شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23210
قیمت روز
5 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:25:08
40 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
172 (0.73%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

46,666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:30
22,431 (92.55%)
تغییر ۳ ماهه
36,347 (352.24%)
تغییر ۶ ماهه
344,234 (88.06%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 46665.85 - 46665.85 46665.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲