شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7304
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:47:04
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
2 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
7 (17.07%)
تغییر ۶ ماهه
9 (23.08%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

326
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:33
16 (4.79%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
12 (3.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I Top Dividend SGD LC 16.94 - 16.94 16.94 0.11 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
I Top Dividend SGD LDQ 14.74 - 14.74 14.74 0.09 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SIHong Kong Equity C Acc 470.563 - 470.563 470.563 2.45 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.851 - 0.851 0.851 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.56 - 13.56 13.56 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.945 - 1.945 1.945 0.02 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.913 - 19.913 19.913 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.844 - 20.844 20.844 0.07 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 21.796 - 21.796 21.796 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.428 - 1.428 1.428 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 23.9 - 23.9 23.9 0.09 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 1.984 - 1.984 1.984 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 47.99 - 47.99 47.99 0.93 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.17 - 14.17 14.17 0.10 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 74.627 - 74.627 74.627 0.42 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 79.783 - 79.783 79.783 0.34 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 89.945 - 89.945 89.945 0.38 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 139.642 - 139.642 139.642 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 151.337 - 151.337 151.337 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 271.48 - 271.48 271.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 212.25 - 212.25 212.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
AXA Asian Balanced 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Acorns of Asia Fund 3.038 - 3.038 3.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA India Balanced Fund 2.105 - 2.105 2.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Regional Equity Fund 6.634 - 6.634 6.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Greater China Equity Fund 3.625 - 3.625 3.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Prulink Singapore Growth Fund 1.293 - 1.293 1.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Greater China Balanced Fund 2.739 - 2.739 2.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 135.51 - 135.51 135.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.72 - 94.72 94.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Singapore Trust M 1.696 - 1.696 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Singapore Trust A Acc 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Singapore Trust I Acc 2.995 - 2.995 2.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
First State Regional China Fund 4.038 - 4.038 4.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.345 - 3.345 3.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.381 - 3.381 3.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.039 - 1.039 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.886 - 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.941 - 2.941 2.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.014 - 1.014 1.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.414 - 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
European Growth Fund A DIST Eus 23.496 - 23.496 23.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.772 - 1.772 1.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 98.652 - 97.437 98.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 332.995 - 332.995 332.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.998 - 1.998 1.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 69.408 - 69.408 69.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 41.96 - 41.96 41.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
American Income Portfolio AT Ins 11.42 - 11.42 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 142.06 - 142.06 142.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 123.01 - 123.01 123.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 25.63 - 25.63 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 31.99 - 31.99 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 42.02 - 42.02 42.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 45.19 - 45.19 45.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 247.8 - 247.8 247.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 25.25 - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.87 - 18.87 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 26.03 - 26.03 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 150.69 - 150.69 150.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 137.41 - 137.41 137.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 26.079 - 26.079 26.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 41.34 - 41.34 41.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 45.29 - 45.29 45.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 48.76 - 48.76 48.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 46.74 - 46.74 46.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 67.5 - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 474.11 - 474.11 474.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 45.44 - 45.44 45.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 12.522 - 12.522 13.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۳۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.232 - 2.232 2.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.095 - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.56 - 19.56 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.713 - 15.713 15.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.2 - 1.2 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۰۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.335 - 3.335 3.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۳۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 - 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 - 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 - 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Greatlink Global Bond 1.705 - 1.704 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.603 - 4.599 4.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
UOB United Global Healthcare Fund 4.956 - 4.956 4.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.569 - 38.569 38.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰