شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,140
قیمت روز
29 (0.71%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
154 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
300 (7.81%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9680.92 9652.95 9563.72 9680.92 60.66 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Helsinki 25 4140.06 4126.63 4081.5 4140.06 29.32 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Helsinki Cap PI 6726.19 6706.14 6643 6726.19 44.60 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Helsinki Mid Cap 329.46 329.56 328.86 329.56 0.90 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Helsinki Benchmark 51.96 51.79 51.33 51.96 0.28 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OMX Helsinki Small Cap PI 397.43 396.76 396.48 398.08 0.86 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳