شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,330
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:02
254 (9.81%)
تغییر ۳ ماهه
128 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
49 (2.07%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 934.97 934.64 934.16 936.47 4.59 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
IBEX Small Cap 6532.3 6518.2 6492.3 6532.3 19.60 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
IBEX Medium Cap 12861.3 12872.2 12826.4 12888.1 54.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE Latibex   2329.7 - 2329.7 2329.7 0.60 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
IBEX 35 9384.5 9369 9369 9395 54.70 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴