شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:31:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,809
قیمت روز
3 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
88 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
238 (15.15%)
تغییر ۶ ماهه
295 (19.48%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

678
قیمت روز
5 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:02:54
27 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
52 (8.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.754 - 1.754 1.754 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 465.92 - 465.92 465.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Grepalife Dollar Bond 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Equity Fund 375.99 - 375.99 375.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Dollar Bond Fund 2.403 - 2.403 2.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Philippine Fund 307.22 - 307.22 307.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 238.54 - 238.54 238.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.168 - 3.168 3.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳