شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7642
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:24
0 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.10%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

984
قیمت روز
4 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:18
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
12 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
66 (7.20%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 983.67 983.61 982.79 984.09 3.63 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 987.85 988.55 985.96 988.55 2.59 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Venture 543.45 543.09 542.01 544.16 1.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Small Cap 545.09 545.06 543.25 546.5 0.52 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX 16439.4 16431.81 16424.19 16439.4 62.28 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳