شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 05:06:06
0 (6.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

100
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
3 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
8 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
22 (28.21%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,010
قیمت روز
7 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:40
253 (3.49%)
تغییر ۳ ماهه
61 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
495 (6.60%)
نوسان سالیانه

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7009.72 7004.16 6996.23 7009.72 7.48 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Tunindex20 3084.96 3083.18 3079.94 3087.23 0.90 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳