شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

871
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:33:27
1 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
59 (7.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.553 - 19.553 19.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KD Balkan 2.802 - 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ALTA WATER 65.775 - 65.775 65.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KD Galileo 11.195 - 11.195 11.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Alfa 72.63 - 72.63 72.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Hrast 38.83 - 38.83 38.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Global 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KD Prvi izbor 9.926 - 9.926 9.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KD Latinska Amerika 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KD Surovine in energija 4.389 - 4.389 4.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.976 - 11.976 11.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.713 - 26.713 26.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Consumer 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴