شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2571
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:17:04
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
1 (3.57%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:19
1 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,930
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:28
346 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
123 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,126 (5.99%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1164 - 1161.2 1166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 250 19929.9 - 19738.76 19929.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 350 4030.18 - 4015.2 4031.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE SmallCap 5426 - 5387.88 5426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE All-Share 3974.44 - 3959.29 3975.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE AIM All Share 870.45 - 866.04 870.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE TechMARK Focus 5291.62 - 5272.89 5298.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 100 7213.45 - 7195.54 7225.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳