کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:30:34
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.44%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:03:30
1 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
1 (6.91%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9.62%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 15.3525 - 15.3525 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 100 10980.8 - 10955.7 11011.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 200 5612.9 - 5598.85 5629.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 500 8877.7 - 8855.8 8905.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE MidCap 13439.3 - 13382.69 13470.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-100 10974.26 - 10946.86 11004.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-200 4547.23 - 4535.14 4560.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-500 14078.06 - 14041.04 14111.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE SmallCap 12894.23 - 12856.79 12920.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 USD 5272.58 - 5221.92 5272.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Nifty Next 50 26149.9 - 26001.6 26161.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Midcap 50 4255.75 - 4238.6 4275.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5203.1 - 5179.15 5204.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 15680.8 - 15612 15746.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 5511.4 - 5499.45 5541.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE ALLCAP 4005.9 4002.98 3995.58 4017.14 11.08 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 10840.65 - 10821.5 10875.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE Sensex 36563.88 - 36509.97 36676.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳