شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

122,166
قیمت روز
889 (0.73%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
14,970 (13.97%)
تغییر ۳ ماهه
26,812 (28.12%)
تغییر ۶ ماهه
38,052 (45.24%)
نوسان سالیانه

COL General

1,613
قیمت روز
12 (0.74%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:33:11
15 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
19 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
190 (13.35%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10463.88 - 10463.88 10463.88 6.38 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
COLCAP 1613.42 - 1613.42 1613.42 11.83 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
COLEQTY 1114.08 - 1114.08 1114.08 9.49 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
COL General 13129.34 - 13129.34 13129.34 113.14 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
FTSE Colombia 5284.93 - 5284.93 5284.93 51.27 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۰۲