شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:55:07
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
31 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
108 (11.21%)
تغییر ۶ ماهه
144 (15.53%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,848
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:33:07
152 (7.60%)
تغییر ۳ ماهه
100 (5.12%)
تغییر ۶ ماهه
91 (4.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Houses Property Fund 11.745 - 11.745 11.745 3.46 29.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.459 - 15.459 15.459 2.34 15.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.768 - 10.768 10.768 0.27 2.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.21 - 10.21 10.21 2.99 29.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Thanachart Low Beta Fund 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.657 - 12.657 12.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.864 - 13.864 13.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Bualuang Siriphol Corporate Governance 7.677 - 7.677 7.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.592 - 16.592 16.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 89.328 - 89.328 89.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
UOB Long Term Equity Fund 42.405 - 42.405 42.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.552 - 10.552 10.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 18.65 - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
K 20 Select LTF 17.287 - 17.287 17.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Fixed Income RMF 15.266 - 15.266 15.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Equity RMF 100.324 - 100.324 100.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K China Equity Fund 10.317 - 10.317 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Flexible RMF 65.075 - 65.075 65.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Top Ten Fund 52.018 - 52.018 52.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Corporate Bond Fund 17.721 - 17.721 17.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
B Senior Citizen Mixed Fund 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 42.661 - 42.661 42.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.209 - 30.209 30.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Good Corporate Governance Long Term 59.269 - 59.269 59.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 25.54 - 25.54 25.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 26.132 - 26.132 26.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity LTF 35.512 - 35.512 35.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Growth LTF 17.897 - 17.897 17.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
JUMBO 25 Fund 43.142 - 43.142 43.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Balanced RMF 27.539 - 27.539 27.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Equity RMF 56.859 - 56.859 56.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K USA Equity Fund 15.068 - 15.068 15.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity 70:30 LTF 16.342 - 16.342 16.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K-SET 50 Index Fund 35.404 - 35.404 35.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Hi-Dividend Fund 9.118 - 9.118 9.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Income Plus Fund 11.738 - 11.738 11.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity Dividend LTF 19.335 - 19.335 19.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Flexible Equity RMF 83.319 - 83.319 83.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Government Bond RMF 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Property Sector Fund 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Global Income Fund 11.355 - 11.355 11.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Star Plus Fund 21.062 - 21.061 21.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Government Bond RMF 14.256 - 14.256 14.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Future Park Property Fund 25.5 - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Global Income Fund-A(R) 11.346 - 11.346 11.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Property Dividend Fund 18.188 - 18.188 18.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Money Positive Fund 12.084 - 12.084 12.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Basic Dividend LTF 8.631 - 8.631 8.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Dividend Stock LTF 25.235 - 25.235 25.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Dividend Stock RMF 30.231 - 30.231 30.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Samui Airport Property Fund 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Dividend Stock Fund 9 - 9 9.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.133 - 11.133 11.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.806 - 13.806 13.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Global Quality Growth Fund 14.874 - 14.874 14.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart Cash Management Fund 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
The ABF Thailand Bond Index Fund 1387.93 - 1387.93 1387.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Long -Term Equity Fund 26.256 - 26.256 26.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 15.832 - 15.832 15.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.319 - 11.319 11.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 20.716 - 20.716 20.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 29.047 - 29.047 29.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.277 - 13.277 13.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Property Income Fund-D 14.141 - 14.141 14.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.466 - 14.466 14.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 46.888 - 46.888 46.888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 24.383 - 24.383 24.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.547 - 12.547 12.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.959 - 10.959 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.907 - 17.907 17.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.057 - 11.057 11.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krungsri Government Bond RMF 14.713 - 14.713 14.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Krungsri Cash Management Fund 13.259 - 13.259 13.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.819 - 12.819 12.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.835 - 10.835 10.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.683 - 15.683 15.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
K PLAN 1 Fund 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Bond Fund 12.778 - 12.778 12.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
K Fixed Income Fund 12.603 - 12.603 12.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Thanaplus 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
K Cash Management Fund 13.107 - 13.107 13.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Fixed-Income RMF 14.872 - 14.872 14.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Fixed Income Fund 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.458 - 11.458 11.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.684 - 20.684 20.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.501 - 21.501 21.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.541 - 10.541 10.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
KA Corporate Bond Fund 16.462 - 16.462 16.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Krungsri Cash RMF 13.173 - 13.173 13.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Bualuang Treasury Fund 11.144 - 11.144 11.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
TMB Aggregate Bond Fund 11.533 - 11.533 11.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
TMB Treasury Money Fund 13.774 - 13.774 13.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Global Income Plus Fund 11.576 - 11.576 11.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.031 - 13.031 13.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.248 - 20.248 20.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.179 - 11.179 11.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 10.737 - 10.737 10.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
K Treasury Fund 13.065 - 13.065 13.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Krung Thai Short Term Fund 12.045 - 12.045 12.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Thanachart Income Plus Fund 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.922 - 13.922 13.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.055 - 11.055 11.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 10.989 - 10.989 10.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
K Equity Fund 17.802 17.742 17.742 17.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۳۲
LH Money Market Fund 11.541 11.539 11.539 11.541 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 24.4 - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Buakaew Open end Fund 42.938 - 42.938 45.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
KA Equity Fund 106.686 - 106.401 106.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
K European Equity Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.799 - 63.799 63.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰