شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,373
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:02:56
5 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
253 (15.53%)
تغییر ۶ ماهه
284 (17.14%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1373.23 - 1373.23 1373.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
ATX Prime 1537.09 - 1537.09 1537.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
FTSE Austria 295.01 - 295.01 295.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Immobilien ATX EUR 418.12 - 418.12 418.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
New Europe Blue Chip EUR 1165.1 - 1165.1 1165.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
ATX 3088.53 3086.19 3052.58 3088.53 40.26 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴