شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 135.31 - 135.31 135.31 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۳۲
BRVM Composite 141.44 - 141.44 141.44 0.24 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۳۲