شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:20
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,081
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
35 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
150 (16.11%)
تغییر ۶ ماهه
210 (24.11%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,330
قیمت روز
22 (0.26%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:33:13
231 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
203 (2.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,463 (21.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Cathay Fund 26.46 - 26.46 26.46 0.26 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Franklin Growth Fd 109.49 - 109.49 109.49 0.74 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Franklin Utilities 22.35 - 22.35 22.35 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
HSBC BRIC 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Asia 59.67 - 59.67 59.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa EM High Yield A 9.86 - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa EM High Yield B 5.27 - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC China Century Fund 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Small Capital Fund 70.75 - 70.75 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 42.434 - 42.434 42.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors All Season 12.876 - 12.876 12.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 59.35 - 59.35 59.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Resourc 6.94 - 6.94 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 36.68 - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments European Fund 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Small Cap 34.54 - 34.54 34.54 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ABITL Da Li Fund 39.23 - 39.23 39.23 0.34 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta 2001 Fund 69.84 - 69.84 69.84 0.40 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Long Ma Fund 75.56 - 75.56 75.56 0.56 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Global Trends 24.9 - 24.9 24.9 0.08 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Baoli Fund 29.1 - 29.1 29.1 0.23 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac Balance Fund 45.38 - 45.38 45.38 0.43 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Innovation Fund 23.35 - 23.35 23.35 0.17 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 26.01 - 26.01 26.01 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Mainstream Fund 26.4 - 26.4 26.4 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Global Commodity 8.24 - 8.24 8.24 0.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa High Growth Fund 73.4 - 73.4 73.4 0.52 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Henry Fund 14.892 - 14.892 14.892 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Jih Sun Optimization Fund 19.32 - 19.32 19.32 0.16 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Fund 36.05 - 36.05 36.05 0.37 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin China Equity Fund 53.15 - 53.15 53.15 0.61 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Infrastructure Fund 53.13 - 53.13 53.13 0.68 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.93 - 13.93 13.93 0.11 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global REIT Fund TWD 10.45 - 10.45 10.45 0.06 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Union Golden Balanced Fund 25.472 - 25.472 25.472 0.39 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.98 - 15.98 15.98 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 33.71 - 33.71 33.71 0.33 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 53.56 - 53.56 53.56 0.52 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Strategic Income Fund 11.86 - 11.86 11.86 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 24.611 - 24.611 24.611 0.11 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
PineBridge LATIN AMERICA FUND 9.95 - 9.95 9.95 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund RMB 3.03 - 3.03 3.03 0.02 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund TWD 13.06 - 13.06 13.06 0.07 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Long Win Balanced Fund 25.943 - 25.943 25.943 0.17 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 42.24 - 42.24 42.24 0.31 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Global Biotech Fund TWD 15.38 - 15.38 15.38 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Global Biotech Fund USD 15.72 - 15.72 15.72 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 27.45 - 27.45 27.45 0.35 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 21.64 - 21.64 21.64 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.535 - 12.535 12.535 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.741 - 9.741 9.741 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.172 - 11.172 11.172 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.649 - 8.649 8.649 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.977 - 13.977 13.977 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund 18.44 - 18.44 18.44 0.10 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 15.88 - 15.88 15.88 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 43.22 - 43.22 43.22 0.53 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Balanced Fund 32.45 - 32.45 32.45 0.17 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 36.933 - 36.933 36.933 0.23 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 22.79 - 22.79 22.79 0.15 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 14.93 - 14.93 14.93 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.72 - 9.72 9.72 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.94 - 13.94 13.94 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.363 - 10.363 10.363 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.963 - 13.963 13.963 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.021 - 2.021 2.021 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.384 - 9.384 9.384 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 40.32 - 40.32 40.32 0.18 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.5 - 10.5 10.5 0.07 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.537 - 11.537 11.537 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.274 - 9.274 9.274 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.42 - 16.42 16.42 0.06 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 34.555 - 34.555 34.555 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 26.28 - 26.28 26.28 0.27 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.43 - 16.43 16.43 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.059 - 11.059 11.059 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.335 - 9.335 9.335 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 17.45 - 17.45 17.45 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 15.29 - 15.29 15.29 0.16 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.15 - 23.15 23.15 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.55 - 13.55 13.55 0.12 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.82 - 10.82 10.82 0.10 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 19.34 - 19.34 19.34 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.588 - 10.588 10.588 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 20.5 - 20.5 20.5 0.11 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 42.13 - 42.13 42.13 0.52 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.31 - 9.31 9.31 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 17.22 - 17.22 17.22 0.11 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.4 - 15.4 15.4 0.06 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.27 - 9.27 9.27 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Equity Fund TWD 19.15 - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.07 - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Emerging Markets Fund 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Global Resources Fund 5.06 - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴