شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:11:06
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

132
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:11
6 (4.76%)
تغییر ۳ ماهه
19 (16.81%)
تغییر ۶ ماهه
27 (25.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.56 - 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
HSBC Amanah Saudi Equity 25.43 - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Jadwa GCC Equity 292.25 - 292.25 292.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Jadwa Murabaha SR 117.55 - 117.55 117.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Jadwa Saudi Equity 373.79 - 373.79 373.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Saudi EquitySEF 165.32 - 165.32 165.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Amanah GCC Equity 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC GCC Equity Income 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Jadwa Arab Market Equity 277.03 - 277.03 277.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Saudi Equity Trading 97.98 - 97.98 97.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Financial Institutions 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Saudi Freestyle Equity 19.62 - 19.62 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.57 - 17.57 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 7.32 - 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
AlAhli Saudi Trd Equity 9.17 - 9.17 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.895 - 1.895 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
AlAhli GCC Trd Eqty 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Global Saudi Equity 266.23 - 266.23 266.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Alahli GCC Growth and Income 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
AlJazira GCC Income 101.99 - 101.99 101.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Bakheet IPO 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Bakheet Saudi Trading Equity 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Al Jazira Diversified Balanced 121.61 - 121.61 121.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Al Jazira Diversified Aggressive 129.79 - 129.79 129.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Al Jazira Diversified Conservative 117.35 - 117.35 117.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Raed 45.15 - 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Razeen 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Sunbullah 114.71 - 114.71 114.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Fareed 22.24 - 22.24 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Musahem 110.32 - 110.32 110.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA GCC Musahem 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA GCC Equity Al Raed 17.7 - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Morgan Stanley Saudi Equity 392.34 - 392.34 392.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
Al Jazira Residential Projects 97.8 - 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 - 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 - 15.34 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 - 26.89 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Saudi Istithmar Equity 8768.93 - 8768.93 9186.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.14 - 15.14 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.52 - 13.52 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.92 - 11.44 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰