شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2451
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:26:06
0 (7.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
2 (1.39%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
18 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
25 (21.01%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,619
قیمت روز
16 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:33:11
433 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,716 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
3,459 (24.43%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 17618.8 - 17618.8 17618.8 16.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Tag Along 23342.69 - 23342.69 23342.69 28.88 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Brazil Index 44980.09 - 44980.09 44980.09 48.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Small Cap Index 2399.88 - 2399.88 2399.88 2.06 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Brazil broad-Based 4202.12 - 4202.12 4202.12 4.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Mid-Large Cap Index 2054.04 - 2054.04 2054.04 2.35 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Bovespa 107381.11 - 107381.11 107381.11 102.42 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳