شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0156
قیمت روز
0 (0.64%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:21:22
0 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,256
قیمت روز
7 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
132 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
331 (17.19%)
تغییر ۶ ماهه
339 (17.68%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,878
قیمت روز
10 (0.21%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:33:28
127 (2.67%)
تغییر ۳ ماهه
258 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
743 (17.98%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4877.77 4879.57 4867.47 4884.7 10.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Russian VIX 17.7 17.74 17.55 17.78 0.17 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
RTS Standard 19025 19042.32 18973.98 19048.5 4.47 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
MICEX 2800.22 2802.65 2794.69 2803.77 2.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
RTSI 1379.23 1382.15 1379.2 1382.88 8.45 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳