شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23210
قیمت روز
5 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:25:08
40 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
172 (0.73%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

46,666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:30
22,431 (92.55%)
تغییر ۳ ماهه
36,347 (352.24%)
تغییر ۶ ماهه
344,234 (88.06%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 983.56 986.67 983.56 988.31 5.64 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
HNX 104.01 104.17 104.01 105.41 1.47 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
VN 30 914 915.7 914 918.27 5.13 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
VN100 881.58 882.93 881.58 885.1 4.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Vietnam 402.26 - 402.26 402.26 0.88 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
FTSE Vietnam All 1016.33 - 1016.33 1016.33 4.75 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
HNX 30 186.28 - 186.28 186.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲