شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6299
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:49:03
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
1 (1.79%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:03
6 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (24.44%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

NZX 50

380
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:33:01
12 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
15 (4.24%)
تغییر ۶ ماهه
61 (19.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.091 - 2.091 2.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
BT Property Fund 5.572 - 5.572 5.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
BT PS Australasian Diversified Share 2.781 - 2.781 2.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.541 - 3.541 3.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Pie Australasian Dividend Fund 2.995 - 2.995 2.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.959 - 3.959 3.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.886 - 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Milford Balanced 2.408 - 2.408 2.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ KiwiSaver Growth 2.181 - 2.181 2.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ KiwiSaver Balanced 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Milford Diversified Income 1.825 - 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.069 - 2.069 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.881 - 1.881 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.959 - 1.959 1.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Milford Dynamic Fund 2.105 - 2.105 2.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer MAC Growth 2.339 - 2.339 2.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM NZ Bond Fund 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM Core Equity Fund 2.639 - 2.639 2.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM Global Bond Fund 1.247 - 1.247 1.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Milford KiwiSaver Balanced 2.459 - 2.459 2.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.537 - 1.537 1.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.665 - 1.665 1.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 4.024 - 4.024 4.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.847 - 1.847 1.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.527 - 3.527 3.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.915 - 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.232 - 1.232 1.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.339 - 2.339 2.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.427 - 2.427 2.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.316 - 2.316 2.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.801 - 3.801 3.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.268 - 3.268 3.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.811 - 1.811 1.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.659 - 2.659 2.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.157 - 3.157 3.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.488 - 1.488 1.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.953 - 1.953 1.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.468 - 3.468 3.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.911 - 1.911 1.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.383 - 4.383 4.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.522 - 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.124 - 2.124 2.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.958 - 1.958 1.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.277 - 4.277 4.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.235 - 6.235 6.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.631 - 1.631 1.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.917 - 5.917 5.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.811 - 1.811 1.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.263 - 4.263 4.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.907 - 1.907 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.035 - 4.035 4.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.614 - 2.614 2.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.796 - 1.796 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Global Fixed In 1.204 - 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.771 - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 10.567 - 10.567 10.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.771 - 10.771 10.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.519 - 2.519 2.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.164 - 10.164 10.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.105 - 10.105 10.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.212 - 10.212 10.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 10.099 - 10.099 10.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.639 - 10.639 10.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Global Shares Fund 2.106 - 2.106 2.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 10.661 - 10.661 10.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.528 - 2.528 2.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Asteron Superplan Conservative Fund 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۲
AMP PMF - International Equity Trust 3.598 - 3.598 3.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.674 - 3.674 3.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.147 - 2.147 2.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.116 - 2.116 2.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.851 - 1.851 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.933 - 1.933 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
AMP IL NZ Share Fund (R) 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.807 - 2.807 2.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.358 - 4.358 4.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.742 - 6.742 6.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL International Portfolio (N) 3.387 - 3.387 3.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee International (NN) 2.839 - 2.839 2.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-International Shares (Value) 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.135 - 3.135 3.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.457 - 2.457 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲