شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:54:05
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,522
قیمت روز
7 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:06
137 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
1,235 (28.81%)
تغییر ۶ ماهه
1,827 (49.45%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

15,680
قیمت روز
353 (2.25%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:01
628 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
2,244 (12.52%)
تغییر ۶ ماهه
3,354 (17.62%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 15491.82 15516.37 15467.79 15784.68 336.81 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE Pakistan 1024.01 - 1024.01 1024.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۳۲
KMI All Shares 15679.86 15688.02 15679.86 15989.88 352.52 2.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Karachi All Share 24057.98 24079 24049.42 24413.21 395.85 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Karachi Meezan 30 53449.92 53516.13 53359.82 54393.88 1139.55 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Karachi 100 33214.69 33262.56 33174.09 33793.06 655.46 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴