.8 6708.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1246.45 - 1244.61 1250.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 345.92 - 345.92 345.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 905.61 - 905.61 905.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5043.39 - 5031.1 5043.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
DFM General 2693.89 - 2693.89 2713.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 992.52 - 984.23 992.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE Indonesia 3423.02 - 3423.02 3423.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
IDX Kompas 100 1250.11 - 1239.55 1250.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
IDX PEFINDO-25 324.02 - 321.72 324.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 6186.87 - 6149.07 6186.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 509.79 - 509.79 509.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1787.15 - 1787.15 1787.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2267.2 - 2246.7 2267.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 41028.49 - 40775.39 41055.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE MIB TR EUR 48077.92 - 48077.92 48077.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
FTSE IT Small Cap 22434.61 - 22372.66 22480.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Italia All Share 25359.14 - 25141.05 25360.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE MIB 23182.72 - 22973.72 23184.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 435.16 - 435.16 435.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 7101.94 - 7046.46 7102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
ISEQ 20 Price 1177.9 - 1177.9 1177.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
ISEQ Small Capital 2081.89 - 2081.89 2081.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1508.07 - 1494.03 1508.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 76.83 - 76.21 76.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland Small Cap PI 219.9 - 218.76 220.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ICEX All Share Total Return 777.07 - 769.84 777.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1547.31 - 1547.31 1547.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 18205.12 - 18205.12 18216.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 24347.32 - 24347.32 24363.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 46586.7 - 46586.7 46607.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2581.23 - 2579.21 2581.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 4363.87 - 4363.87 4365.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 2121.74 - 2121.74 2123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 111125.75 - 111125.75 111184.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1172.5 - 1160.7 1172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 250 20933.03 - 20744.34 20933.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 350 4076.53 - 4037.65 4076.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE SmallCap 5612.29 - 5576.84 5612.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE All-Share 4023.21 - 3985.3 4023.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE AIM All Share 908.39 - 905.54 908.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE TechMARK Focus 5698.42 - 5672.48 5698.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 100 7239.66 - 7165.08 7241.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5973.83 - 5931.84 5976.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 GR 11072.55 - 10994.5 11084.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BEL Small 13497.85 - 13454.05 13509.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 Net Return 8477.71 - 8417.96 8486.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 3929.05 - 3902.9 3935.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 108.72 - 108.72 108.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۱
BGTR30 494.35 - 494.35 494.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۱
BSE SOFIX 546.61 - 546.61 546.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1583.05 - 1583 1607.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱
DSE Broad 4596 - 4592.65 4683.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1562.4 - 1562.4 1562.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
BSE Domestic Company 7504.18 - 7504.18 7504.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 612.97 - 612.97 612.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۳۱
Sarajevo 10 855.31 - 855.31 855.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۱
Sarajevo 30 1306.07 - 1306.07 1306.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18598.68 - 18573.81 18693.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
FTSE Pakistan 1141.04 - 1141.04 1141.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
KMI All Shares 18907.72 - 18900.3 19009.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi All Share 28863.44 - 28845.67 28987.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi Meezan 30 64210.49 - 64135.24 64681.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi 100 40732.25 - 40680.61 40944.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3307.69 - 3281.89 3307.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 5172.86 - 5137.58 5172.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 143.08 - 143.08 143.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima Select 24068.35 - 24042.04 24068.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۱
S&P Peru Select 511.16 - 511.16 511.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 19874.38 - 19874.37 19881.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Corporate Gov 217.74 - 217.74 218.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2042.55 - 2042.55 2042.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 313.89 - 313.67 316.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
SET 50 1048.76 - 1048.76 1059.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
SET 100 2302.17 - 2302.17 2325.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Mid Cap 2190.48 - 2190.48 2208.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Shariah 1166.76 - 1166.76 1179.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET All-Share 1777.36 - 1777.36 1792.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Large Cap 1695.21 - 1695.21 1711.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2111.61 - 2111.61 2130.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
SET 1558.99 - 1558.99 1573.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 146.42 - 146.2 146.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
TPEx 50 177.96 - 177.44 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
MSCI Taiwan 443.01 - 443.01 443.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
TSEC Taiwan 50 9014.87 - 8994.79 9042.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۳۱
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8399.04 - 8391.99 8436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Taiwan Weighted 11609.64 - 11585.09 11645.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 132834.75 - 132590.36 133411.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 50 103912.86 - 103604.78 104310.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100-30 143015.3 - 141968.79 143376.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All-100 192436.04 - 191416.73 194024.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All Shares 113194.93 - 112802.83 113593.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100 108869.14 - 108556.41 109261.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7008.94 - 6994.66 7040.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Tunindex20 3079.44 - 3072.63 3096.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 505674.5 - 505674.5 505674.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
JSE All Jamaican Composite 555307.38 - 555307.38 555307.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2128.95 - 2127.02 2129.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1091.19 - 1086.29 1091.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PX-GLOB 1466.45 - 1466.45 1466.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۱
FTSE Czech Republic 1161.87 - 1161.87 1161.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1295.24 - 1295.24 1295.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1380.38 - 1380.38 1380.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
OETOB Czech Traded (USD) 1525.18 - 1525.18 1525.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5188.88 - 5159.32 5188.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
S&P/CITIC50 3572.87 - 3572.87 3572.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
S&P/CITIC300 3388.65 - 3388.65 3388.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Shanghai SE A Share 3051.31 - 3038.33 3051.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Shanghai 2912.01 - 2899.63 2912.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
SZSE Component 9878.62 - 9814.42 9878.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
China A50 13830.16 - 13767.66 13830.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 530.82 - 525.18 530.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Benchmark 1714 - 1701.32 1715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Small Cap 254.05 - 252.91 254.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen All shares 1580.18 - 1568.7 1580.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OMXC20 1124.44 - 1116.3 1125.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 5115.79 - 5046.71 5115.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Russian VIX 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۱
RTS Standard 19976.3 - 19765.25 19976.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
MICEX 2928.76 - 2899.66 2928.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
RTSI 1448.34 - 1432.35 1448.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 9977.47 - 9977.47 9977.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۱
Bucharest BET-XT 913.23 - 913.23 913.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 420.44 - 420.44 420.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4268.9 - 4268.9 4268.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 331.95 - 331.95 331.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Zimbabwe Industrial 782.04 - 782.04 782.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1713.36 - 1711.22 1715.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 169.69 - 168.97 169.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 20 4431.59 - 4399.01 4431.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 100 1097.76 - 1096.7 1099.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 500 1322.07 - 1320.63 1324.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei 300 347.77 - 347.77 347.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei 500 2249.07 - 2249.07 2249.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Topix 1000 1615.11 - 1613.22 1617.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei 1000 2036.27 - 2036.27 2036.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
JPX-Nikkei 400 15301.35 - 15282.69 15322.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
TOPIX Composite 2166.17 - 2163.46 2169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei JQ Average 3711.31 - 3711.31 3711.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei Volatility 15.32 - 15.32 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei 225 23354.4 - 23338.5 23406.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 133.79 - 133.79 133.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۳۱
BRVM Composite 141.91 - 141.91 141.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۳۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6149.57 - 6144.81 6167.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 332.88 - 332.88 332.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
MSCI Singapore 368.2 - 368.2 368.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
STI Index 3194.71 - 3173.22 3194.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1660.85 - 1650.05 1660.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm 663.79 - 659.18 663.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Mid Cap 960.22 - 955.42 960.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Benchmark 577.61 - 573.49 577.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Small Cap 909.08 - 906.13 909.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
OMXS30 1742.61 - 1729.54 1742.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2731.23 - 2731.23 2731.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE Switzerland 567.12 - 567.12 567.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 12533.83 - 12533.83 12533.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
SMI 10463.88 - 10393.5 10469.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 4723.8 - 4721.95 4749.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
IGPA General 23560.12 - 23552.5 23672.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 777.6 - 758.72 780.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 483.8 - 483.8 483.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8098.74 - 7967.09 8107.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4028.89 - 4028.89 4028.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4623.22 - 4582.01 4623.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 10816.02 - 10758.04 10816.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 13642.8 - 13495.13 13642.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 12295.39 - 12188.57 12307.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 6483.95 - 6427.29 6483.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 7069.38 - 7010.64 7069.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 13221.35 - 13091.98 13221.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 4527.11 - 4487.09 4527.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2838.02 - 2813.51 2838.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1127.98 - 1117.02 1127.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 5871.91 - 5820.92 5871.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 526.33 - 526.18 526.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9422.62 - 9409.71 9466.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki 25 4026.46 - 4020.36 4049.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Cap PI 6557 - 6548.02 6587.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Mid Cap 364.24 - 362.97 364.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Benchmark 49.91 - 49.85 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Small Cap PI 417.96 - 417.21 419.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4645.96 - 4645.96 4645.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
FTSE Philippines 663.59 - 663.59 663.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
PSEi Composite 7801.72 - 7765.7 7807.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 45.98 - 45.98 45.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
Cyprus Alternative Market 804.72 - 804.72 804.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
Cyprus Main and Parallel Market 65.55 - 65.55 65.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2304.15 - 2303.71 2311.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10377.26 - 10344.29 10400.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
QE All Shares 3067.93 - 3053.89 3072.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE NASDAQ Qatar 10 6916.79 - 6848.96 6930.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1015.09 - 1014.83 1015.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1029.95 - 1029.95 1030.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 537.82 - 537.69 537.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 573.91 - 573.44 573.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 16996.97 - 16994.09 16999.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 628.1 - 623.72 628.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KQ 100 1265.5 - 1255.73 1266.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KRX 100 4478.25 - 4460.45 4481.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 50 1885.84 - 1876.15 1887.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 100 2118.6 - 2108.53 2120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 200 276.56 - 275.43 276.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE Korea 303.21 - 303.21 303.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
KOSPI Large Sized 2050.94 - 2042.19 2052.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI Small Sized 1753.51 - 1744.31 1753.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI Medium Sized 2160.68 - 2154.75 2163.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 2081.85 - 2074.55 2083.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1991.46 - 1991.46 1991.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۱
CROBEX10 1183.95 - 1183.95 1183.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1611.67 - 1611.67 1612.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
COLEQTY 1108.58 - 1108.58 1109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5286.7 - 5286.7 5286.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2621.55 - 2621.55 2621.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
FTSE NSE Kenya 15 213.88 - 212.34 214.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 221.38 - 219.79 221.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Nairobi All Share 160.29 - 160.29 160.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 759.73 - 757.64 761.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Beirut Stock 78.67 - 78.67 78.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۰۱
BDL STOCK IX 50.68 - 50.68 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1021.84 - 1019.39 1023.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 55994.68 - 55658.31 55994.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
WIG30 2380.65 - 2361.68 2380.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
mWIG40 3829.04 - 3801.15 3829.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
sWIG80 11758.77 - 11729.78 11816.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
WIG20 2073.11 - 2057.58 2073.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.44 - 685.55 688.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4619.42 - 4619.42 4619.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1568.44 - 1565.48 1568.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
Malaysia ACE 4884.33 - 4862.32 4900.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE Malaysia 218.31 - 218.31 218.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
FTSE BM Mid 70 13849.08 - 13828.65 13861.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
Malaysia Top 100 10939.7 - 10920.1 10939.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3908.33 - 3908.33 3908.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (EUR) 4478.3 - 4478.3 4478.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (HUF) 9603.9 - 9603.9 9603.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (USD) 4948.07 - 4948.07 4948.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE Hungary 4388.2 - 4388.2 4388.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Budapest SE 44207.5 - 44207.5 44207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9589.73 - 9555.15 9594.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 10380.84 - 10339.01 10385.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Moroccan All Shares 11764.13 - 11722.89 11770.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10129.83 - 10095.22 10141.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13493.69 - 13493.69 13619.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۲
EGX 70 523.79 - 523.79 523.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
EGX 100 1372.09 - 1372.09 1381.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۲
EGX 20 Capped 16038.7 - 16038.7 16038.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20588.29 - 20588.29 20588.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2449.06 - 2448.38 2455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 345.15 - 344.96 346.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 863.68 - 863.37 863.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۱
IPC 41938.69 - 41917.57 42046.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10491.82 - 10491.82 10491.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 808.7 - 808.7 808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
NSX Local 614.1 - 614.1 614.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 825.72 - 817.43 826.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
OBX Price 467.18 - 462.26 467.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Oslo 20 582.48 - 576.77 582.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
OSE Benchmark 906.47 - 897.38 906.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Oslo All Share 1001.87 - 1001.85 997.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1134.61 - 1131.17 1136.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NSE All Share 26855.52 - 26763.49 26922.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 409.1 - 407.53 410.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
NZX 50 11197.45 - 11197.45 11197.45 78.75 0.70% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
NZX All 1874.44 - 1874.44 1874.44 12.95 0.69% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
NZX MidCap 5804.13 - 5804.13 5804.13 6.30 0.11% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
NZX SmallCap 16345.82 - 16345.82 16345.82 34.54 0.21% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 337.54 - 336.84 337.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 890.76 - 879.69 890.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
AEX All Share 855.04 - 845.18 855.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 1008.15 - 1003.64 1009.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 13.2 - 13.2 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 602.3 - 594.45 602.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.64 - 12.7575 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 100 12024.95 - 12002.05 12154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 200 6129.9 - 6118.25 6199.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 500 9669.4 - 9651.85 9778.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
BSE MidCap 14667.37 - 14643.68 14884.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-100 11973.64 - 11956.24 12109.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-200 4974.05 - 4965.84 5030.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-500 15338.67 - 15313.87 15512.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
BSE SmallCap 13339.35 - 13330.38 13489.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 50 USD 5801.28 - 5801.28 5801.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Nifty Next 50 27854.05 - 27750.55 28226.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty Midcap 50 4556.35 - 4547.6 4648.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5399.95 - 5391.3 5429.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
NIFTY Free Float Midcap 100 16732 - 16696.4 17005.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
NIFTY Free Float Smallcap 100 5697 - 5689.2 5762.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE ALLCAP 4352.52 - 4345.65 4403.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 50 11921.5 - 11902 12045.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
BSE Sensex 40445.15 - 40379.64 40878.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18300.83 - 18220.95 18317.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Hang Seng CCI 4242.82 - 4234 4257.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
Hang Seng CEI 10407.18 - 10369.09 10418.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE CHI Hong Kong 11921.19 - 11872.36 11923.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1957.81 - 1946.05 1958.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Hang Seng 26498.37 - 26340.75 26498.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 70997.36 - 70997.36 70997.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 963.56 - 962.21 965.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
HNX 102.5 - 102.19 102.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
VN 30 880.43 - 877.95 881.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
VN100 854.56 - 852.48 855.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
FTSE Vietnam 395.89 - 395.89 395.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE Vietnam All 992.09 - 992.09 992.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
HNX 30 180.35 - 180.35 180.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2195.1 - 2192.42 2211.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر