شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0106
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:01:19
0 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

544
قیمت روز
1 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:02:54
5 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
25 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
64 (13.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3005.27 - 3005.27 3005.27 5.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1951.72 - 1951.72 1951.72 3.21 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.01 - 9.01 9.01 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.43 - 9.43 9.43 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccC 33.71 - 33.71 33.71 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Global Bond Fund Institutional IncC 20.74 - 20.74 20.74 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.12 - 13.12 13.12 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.59 - 11.59 11.59 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.69 - 17.69 17.69 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.11 - 13.11 13.11 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.13 - 12.13 12.13 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Diversified Income Fund InstitutioC 14.05 - 14.05 14.05 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX B 13.65 - 13.65 13.65 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 14.11 - 14.11 14.11 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 13.85 - 13.85 13.85 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.11 - 17.11 17.11 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1161.28 - 1161.28 1161.28 3.63 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1098.55 - 1098.55 1098.55 3.44 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.938 - 10.938 10.938 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 26.432 - 26.432 26.432 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 30.843 - 30.843 30.843 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 157.95 - 157.95 157.95 0.30 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 111.46 - 111.46 111.46 0.21 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 160.68 - 160.68 160.68 0.31 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 28.568 - 28.568 28.568 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 93.461 - 93.461 93.461 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.78 - 13.78 13.78 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 123.749 - 123.749 123.749 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 177.438 - 177.438 177.438 1.44 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 122.98 122.86 122.86 122.98 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 129.59 - 129.59 129.59 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 132.46 - 132.46 132.46 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 131.3 - 131.3 131.3 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 112.84 - 112.84 112.84 0.19 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
R High Yield Bonds DH CHF 145.63 - 145.63 145.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
R High Yield Bonds 0IH CHF 119.88 - 119.88 119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 114840 - 114840 114840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 113468 - 113468 113468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue DA 3680.22 - 3680.22 3680.22 24.94 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue QA 2123.13 - 2123.13 2123.13 14.37 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue QA 2094.56 - 2094.56 2094.56 14.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue ZA 1962.65 - 1962.65 1962.65 13.31 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Piguet Fund Actions Japon 12863.82 - 12863.82 12863.82 52.43 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CH Vitainvest - 50 World U 250.81 - 250.81 250.81 0.44 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 871.38 - 871.38 871.38 3.74 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 114.82 - 114.82 114.82 0.56 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 101.32 - 101.32 101.32 0.49 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 136.35 - 136.35 136.35 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 147.49 - 147.49 147.49 0.31 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1132.09 - 1132.09 1132.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1099.49 - 1099.49 1099.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 999.85 - 999.85 999.85 3.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1128.59 - 1128.59 1128.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 109.7 - 109.7 109.7 0.32 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 127.74 - 127.74 127.74 0.38 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 959.06 - 959.06 959.06 1.32 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 902.11 - 902.11 902.11 1.23 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1035.41 - 1035.41 1035.41 1.43 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.545 - 12.545 12.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.855 - 13.855 13.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 112.47 - 112.47 112.47 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2203.83 - 2203.83 2203.83 14.89 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 1981.7 - 1981.7 1981.7 13.41 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2580.09 - 2580.09 2580.09 17.24 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2615.28 - 2615.28 2615.28 17.68 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2174.17 - 2174.17 2174.17 14.51 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1888.81 - 1888.81 1888.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1162.28 - 1162.28 1162.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1237.31 - 1237.31 1237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1127.25 - 1127.25 1127.25 0.93 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1025.1 - 1025.1 1025.1 1.40 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 119.728 - 119.728 119.728 0.34 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 118.333 - 118.333 118.333 0.34 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 116.978 - 116.978 116.978 0.29 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 115.728 - 115.728 115.728 0.29 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11292062 - 11292062 11292062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1180.62 - 1180.62 1180.62 3.45 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1212.3 - 1212.3 1212.3 3.54 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1260.44 - 1260.44 1260.44 5.63 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 127087.43 - 127087.43 127087.43 567.09 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1260.95 - 1260.95 1260.95 5.62 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1583.11 - 1583.11 1583.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 145.71 - 145.71 145.71 0.26 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1161.73 - 1161.73 1161.73 3.40 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1118.86 - 1118.86 1118.86 3.28 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1062.09 - 1062.09 1062.09 3.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1121.95 - 1121.95 1121.95 3.37 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 113.5 - 113.5 113.5 0.21 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 140.96 - 140.96 140.96 0.27 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 159.1 - 159.1 159.1 0.31 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.21 - 9.21 9.21 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1061.31 - 1061.31 1061.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1068.23 - 1068.23 1068.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.938 - 16.938 16.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1207.57 - 1207.57 1207.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1549.16 - 1549.16 1549.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1739.15 - 1739.15 1739.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1414.93 - 1414.93 1414.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1595.56 - 1595.56 1595.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1398.13 - 1398.13 1398.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.52 - 1560.52 1560.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.33 - 1560.33 1560.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1547.19 - 1547.19 1547.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۰۴
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 - 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg 96.03 - 96.03 96.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg 108.29 - 108.29 108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
VVA - Aktien USA 230.38 - 230.38 230.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1106.08 - 1106.08 1106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Wellington Global Credit Plus Fund G CHF Acc Hedge 12.154 - 12.143 12.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Global Credit Plus Fund G USD Acc Unhed 11.449 - 11.425 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰