شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,826
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
274 (7.71%)
تغییر ۳ ماهه
606 (18.82%)
تغییر ۶ ماهه
913 (31.34%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,789
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:10
7 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
56 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
586 (9.44%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4448.99 - 4419.04 4448.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC Small 10255.63 - 10198.02 10255.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC Mid 60 13256.02 - 13136.56 13256.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC Next 20 11876.71 - 11772.68 11876.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC Large 60 6234.07 - 6193.41 6234.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC All Shares 6788.54 - 6742.73 6788.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC Mid & Small 12799.59 - 12690.67 12799.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC All-Tradable 4355.56 - 4326.31 4355.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
Next 150 2712.61 - 2689.39 2712.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
EuroNext 100 1090.5 - 1083.58 1090.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
CAC 40 5643.08 - 5605.36 5645.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳