شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0331
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 11:53:17
0 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,070
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:02:25
30 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
107 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
143 (15.43%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,836
قیمت روز
12 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:02
164 (8.20%)
تغییر ۳ ماهه
112 (5.73%)
تغییر ۶ ماهه
103 (5.32%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 335.2 335.85 335.2 338.29 1.54 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
SET 50 1081.38 1082.69 1081.38 1088.48 7.90 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
SET 100 2379.44 2382.23 2379.44 2395.31 16.99 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE SET Mid Cap 2291.38 2294.62 2291.02 2303.17 6.25 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE SET Shariah 1201.82 1202.16 1200.86 1207.83 4.55 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE SET All-Share 1836.2 1837.39 1836.2 1847.34 11.89 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE SET Large Cap 1739.47 1739.13 1738.94 1750.78 13.52 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE SET Mid Small Cap 2216.82 2219.85 2216.47 2227.97 7.64 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
SET 1620.65 1622.53 1620.65 1630.57 10.78 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴