شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:43:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,436
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 23:03:20
243 (9.07%)
تغییر ۳ ماهه
453 (15.69%)
تغییر ۶ ماهه
314 (11.41%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2435.74 - 2435.74 2435.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
FTSE NSE Kenya 15 186.28 188.34 184.53 188.38 3.46 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE NSE Kenya 25 197.48 198.81 195.1 198.91 3.93 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Nairobi All Share 146.09 - 146.09 146.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳