شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:56
170 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
199 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,034 (10.83%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5797.9 - 5792.52 5811.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BEL 20 GR 10576.55 - 10557.6 10642.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BEL Small 12604.74 - 12573.03 12663.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BEL 20 Net Return 8107.7 - 8093.17 8158.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BEL 20 3768.48 - 3763.2 3784.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳