شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0682
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:51:21
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,557
قیمت روز
26 (0.46%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
316 (5.38%)
تغییر ۳ ماهه
414 (6.94%)
تغییر ۶ ماهه
438 (8.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund A 11.55 - 11.55 11.55 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund B 11.55 - 11.55 11.55 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund E 11.545 - 11.545 11.545 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund F 11.565 - 11.565 11.565 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund G 11.539 - 11.539 11.539 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund H 11.557 - 11.557 11.557 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund I 11.559 - 11.559 11.559 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund R 11.546 - 11.546 11.546 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund Z 11.565 - 11.565 11.565 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B2 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B4 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B6 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund C 11.523 - 11.523 11.523 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund D 11.499 - 11.499 11.499 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund J 11.549 - 11.549 11.549 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund A 3.809 - 3.809 3.809 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund B 3.822 - 3.822 3.822 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund C 3.795 - 3.795 3.795 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund D 3.824 - 3.824 3.824 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund T 3.815 - 3.815 3.815 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund X 3.81 - 3.81 3.81 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund A3 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B4 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B7 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund D 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.663 - 15.663 15.663 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Foord Balanced Fund B 54.926 - 54.926 54.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B2 54.867 - 54.867 54.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund A 381.786 - 381.786 381.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund C 382.336 - 382.336 384.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund A 36.085 - 36.085 36.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund C 36.089 - 36.089 36.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund A 104.892 - 104.892 104.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund C 104.947 - 104.947 105.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund A 104.063 - 104.063 104.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund P 104.156 - 104.156 104.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund A 54.83 - 54.83 54.83 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund C 54.731 - 54.731 54.731 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B1 54.853 - 54.853 54.853 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B3 54.889 - 54.889 54.889 0.18 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B4 54.835 - 54.835 54.835 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund X 383.341 385.669 383.341 385.669 1.07 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund X 36.095 36.229 36.095 36.229 0.11 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund X 105.118 105.576 105.118 105.576 0.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund B 103.778 103.878 103.778 103.878 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund D 104.188 104.284 104.188 104.284 0.14 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.651 15.641 15.641 15.651 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B 15.632 - 15.632 15.632 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.653 15.643 15.643 15.653 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B2 15.651 15.642 15.642 15.651 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
STANLIB Income Fund R 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B1 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B5 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B7 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B8 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.886 - 1.886 1.886 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.881 - 1.881 1.881 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1 - 1 1 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1 - 1 1 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1 - 1 1 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.411 - 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B2 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B3 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.89 - 1.89 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund C 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund A1 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B6 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Discovery Balanced Fund 2.138 - 2.138 2.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲:۰۲
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.296 - 30.296 30.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۲
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
PSG Flexible Fund 5.124 - 5.124 5.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund A 66.208 - 66.208 66.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund D 66.388 - 66.388 66.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund E 66.299 - 66.299 66.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund F 66.519 - 66.519 66.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Flexible Fund E 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund A 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund B 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund C 10.986 - 10.986 10.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund H 11.037 - 11.037 11.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund I 11.047 - 11.047 11.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund R 11.024 - 11.024 11.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund Z 11.071 - 11.071 11.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Coronation Top 20 Fund A 133.617 - 133.617 133.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Balanced Fund X 6.526 - 6.526 6.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund R 392.645 - 392.645 392.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund B1 392.617 - 392.617 392.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Core Value Fund B 8.035 - 8.035 8.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
STANLIB Extra Income Fund B2 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund A 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund C 27.653 - 27.653 27.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund R 30.312 - 30.312 30.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.03 - 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Bal R 79.85 - 79.85 79.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 122.172 - 122.172 122.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 119.339 - 119.339 119.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.482 - 37.482 37.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.572 - 15.572 15.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.577 - 15.577 15.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 62.074 - 62.074 62.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.551 - 15.551 15.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.576 - 15.576 15.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.597 - 15.597 15.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.568 - 15.568 15.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.084 - 80.084 80.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.19 - 80.19 80.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.272 - 80.272 80.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.349 - 9.349 9.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.181 - 9.181 9.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.244 - 8.244 8.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.181 - 5.181 5.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.189 - 5.189 5.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.507 - 2.507 2.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.175 - 5.175 5.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Prudential Balanced Fund A 6.588 - 6.588 6.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund B 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund D 6.642 - 6.642 6.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Investec High Income Fund Z 1.171 - 1.17 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Atlantic BCI Stable Income Fund A 0.972 - 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund Z 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰