شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,052
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:28
86 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
98 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
2,809 (13.22%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2156.2 - 2147.1 2159.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE IT Mid Cap 37874.77 - 37659.24 37874.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE MIB TR EUR 45745.16 - 45745.16 45745.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Small Cap 19650.22 - 19564.06 19650.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE Italia All Share 24052.36 - 23950.84 24080.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE MIB 22097.94 - 22010.5 22125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳