شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 31333.68 31360.53 31333.68 31360.53 44.41 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Bolsa G 1336299 1337434 1336299 1337434 1662.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 27257.11 27285.85 27257.11 27285.85 62.97 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 49568.1 49494.4 49222.5 49568.1 176.90 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
South Africa 40 5578.6 5570.4 5539.8 5578.6 22.80 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE South Africa 3403.88 - 3403.88 3403.88 10.86 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
FTSE/JSE All Share 55738.93 55635.98 55406.21 55738.93 165.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7009.26 7009.19 6983.84 7010.86 13.13 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
SDAX 11321.64 11328.84 11281 11335.44 18.75 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Midcap 25895.66 25896.26 25811.2 25902.3 22.33 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
TecDAX 2804.55 2806.2 2795.4 2808.07 1.27 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5162.76 5162.91 5144.95 5163.92 8.44 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
XETRA DAX Price 12660.92 12663.58 12609.52 12663.58 31.13 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Classic All Share 8815.06 8813.17 8786.5 8815.06 5.52 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Technology All Share 3308.46 3311.39 3308.13 3317.99 9.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
DAX 12661.84 12668.51 12613.04 12668.51 32.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Euro Stoxx 50 3602.17 3605.21 3590.74 3607.14 3.52 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1328.43 - 1328.43 1328.43 1.29 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 857.1 - 857.1 857.1 0.13 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Nasdaq 100 7942.85 - 7942.85 7942.85 2.97 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
DJ Composite 8947.09 - 8947.09 8947.09 3.49 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
NYSE Composite 13006.04 - 13006.04 13006.04 14.68 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10386.29 - 10386.29 10386.29 8.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
NYSE AMEX Composite 2416.74 - 2411.97 2417.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Dow 30 27024.8 - 27024.8 27024.8 7.56 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
S&P 500 2995.68 2996.5 2995.68 2996.5 1.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Nasdaq 8148.71 - 8148.71 8148.71 0.13 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
SmallCap 2000 1521.61 1523 1521.61 1523 1.11 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
S&P 500 VIX 13.71 13.82 13.54 14.16 0.24 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1368.17 - 1368.17 1368.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
ATX Prime 1529.13 - 1529.13 1529.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
FTSE Austria 293.48 - 293.48 293.48 2.17 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Immobilien ATX EUR 420.11 - 420.11 420.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
New Europe Blue Chip EUR 1158.22 - 1158.22 1158.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
ATX 3024.27 3025.2 2999.15 3025.2 8.32 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1817.6 1812.3 1812.3 1819.38 9.62 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Amman SE AllShare 3485.01 - 3485.01 3485.01 28.41 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 933.21 932.84 927.36 933.21 0.44 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
IBEX Small Cap 6579.9 6573.1 6558.9 6590.1 14.80 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
IBEX Medium Cap 12780.9 12760 12660.2 12796.1 83.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE Latibex   2353.2 2352.7 2352.7 2353.2 0.40 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
IBEX 35 9362 9355 9317 9363.5 5.90 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3735.1 3733.4 3709.7 3735.1 47.60 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 50 6709.2 6706.8 6668.5 6709.2 82.70 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 100 5586.8 5584.9 5553.7 5586.8 68.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 300 6694.4 6692.2 6654.2 6694.4 82.90 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 7126.4 7125.2 7090.4 7131.5 79.20 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
ASX All Ordinaries 6843.2 6841 6804.6 6843.2 79.90 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
ASX Small Ordinaries 2892 2891.1 2866.1 2892 41.30 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6654.7 6652.2 6614.4 6654.7 83.10 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6696.3 6694.3 6655.6 6696.3 83.40 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 200 6736.5 6734 6696.4 6736.5 84.50 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1246.45 - 1244.61 1250.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 344.74 - 344.74 344.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 871.4 - 871.4 871.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5086.81 5079.52 5079.52 5096.82 5.28 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
DFM General 2825.69 2820.84 2820.55 2827.27 1.83 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 962.61 958.91 957.91 962.61 2.87 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Indonesia 3307.03 - 3307.03 3307.03 16.02 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
IDX Kompas 100 1236.76 1231.88 1231.88 1238.67 3.55 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
IDX PEFINDO-25 346.36 346.67 346.36 353.57 1.74 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Composite 6169.59 6151.49 6148.74 6176.97 11.42 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 525.69 - 525.69 526.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1540.3 - 1540.3 1540.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2191.9 2191.4 2178.2 2191.9 9.30 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE IT Mid Cap 38192.96 38180.29 37922.14 38192.96 187.93 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE MIB TR EUR 46298.71 - 46298.71 46298.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE IT Small Cap 19918.04 19903.23 19755.78 19918.04 187.91 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE Italia All Share 24426.4 24430.47 24272.55 24430.47 107.52 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE MIB 22462.5 22464.5 22323.5 22464.5 97.16 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 413.99 - 413.99 413.99 13.01 3.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6577.93 6579.11 6540.47 6590.65 36.02 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
ISEQ 20 Price 1054.73 - 1054.73 1054.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
ISEQ Small Capital 2100.57 - 2100.57 2100.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1349.02 1351.2 1344.48 1351.39 2.46 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 68.59 68.61 68.48 68.61 0.19 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Iceland Small Cap PI 194.26 194.17 192.52 194.26 2.10 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
ICEX All Share Total Return 695.11 696.22 692.77 696.34 1.26 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1519.37 - 1519.37 1519.37 1.83 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 17133.5 17139.26 17133.5 17139.26 20.40 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Tag Along 22693.52 22696.29 22693.52 22696.29 18.44 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Brazil Index 43802.54 43812.59 43802.54 43812.59 36.41 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Small Cap Index 2339.88 2338.4 2338.4 2339.88 1.34 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Brazil broad-Based 4091.76 4092.47 4091.76 4092.47 3.36 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Mid-Large Cap Index 1999.75 2000.31 1999.75 2000.31 2.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Bovespa 104489.56 104510.68 104489.56 104510.68 101.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1161.7 1162.7 1160.1 1164 2.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE 250 20100.48 20057.33 20012.18 20108.87 96.49 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE 350 4028.6 4030.28 4021.51 4032.21 9.89 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE SmallCap 5419.88 5421.14 5416.62 5424.61 5.33 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE All-Share 3971.87 3974.45 3965.97 3976.21 10.19 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE AIM All Share 876.7 876.63 874.42 877.25 4.87 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE TechMARK Focus 5283.64 5277.05 5273.87 5290.46 5.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE 100 7197.28 7204.39 7187.35 7213.35 14.36 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5815.98 5816.05 5808.93 5829.92 4.21 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BEL 20 GR 10530.26 10533.97 10498.55 10533.97 14.76 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BEL Small 12620.26 12655.57 12605.62 12655.57 11.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BEL 20 Net Return 8072.21 8075.06 8047.91 8075.06 11.32 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BEL 20 3753.2 3751.8 3739.3 3753.2 4.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 111 - 111 111 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
BGTR30 500.74 - 500.74 500.74 0.43 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
BSE SOFIX 562.11 - 562.11 562.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1685.46 1685.8 1685.46 1701.46 18.66 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
DSE Broad 4781.62 4772.9 4772.41 4821.12 40.02 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1564.54 - 1564.54 1564.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
BSE Domestic Company 7451.89 - 7451.89 7451.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 567.67 - 567.67 567.67 0.74 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
Sarajevo 10 852.21 - 852.21 852.21 5.40 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
Sarajevo 30 1322.23 - 1322.23 1322.23 2.44 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 16039.48 16032.9 15945.83 16127.19 31.75 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE Pakistan 1039.84 - 1039.84 1039.84 2.55 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
KMI All Shares 16205.63 16186.88 16132.48 16270.21 119.45 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Karachi All Share 24813.33 24794.02 24662.3 24836.25 188.62 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Karachi Meezan 30 54857.55 54804.29 54752.3 55310.55 248.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Karachi 100 34281.09 34271.51 34125.58 34427.02 197.56 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3181.53 3181.06 3180.31 3197.62 18.07 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
PSI 20 4973.93 4972.28 4967.52 4989.58 16.51 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 137.2 - 137.2 137.2 1.32 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
S&P Lima Select 24693.75 24697.6 24693.75 24697.6 27.33 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
S&P Peru Select 504.03 - 504.03 504.03 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
S&P Lima General 19405.79 19407.44 19405.79 19407.44 7.49 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
S&P Lima Corporate Gov 215.82 215.74 215.74 215.82 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1917.95 - 1917.95 1917.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 336.54 335.84 335.84 337.26 1.34 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
SET 50 1091.29 1091.02 1087.69 1091.41 5.91 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
SET 100 2402.36 2402.12 2394.88 2403.05 12.83 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE SET Mid Cap 2290.3 2293.34 2288.63 2298.89 8.73 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Shariah 1212.26 1210.48 1210.26 1215.46 0.58 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1852.35 1851.19 1848.37 1853.53 7.96 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Large Cap 1761.11 1758.74 1754.64 1761.13 8.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2217.44 2219.12 2216.28 2223.38 8.22 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
SET 1634.46 1634.13 1629.82 1634.77 7.45 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 141.27 141.3 141.27 142.53 0.30 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
TPEx 50 169.23 169.34 169.23 171.98 0.61 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
MSCI Taiwan 418.38 - 418.38 418.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
TSEC Taiwan 50 8547.8 8535.98 8501.16 8547.8 45.60 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8222.83 8225.86 8207.63 8237.94 21.34 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
Taiwan Weighted 11162.83 11155.5 11119.62 11176.9 51.03 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 116055.09 116479.51 116055.09 116543.56 2093.93 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BIST 50 90118.9 90450.64 90118.9 90534.89 1627.43 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BIST 100-30 114884.63 115211.21 114884.63 115556.17 1699.92 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BIST All-100 139430.7 139570.95 139101.37 139748.79 1300.24 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BIST All Shares 95619.3 95933.45 95619.3 96006.25 1599.01 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
BIST 100 93622.46 93952.41 93622.46 94033.94 1635.15 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7026.63 7021.76 7015.59 7027.34 16.91 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Tunindex20 3095.3 3095.55 3092.26 3098.29 10.34 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 498836.53 - 498836.53 498836.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
JSE All Jamaican Composite 547929.63 - 547929.63 547929.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2120.14 2119.09 2119.09 2125.15 3.07 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1022.97 1023.99 1019.45 1024.35 2.58 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
PX-GLOB 1379.09 - 1379.09 1379.09 0.16 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
FTSE Czech Republic 1110.25 - 1110.25 1110.25 3.25 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
OETOB Czech Traded (CZK) 1226.32 - 1226.32 1226.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1294.82 - 1294.82 1294.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1428.96 - 1428.96 1428.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5185.21 5187.65 5185.21 5216.61 12.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/CITIC50 3630.73 - 3630.73 3630.73 0.92 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
S&P/CITIC300 3422.9 - 3422.9 3422.9 15.56 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Shanghai SE A Share 3120.59 3120.9 3120.59 3149.93 12.96 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Shanghai 2978.71 2979 2978.71 3006.66 12.34 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
SZSE Component 9642.06 9646.26 9642.06 9713.06 29.67 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
China A50 14060.22 14055.55 14053.56 14221.01 49.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 476.53 476.19 476.19 477.71 0.73 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1564.67 1565.58 1564.67 1577.14 12.26 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 236.86 236.89 236.82 237.24 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1449.71 1450.43 1449.71 1459.67 9.70 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMXC20 1028.62 1029.38 1028.62 1037.3 8.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4771.26 4763.53 4744.01 4771.26 44.33 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Russian VIX 19.39 19.36 18.37 19.4 0.93 5.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
RTS Standard 18565.36 18530.12 18430.53 18565.36 153.81 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
MICEX 2736.46 2731.43 2719.35 2736.46 21.20 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
RTSI 1341.78 1340.46 1330.32 1341.78 10.75 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 9545.34 - 9545.34 9545.34 27.52 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
Bucharest BET-XT 860.84 - 860.84 860.84 1.68 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 437.13 - 437.13 437.13 3.34 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4365.93 - 4365.93 4365.93 3.91 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 278.28 - 278.28 278.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Zimbabwe Industrial 770.34 - 770.34 770.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1631.51 1630.33 1630.03 1641.52 11.31 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
JASDAQ 156.03 155.98 155.98 158.8 1.45 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
JASDAQ 20 3957.27 3954.15 3952.48 3990.86 23.07 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Topix 100 1050.72 1049.55 1049.55 1055.93 7.38 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Topix 500 1262.19 1260.97 1260.97 1269.87 8.78 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Nikkei 300 332.07 - 332.07 332.07 2.32 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Nikkei 500 2132.07 - 2132.07 2132.07 17.88 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Topix 1000 1539.14 1537.64 1537.64 1548.83 10.59 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Nikkei 1000 1939.93 - 1939.93 1939.93 13.74 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
JPX-Nikkei 400 14591.56 14577.59 14577.59 14680.03 98.77 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
TOPIX Composite 2062.71 2060.62 2060.62 2075.09 14.30 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Nikkei JQ Average 3410.89 - 3410.89 3410.89 3.23 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Nikkei Volatility 15.7 - 15.7 15.7 1.64 10.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Nikkei 225 22472.92 22451.5 22432 22577 265.71 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 133.91 - 133.91 133.91 0.39 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۵
BRVM Composite 140.22 - 140.22 140.22 0.23 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5836.62 5836.37 5831.38 5859.91 3.86 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 325.73 - 325.73 325.73 1.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
MSCI Singapore 360.47 - 360.47 360.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
STI Index 3134.71 3135.5 3125.65 3143.36 18.54 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1570.98 1572.16 1570.98 1574.45 2.77 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Stockholm 630.94 630.73 629.99 631.5 0.60 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Stockholm Mid Cap 878.69 879.04 878.69 881.17 2.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Stockholm Benchmark 553.25 553.02 551.88 553.26 1.12 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Stockholm Small Cap 847.69 847.06 846.07 848.13 1.91 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMXS30 1676.95 1676.01 1671.31 1676.95 6.74 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2610.21 - 2610.21 2610.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE Switzerland 548.11 - 548.11 548.11 3.80 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 12061.72 - 12061.72 12061.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
SMI 10035.5 10052.5 10035.5 10071.5 13.25 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5157.5 - 5157.5 5157.5 20.53 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
IGPA General 25970.69 - 25970.69 25970.69 89.78 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 745.22 744.93 742.08 745.22 2.81 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 488.42 - 488.42 488.42 0.88 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7522.72 7505.47 7406.36 7522.72 41.19 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4016.67 - 4016.67 4016.67 2.75 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4488.27 4490.21 4477.59 4493.38 7.33 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC Small 10316.08 10325.67 10293.88 10325.84 3.37 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC Mid 60 13307.36 13313.3 13307.36 13388.93 82.58 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC Next 20 11966.38 11959.86 11934.21 12002.72 42.77 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC Large 60 6291.97 6294.68 6274.32 6296.24 7.63 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC All Shares 6840.47 6844.05 6826.35 6855.65 12.27 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC Mid & Small 12852.99 12859.65 12852.99 12875.68 68.56 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC All-Tradable 4393.83 4395.76 4383.46 4396.44 7.09 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Next 150 2726.85 2727.95 2725.41 2729.84 14.45 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
EuroNext 100 1100.25 1100.81 1097.67 1101.07 0.74 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
CAC 40 5697.12 5701.59 5682.07 5704.54 4.93 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 517.77 516.65 516.46 517.77 1.13 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9457.95 9458.95 9428.31 9458.95 2.55 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Helsinki 25 4039.37 4038.92 4026.49 4039.37 1.16 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Helsinki Cap PI 6569.63 6570.28 6549.52 6570.28 1.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Helsinki Mid Cap 326 325.49 324.32 326 1.12 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Helsinki Benchmark 50.84 50.85 50.65 50.85 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Helsinki Small Cap PI 393.73 393.86 393.73 395 0.69 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4759.09 - 4759.09 4759.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
FTSE Philippines 667.98 - 667.98 667.98 3.75 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
PSEi Composite 7915.3 7877.35 7828.92 7915.3 74.99 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.83 - 46.83 46.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cyprus Alternative Market 810.1 - 810.1 810.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cyprus Main and Parallel Market 66.48 - 66.48 66.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2189.26 2185.07 2181.65 2191.54 3.60 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10434.49 10425.26 10389.6 10437.35 4.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
QE All Shares 3076.84 3073.96 3063.46 3076.84 3.62 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6931.1 6912.47 6900.52 6931.1 16.22 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 983.45 - 983.45 983.45 1.32 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 984.35 - 984.35 984.35 0.48 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
S&P/TSX Venture 541.19 - 541.19 541.19 0.27 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
S&P/TSX Small Cap 543.86 - 543.86 543.86 0.51 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
S&P/TSX 16418.39 16418.36 16418.36 16418.39 12.26 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 651.96 652.11 650.4 652.38 5.16 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1332.38 1332.4 1329.48 1334.02 11.12 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KRX 100 4467.91 4461.74 4456.19 4487.46 31.04 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 50 1875.59 1872.81 1870.84 1883.51 13.89 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 100 2113.58 2110.6 2106.89 2122.58 15.15 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 200 276.32 275.99 275.58 277.42 1.98 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 300.83 - 300.83 300.83 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
KOSPI Large Sized 2045.68 2042.93 2038.66 2053.48 14.51 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI Small Sized 1811.32 1810.87 1806.51 1811.46 6.69 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI Medium Sized 2186.03 2188.7 2179.05 2191.23 16.77 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 2082.83 2080.78 2076 2089.63 14.66 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2000.79 - 2000.79 2000.79 14.48 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
CROBEX10 1185.26 - 1185.26 1185.26 6.27 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10125.02 - 10125.02 10125.02 83.43 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
COLCAP 1578.89 - 1578.89 1578.89 7.15 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
COLEQTY 1089.83 - 1089.83 1089.83 5.35 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
COL General 12858.59 - 12858.59 12858.59 58.34 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
FTSE Colombia 5144.82 - 5144.82 5144.82 44.11 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2438.25 - 2438.25 2438.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
FTSE NSE Kenya 15 182.07 183.61 181.71 184.29 1.15 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE NSE Kenya 25 192.82 194.03 191.16 194.75 1.21 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Nairobi All Share 146.13 - 146.13 146.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 784.13 - 784.13 784.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Beirut Stock 80.41 - 80.41 80.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
BDL STOCK IX 52.51 - 52.51 52.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1021.84 - 1019.39 1023.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 56954.74 56928.42 56791.63 57043.46 172.92 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
WIG30 2446.49 2446.74 2441.21 2447.65 6.60 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
mWIG40 3638.05 3638.81 3626.76 3645.91 17.13 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
sWIG80 11459.56 11460.76 11459.56 11482.79 8.38 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
WIG20 2160.35 2160.82 2154.81 2161.97 5.55 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.44 - 685.55 688.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4792.39 - 4792.39 4792.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1574.9 1571.56 1568.36 1574.9 8.67 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia ACE 4714.43 4691.45 4677.97 4729.7 73.86 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Malaysia 218.6 - 218.6 218.6 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
FTSE BM Mid 70 14164.66 14143.68 14128.14 14164.66 95.32 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia Top 100 11032.8 11011.1 10993.73 11032.8 63.98 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4074.93 - 4074.93 4074.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
HTX (EUR) 4135.34 - 4135.34 4135.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
HTX (HUF) 8903.69 - 8903.69 8903.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
HTX (USD) 4563.76 - 4563.76 4563.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE Hungary 3970.82 - 3970.82 3970.82 14.13 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Budapest SE 40578.18 - 40578.18 40578.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9244.65 9243.16 9243.16 9252.42 19.51 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE CSE Morocco 15 9976.45 9957.53 9953.78 9989.06 28.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Moroccan All Shares 11350.62 11348.84 11348.84 11359.9 23.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9806.97 9799 9798.52 9806.99 13.34 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14198.92 14190.43 14067.61 14198.92 138.10 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
EGX 70 524.29 - 524.29 524.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
EGX 100 1404.99 1404.3 1391.96 1404.99 14.45 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
EGX 20 Capped 16876.74 - 16876.74 16876.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20588.29 - 20588.29 20588.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2529.37 2530.91 2529.37 2530.91 2.98 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
IPC CompMx 355.81 355.92 355.81 355.92 0.39 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
FTSE BIVA Real Time Price 890.57 - 890.57 890.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
IPC 43244.63 43260.69 43244.63 43260.69 50.81 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10491.82 - 10491.82 10491.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 808.7 - 808.7 808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1296.1 - 1296.1 1296.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
NSX Local 620.2 - 620.2 620.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 811.8 811.39 803.21 811.8 4.03 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OBX Price 461.26 461.18 456.38 461.26 2.15 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OMX Oslo 20 581.02 580.94 575.3 581.13 1.81 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
OSE Benchmark 884.2 883.88 875.91 884.2 3.95 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Oslo All Share 980.24 980.6 972.52 980.6 1.79 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1078.73 1078.68 1076.56 1078.73 1.33 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
NSE All Share 26566.53 26564.33 26493.97 26566.53 52.88 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 382.31 382.55 382.31 384.56 2.11 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
NZX 50 11178.64 11155.44 11049.61 11178.64 133.30 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۳۲
NZX All 1871.55 1867.77 1856.19 1871.55 21.08 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۳۲
NZX MidCap 5914.66 5906.16 5888.29 5914.66 16.89 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۳۲
NZX SmallCap 15735.14 15733.7 15696.32 15750.16 83.39 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 331.02 331.07 329.23 331.09 4.21 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 851.67 851.21 849.43 855.84 1.84 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
AEX All Share 839.59 840.01 837.92 840.26 0.37 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
AMS Small Cap 954.8 954.29 952.69 957.07 12.41 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
AEX Volatility 12.91 12.8 12.79 13.24 0.31 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
AEX 579.79 580.54 579.5 581.17 0.08 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 16.36 16.3475 16.3475 16.8225 0.49 3.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 100 11588.65 11591.2 11549.1 11591.2 44.20 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 200 5887.35 5888.75 5868.7 5891.05 19.25 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 500 9281.85 9283.85 9255.15 9290.6 28.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
BSE MidCap 13920.41 13924.32 13899.38 13994.29 19.74 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-100 11539.89 11542.26 11499.47 11544.35 41.08 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-200 4778.18 4779.41 4763.48 4781.33 16.31 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-500 14731.77 14735.67 14689.18 14744.99 50.28 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
BSE SmallCap 12799.92 12805.69 12794.32 12851.88 26.31 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 USD 5535.43 - 5535.43 5535.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Nifty Next 50 27240.55 27239.6 27090.15 27240.55 229.95 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty Midcap 50 4275.4 4277.6 4262.15 4305.8 15.25 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5359 5357.55 5342.85 5359 22.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 15605.35 15611.9 15578.3 15708.35 23.80 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 5428.3 5429.95 5419.15 5452.65 19.95 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE ALLCAP 4183.47 4183.9 4171.6 4187.42 14.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 11464 11467.1 11423.4 11467.1 35.70 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
BSE Sensex 38598.99 38606.5 38459.7 38620.9 92.90 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18438.82 18403.68 18371.11 18485.43 37.73 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Hang Seng CCI 4294.59 4287.14 4270.51 4297.01 12.64 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Hang Seng CEI 10532.17 10517.04 10481.78 10559.74 32.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE CHI Hong Kong 11832.13 11810.23 11765.55 11835.88 68.17 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2024.66 2022.63 1977.21 2038.29 46.85 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Hang Seng 26664.28 26638.25 26474 26713 160.35 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 51782.03 - 51782.03 51782.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 994.46 994.11 994.11 996.42 1.41 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
HNX 105.93 106.04 105.93 106.3 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
VN 30 924.64 923.93 923.93 926.76 1.37 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
VN100 888.76 887.83 887.83 890.36 0.93 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Vietnam 404.17 - 404.17 404.17 0.64 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Vietnam All 1024.7 - 1024.7 1024.7 1.19 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
HNX 30 188.49 - 188.49 188.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2139.88 2138.72 2130.8 2144.21 1.76 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر