شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0681
قیمت روز
0 (0.74%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:46:14
0 (3.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

519
قیمت روز
4 (0.77%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
50 (10.66%)
تغییر ۳ ماهه
94 (22.12%)
تغییر ۶ ماهه
116 (28.78%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 23:03:31
23 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
87 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
86 (6.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1852.781 - 1852.781 1852.781 7.29 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund A 1.548 - 1.548 1.548 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund B 1.551 - 1.551 1.551 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund D 1.555 - 1.555 1.555 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund A 11.166 - 11.166 11.166 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund B 11.168 - 11.168 11.168 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund C 11.172 - 11.172 11.172 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.506 - 4.506 4.506 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.525 - 4.525 4.525 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund A 11.455 - 11.455 11.455 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund B 11.5 - 11.5 11.5 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D 11.558 - 11.558 11.558 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.517 - 4.517 4.517 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D2 11.572 - 11.572 11.572 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.323 - 1.323 1.323 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.326 - 1.326 1.326 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.329 - 1.329 1.329 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.967 - 9.967 9.967 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.969 - 9.969 9.969 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.023 - 9.023 9.023 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.041 - 9.041 9.041 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.032 - 9.032 9.032 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.053 - 9.053 9.053 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Global Fund 2.139 - 2.139 2.139 0.02 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Global Trust B 2.187 - 2.187 2.187 0.02 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.558 - 4.558 4.558 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.369 - 4.369 4.369 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.376 - 4.376 4.376 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.387 - 4.387 4.387 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.38 - 4.38 4.38 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Capricorn International Fund C 3.084 - 3.084 3.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶