شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1025
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:17:04
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
1 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,842
قیمت روز
6 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:24
116 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
219 (2.87%)
تغییر ۶ ماهه
760 (10.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFA Emerging Markets Core Equity I 20.06 - 20.06 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Strategic Advisers Core Income 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard 500 Index Admiral 274.3 - 274.3 274.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index I 268.97 - 268.97 268.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 73.37 - 73.37 73.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 73.33 - 73.33 73.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 73.36 - 73.36 73.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 137.59 - 137.59 137.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Income P 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox Stock 183.11 - 183.11 183.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Franklin Income A 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox Income 14.07 - 14.07 14.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Income Instl 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
First Eagle Global I 58.51 - 58.51 58.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Schwab S&P 500 Index 46.11 - 46.11 46.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard PRIMECAP Adm 137.38 - 137.38 137.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds AMCAP A 31.61 - 31.61 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Total Return Instl 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Growth Index Adm 86.21 - 86.21 86.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Growth Stock 68.11 - 68.11 68.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Equity-Income Adm 75.81 - 75.81 75.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 206.46 - 206.46 206.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Balanced Index Adm 37.43 - 37.43 37.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellington Admiral 72.77 - 72.77 72.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Windsor II Admiral 64.12 - 64.12 64.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Dividend Growth Inv 30.16 - 30.16 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Health Care Admiral 80.23 - 80.23 80.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Small Cap Index Adm 73.37 - 73.37 73.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 114.52 - 114.52 114.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
DFA International Core Equity I 12.82 - 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox International Stock 41.1 - 41.1 41.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights A 31.42 - 31.42 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights C 26.76 - 26.76 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights I 32.24 - 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights T 30.15 - 30.15 30.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Advisor New Insights Z 32.29 - 32.29 32.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds New Perspective A 44.73 - 44.73 44.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Invmt Co of Amer A 37.85 - 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard International Growth Adm 92.23 - 92.23 92.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 111.7 - 111.7 111.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds American Balanced A 27.59 - 27.59 27.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Washington Mutual A 46.21 - 46.21 46.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 31.19 - 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index I 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 23.34 - 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Metropolitan West Total Return Bd I 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 32.22 - 32.22 32.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 35.22 - 35.22 35.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 21.61 - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 37.3 - 37.3 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth R6 52.29 - 52.29 52.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Income Fund of Amer A 22.67 - 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 48.55 - 48.55 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 49.7 - 49.7 49.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 103.27 - 103.27 103.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.57 - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 268.99 - 268.99 268.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 24.06 - 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 24.28 - 24.28 24.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 24.48 - 24.48 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Total Market Index Instl Prem 84.21 - 84.21 84.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 111.72 - 111.72 111.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital Income Builder A 61.15 - 61.15 61.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of America A 49.59 - 49.59 49.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 145.35 - 145.35 145.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 63.74 - 63.74 63.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 27.93 - 27.93 27.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 35.03 - 35.03 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
American Funds Fundamental Investors Class A 59.27 - 59.27 59.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19.33 - 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
American Funds American Mutual A 41.65 - 41.65 41.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
Fidelity International Index InstlPrm 40.03 - 40.03 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
DFA US Core Equity 2 I 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۳۲
Strategic Advisers Core 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard 500 Index Investor 266.79 - 266.79 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
DFA US Core Equity 1 I 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰