شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:29
26 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
46 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
225 (7.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 13.009 - 13.009 13.009 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.608 - 13.608 13.608 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.488 - 12.488 12.488 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.629 - 95.629 95.629 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.026 - 6.026 6.026 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.818 - 6.818 6.818 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.571 - 7.571 7.571 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.601 - 13.601 13.601 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.126 - 14.126 14.126 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.943 - 7.943 7.943 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.751 - 7.751 7.751 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.058 - 14.058 14.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 17.214 - 17.214 17.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴