شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 517.48 - 512.24 517.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳