شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1035
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:51:21
0 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

342
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
24 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
60 (21.28%)
تغییر ۶ ماهه
85 (33.07%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,612
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
59 (3.79%)
تغییر ۳ ماهه
25 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
182 (12.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Didner & Gerge Aktiefond UL 2756.637 - 2756.637 2756.637 11.17 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Skandia SMART Balanserad UL 402.03 - 402.03 402.03 0.94 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Lannebo Småbolag Insurance Inc 115.5 - 115.5 115.5 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1181.17 - 1181.17 1181.17 3.44 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.011 - 100.011 100.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Didner Gerge Aktiefond 2756.637 - 2756.637 2756.637 11.17 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Technology 380.59 - 380.59 380.59 4.23 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur IP Aktiefond 72.42 - 72.42 72.42 0.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 25 155.68 - 155.68 155.68 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Kapitalinvest 145 - 145 145 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Avanza Zero 249.17 - 249.17 249.17 0.55 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
DNB Teknologi 2009.566 - 2009.566 2009.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond USA 281.996 - 281.996 281.996 2.18 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Folksam LO Sverige 384.46 - 384.46 384.46 4.30 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Folksam LO Världen 196.47 - 196.47 196.47 0.33 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global 149.403 - 149.403 149.403 0.96 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Svenska Smabolag SEK 1887.52 - 1887.52 1887.52 4.19 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SEB Korträntefond SEK 10.143 - 10.143 10.143 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global B 136.375 - 136.375 136.375 0.88 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Bas Mix 31.04 - 31.04 31.04 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond G 146.877 - 146.877 146.877 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Sverige A 342.937 - 342.937 342.937 0.67 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Sverige B 297.469 - 297.469 297.469 0.58 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Skandia SMART Balanserad 402.03 - 402.03 402.03 0.94 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Generation 60-tal Inc 558.784 - 558.784 558.784 2.55 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SPP Generation 70-tal Inc 255.733 - 255.733 255.733 1.27 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access USA 336.67 - 336.67 336.67 1.60 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Räntefond Sverige 123.5 - 123.5 123.5 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 60 193.27 - 193.27 193.27 0.12 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 70 252.3 - 252.3 252.3 0.43 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 80 280.84 - 280.84 280.84 0.46 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 60-tal 155.064 - 155.064 155.064 0.93 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 70-tal 156.732 - 156.732 156.732 0.94 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access Sverige 201.04 - 201.04 201.04 1.99 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund A 431.157 - 431.157 431.157 0.18 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.984 - 104.984 104.984 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Ethica Obligation Utd 118 - 118 118 0.18 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond B H NOK 132.936 - 132.936 132.936 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1178.06 - 1178.06 1178.06 4.45 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1240.87 - 1240.87 1240.87 3.10 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 89.44 - 89.44 89.44 0.97 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1181.17 - 1181.17 1181.17 3.44 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 403.07 - 403.07 403.07 3.65 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Aktiefond Pension 30.35 - 30.35 30.35 0.12 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.76 - 13.76 13.76 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 51.69 - 51.69 51.69 0.21 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 527.22 - 527.22 527.22 3.57 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 555.33 - 555.33 555.33 3.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 479.79 - 479.79 479.79 2.63 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 254.79 - 254.79 254.79 0.08 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 914.92 - 914.92 914.92 2.66 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 88.4 - 88.4 88.4 0.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 203.94 - 203.94 203.94 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Global Indexnära 245.352 - 245.352 245.352 1.41 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 138.44 - 138.44 138.44 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 12619.59 - 12619.59 12619.59 27.96 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 9751.55 - 9751.55 9751.55 21.61 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1121.38 - 1121.38 1121.38 1.82 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.34 - 102.34 102.34 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.31 - 99.31 99.31 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.85 - 99.85 99.85 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
SEB Varldenfond 16.815 - 16.815 16.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
AMF Aktiefond Varlden 435.13 - 435.13 435.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
AMF Balansfond 304.12 - 304.12 304.12 0.89 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Indecap Guide 2 C 155.84 - 155.84 155.84 0.89 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lannebo Småbolag 115.5 - 115.5 115.5 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
AMF Aktiefond Sverige 638.71 - 638.71 638.71 2.33 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Carnegie Strategifond 1488.421 - 1488.421 1488.421 1.40 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond 404.57 - 404.57 404.57 3.51 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond utd 166.901 - 166.901 166.901 1.45 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Sverige Indexfond Institutional 172.849 - 172.849 172.849 1.50 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 178010.779 - 178010.779 178010.779 1600.18 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Ancoria/Carneige Sverige 268.516 - 268.516 268.516 3.66 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
AP7 Aktiefond 364.48 - 364.48 364.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AP7 Räntefond 112.51 - 112.51 112.51 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3057.885 - 3057.885 3057.885 41.83 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.42 - 101.42 101.42 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 141.86 - 141.86 141.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
SEB Korträntefond SEK utd 9.193 - 9.193 9.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 206.21 - 206.21 206.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Access Global 167.83 - 167.83 167.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5746.259 - 5746.259 5746.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Brummer Multi-Strategy 2483.32 - 2483.32 2483.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.01 - 124.01 124.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea Stratega 30 196.807 - 196.807 196.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Alfa 1209.018 - 1209.018 1209.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Stratega 10 157.86 - 157.86 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Stratega 50 246.112 - 246.112 246.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Nordea Stratega 70 295.751 - 295.751 295.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.98 - 100.98 100.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1455.5 - 1455.5 1455.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.37 - 104.37 104.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.48 - 95.48 95.48 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Småbolag EUR 127.77 - 127.77 127.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 109.72 - 109.72 109.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 105.14 - 105.14 105.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1060.16 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 847 - 847 847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.092 - 50.092 50.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰