شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5688
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:47:18
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.90%)
نوسان سالیانه

BGBX40

565
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:34:25
14 (2.46%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
43 (7.07%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 111.19 - 111.19 111.19 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BGTR30 501.49 - 501.49 501.49 0.97 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BSE SOFIX 565.19 - 565.19 565.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴