شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0842
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:43:15
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

42,056
قیمت روز
179 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:08
2,497 (6.31%)
تغییر ۳ ماهه
7,496 (21.69%)
تغییر ۶ ماهه
10,319 (32.51%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,862
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:08
29 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
66 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
14 (0.77%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 646.8 646.01 642.2 646.8 5.34 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1321.26 1318.47 1308.97 1321.7 10.30 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KRX 100 4436.87 4435.1 4431.86 4445.27 0.32 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 50 1861.7 1861.26 1858.86 1865.25 0.28 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 100 2098.43 2097.69 2095.37 2102.61 0.10 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 200 274.34 274.22 273.89 274.72 0.11 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 300.88 - 300.88 300.88 3.43 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۳۲
KOSPI Large Sized 2031.17 2030.54 2028.58 2035.46 0.56 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI Small Sized 1804.63 1802.41 1797.51 1804.63 4.32 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI Medium Sized 2169.26 2166.04 2164.68 2175.92 8.76 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 2068.17 2067.13 2064.98 2071.15 0.77 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳