شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5694
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:46:14
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.35%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 566.38 - 566.38 566.38 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Sarajevo 10 856.98 - 856.98 856.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Sarajevo 30 1324.32 - 1324.32 1324.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۲