شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.298
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:47:34
0 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,247
قیمت روز
19 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:02
626 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
411 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
1,451 (7.72%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.49 - 31.49 31.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 40.42 - 40.42 40.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 183.39 - 183.39 183.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 169.71 - 169.71 169.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 202.76 - 202.76 202.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 190.33 - 190.33 190.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.02 - 11.02 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.55 - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.03 - 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PineBridge Global Funds India EquY3 2125.33 - 2125.33 2125.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PineBridge Global Funds Japan Small 7733.447 - 7733.447 7733.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 9.54 - 9.54 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Funam 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Acc 497.78 - 497.78 497.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Inc 435.04 - 435.04 435.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 192.92 - 192.92 192.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 170.76 - 170.76 170.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 374.29 - 374.29 374.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 315.64 - 315.64 315.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.33 - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.41 - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Fundsmith Equity I Inc 4.13 - 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity R Acc 4.29 - 4.29 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity R Inc 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity T Acc 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity T Inc 4.13 - 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 222.413 - 222.413 222.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 107.091 - 107.091 107.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 45.4 - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.462 - 3.462 3.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.804 - 3.804 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.599 - 2.599 2.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 241.84 - 241.84 241.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 222.69 - 222.69 222.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 34.82 - 34.82 34.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.552 - 9.552 9.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 50.26 - 50.26 50.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 101.77 - 101.77 101.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 57.49 - 57.49 57.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 78.63 - 78.63 78.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 66.61 - 66.61 66.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 206.58 - 206.58 206.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 112.99 - 112.99 112.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 131.6 - 131.6 131.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 113.02 - 113.02 113.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.21 - 15.21 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.18 - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.62 - 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Fundsmith Equity I Acc 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.87 - 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.98 - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 379.34 - 379.34 379.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.11 - 3.11 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 137.46 - 137.46 137.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 139.1 - 139.1 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 112.46 - 112.46 112.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 120.81 - 120.81 120.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Jupiter European I Inc 24.65 25.07 24.65 25.07 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Jupiter European Inc 24.29 - 24.29 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Jupiter European I Acc 26.16 - 26.16 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco BP US Premium Equities IE £ 331.68 - 331.68 339.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.27 - 2.27 2.27 0.19 9.13% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.44 - 2.44 2.44 0.15 6.55% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 4.17 - 4.17 4.17 0.71 20.52% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.54 20.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.26 - 4.26 4.26 0.41 10.65% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 240.43 - 240.43 240.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰