شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1035
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:51:21
0 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

342
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
24 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
60 (21.28%)
تغییر ۶ ماهه
85 (33.07%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,612
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
59 (3.79%)
تغییر ۳ ماهه
25 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
182 (12.71%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1611.82 1612.53 1607.38 1612.91 0.63 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Stockholm 640.4 640.73 640.4 642.3 2.52 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Stockholm Mid Cap 879.1 879.07 877.47 880.55 3.72 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Stockholm Benchmark 563.46 563.7 563.46 565 1.88 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Stockholm Small Cap 844.27 843.88 843.4 845.31 2.53 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMXS30 1718.07 1719.61 1718.07 1725.35 10.15 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳